Sterker opereren als één projectmanagementbureau

In het voorjaar van 2014 is het projectmanagementbureau Drechtsteden van start gegaan; een samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio. De projectmanagers en secretarissen uit de afzonderlijke organisaties zijn nu onderdeel van één bureau. Nu een jaar verder is het zoeken naar eenheid. De medewerkers zijn nog erg gebonden aan hun eigen gemeente, mede doordat ze op afstand werken van het bureau. Ook zijn er nog stappen te maken in de positionering van het bureau in de regio. Het meer zichtbaar zijn met een onderscheidende reputatie naar buiten toe. Het projectmanagementbureau heeft de wens zich op dit vlak door te ontwikkelen, zodat ze haar talenten beter kan inzetten om de ambities van de Drechtsteden waar te maken.

Opstellen ontwikkelagenda

Wij zijn gevraagd om hen te helpen meer invulling te geven aan deze ambities en waar nodig prioriteit aan te brengen. Samen met hen hebben we in twee werksessies een ontwikkelagenda opgesteld, waar zij het komende jaar mee aan de slag willen gaan. Het resultaat is 5 ontwikkelopgaven, gericht op het sterker opereren als één bureau. Met intern trotse medewerkers en extern zichtbaar als de vanzelfsprekende partij voor projectmanagement binnen de Drechtsteden.

In de gesprekken tijdens de werksessie zagen we veel paralellen in de manier van werken als adviesbureau en de vraagstukken waar je mee te maken hebt. Zoals de binding van collega’s met elkaar en het werk, propositie in de markt, collectief leren en ontwikkelen, en het delen van eigenaarschap. De werkwijzen waar wij voor staan als bureau konden we mooi in brengen.

Delen en aanscherpen met medewerkers

De opgestelde ontwikkelagenda heeft het management uiteindelijk in een bijeenkomst met medewerkers gedeeld en verkend. Met de input van medewerkers zijn de opgaven verder aangescherpt en zijn er acties aan verbonden. Dit heeft duidelijkheid gecreëerd voor de koers van de organisatie en daarmee is nieuwe energie ontstaan om aankomende periode vol enthousiasme aan de slag te gaan.