Verkenning technologische mogelijkheden binnen jeugdzorg

Interne en externe ontwikkelingen noodzaken tot het ontwikkelen van een visie op technologische mogelijkheden voor een jeugdzorgorganisatie in Noord-Nederland. De doelgroep communiceert via moderne technologische wegen zoals facetime en whatsapp. Een passende ondersteuning vanuit de jeugdzorgorganisatie bestaat dan uit face-to-face contact gecombineerd met inzet van moderne technologie. Ook gerichter gebruik van big data kan de ondersteuning effectiever maken. De gemeente, als opdrachtgever, vraagt tevens om zichtbaarheid en ontwikkeling van technologische innovatie als voorwaarde bij het afsluiten van contracten. Een enorme opgave, binnen de context dat beschikbare budgetten voor jeugdzorg de komende jaren verder afnemen, waardoor op een andere wijze resultaat behaald moet worden.

Op hoger plan brengen

Bij deze jeugdzorginstelling wordt technologie en data al gebruikt, maar hangt het van de professional zelf af of hij/zij hier gebruik van maakt. Er kan meer toegevoegde waarde geleverd worden door ervaringen te verzilveren en op een hoger plan te brengen. Ons is gevraagd om inspiratie te bieden en het proces te begeleiden zodat de sleutelspelers binnen deze zorgorganisatie met elkaar het goede gesprek voeren: welke technologische mogelijkheden zijn er en welke hebben de grootste toegevoegde waarde voor onze dienstverlening naar onze doelgroep?

Van inspiratie naar ontwikkelagenda

Technologische ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar vinden plaats in een bredere context van maatschappelijke veranderingen. Jaring Hiemstra presenteerde in welke bredere context de discussie over technologische mogelijkheden plaatsvindt. Koen van Zeeland gaf de toepassingen en kansen aan van Blended Care. In twee gesprekken met als focus ‘coachen en opvoeden’ en ‘begeleiden en wonen’ is verkend welke kansen en mogelijkheden er zijn.

Bevindingen zijn gebundeld tot een ontwikkelagenda voor de organisatie, wat besproken wordt met de bestuurder. Binnen één dag zijn we van brede technologische ontwikkelingen tot een verkenning van concrete mogelijkheden binnen twee deelgebieden gekomen. Het opleveren van een ontwikkelagenda zorgt ervoor dat het juiste gesprek gevoerd kan worden met de bestuurder. Een inspirerende en energieke bijeenkomst die (hopelijk) een eerste stap was in het toepassen van technologische innovatiemogelijkheden om zorg beter, effectiever en zichtbaarder te maken tegen acceptabele kosten.