60 zorgaanbieders, 1 gezamenlijke WMO innovatieagenda

Zorgaanbieders voelen de noodzaak: Innovatie binnen de zorgmarkt is nodig. Het veld is veranderd nu gemeenten veel verantwoordelijkheden hebben en het budget afneemt. Maar hoe kom je tot innovatie? Doe je het alleen of samen? Wij zien op drie typen innovaties ontstaan binnen de zorgmarkt:

  1. innovaties binnen de zorgorganisaties zelf;
  2. innovaties door samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, zij kunnen de gemeente vragen deze samenwerking te faciliteren;
  3. innovaties in de samenwerking en afstemming tussen zorgaanbieders en gemeente.

In gesprek met gemeente

Voor de laatste twee typen innovaties heeft de zorgaanbieder de gemeente als gespreks- en samenwerkingspartner nodig. Regio Alkmaar heeft ons gevraagd om een bijeenkomst te organiseren waarbij 60 kleine en grote WMO aanbieders uit de regio bij elkaar komen om gezamenlijk een WMO innovatieagenda op te stellen. Met deze agenda kunnen ze met elkaar en met de gemeente tot afspraken komen.

Vele ideeën

Het was een bijeenkomst vol ideeën en een gedeelde wil om te innoveren. Wij hebben als voorzitter en procesbegeleider van deze bijeenkomst het programma vormgegeven. We vertrokken vanuit de zeven bestuurlijke piketpalen die de regio Alkmaar heeft opgesteld om richting te geven aan de transformatie. Drie groepen, gericht op ouderen-, GGZ en gehandicaptenzorg zijn met elkaar in gesprek gegaan over innovatieve mogelijkheden die zij in het veld zien. Hoe kunnen we innoveren en wat hebben we nodig om vervolgstappen te zetten? De gespreksresultaten zijn gebundeld in een innovatieagenda.