Zorgverzekeraar aan boord?

In een eerdere blog benoemden we de noodzaak tot transformatie. Om te komen tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning én de kosten beheersbaar te houden is samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen noodzakelijk. Veel gemeenten zetten al stappen om op een andere manier samen te werken met zorgaanbieders. Naast samenwerking met zorgaanbieders is het ook belangrijk om in te zetten op de samenwerking met zorgverzekeraars, om het gehele zorg en ondersteuningssysteem beter op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking is nieuw voor veel gemeenten, maar vraagt niet alleen om een goed gesprek, maar om het gezamenlijk aangaan van experimenten en het aandurven om ‘al doende’ te leren en weg te gaan van de tekentafel.

Overheid als grootste innovator

We trekken lessen uit diverse andere transformaties en vernieuwingen, waar de overheid een belangrijke rol in speelt. Het wordt vaak niet herkend, maar de overheid is de grootste innovator van onze tijd. Apple heeft met zijn Iphone dankbaar gebruik gemaakt van de technologie die onderzoekers in dienst van de overheid hebben ontwikkeld. Zoals in het artikel ook wordt beschreven vragen de uitdagingen van deze tijd om een ondernemende staat die de durf heeft om risico’s te nemen en fouten te maken. Uit deze voorbeelden blijkt dat de overheid de kracht heeft om mooie innovaties en transformaties te realiseren. 

Drechtsteden kiest voor nauwe samenwerking met zorgverzekeraar en aanbieders

De regio Drechtsteden kiest er voor om in de komende vier jaar met een programma zorgvernieuwing al doende te leren en te experimenteren met zorgverzekeraar VGZ en aanbieders in de regio. In dit programma wordt in nauwe samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar VGZ en zorgaanbieders uit de regio concrete vernieuwingsprojecten opgezet. Zorgaanbieders worden uitgenodigd om, in coproductie met andere partijen en/of gemeenten, voorstellen in te brengen die de kwaliteit van zorg en ondersteuning borgen, maar ook zorgen voor beheersing van de kosten. Zorgaanbieders dienen een projectplan in, maar maken ook een business-case, waaruit blijkt dat de vernieuwing zorgt voor verlaging van de kosten. 

Uiteraard zijn er meer mooie voorbeelden van transformatie in het land. Deze delen we graag. Ken jij nog een mooi project waarbij vernieuwing van zorg en ondersteuning centraal staan, laat het ons dan weten!

Volg ook onze LinkedIn-pagina.