Kansen creëren bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Deze organisatie is ontstaan uit een ambtelijke fusie in 2012 en is in haar jonge bestaan vrijwel direct geconfronteerd met een stevige bezuinigingsopgave. Eerdere bezuinigingsrondes bleken onvoldoende om te komen tot de gewenste doelstelling. De directie heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om in het voorjaar van 2015 een bezuinigingstraject te begeleiden dat leidt tot een set met concrete bezuinigingsmaatregelen voor de korte en lange termijn met een totale omvang van minimaal 1 miljoen euro.

We zijn het traject gestart met een analyse van de reeds genomen maatregelen. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het Overmans & Noordegraaf model. Dit wetenschappelijk ontwikkeld model maakt onderscheid in het type bezuinigingsmaatregelen. Doordat wij dit model al bij tientallen gemeenten hebben gebruikt, bieden de gegevens in onze database ons de mogelijkheid om snel inzichtelijk te krijgen waar ruimte is binnen de gemeente voor aanvullende maatregelen.

Vervolgens hebben we een aantal werkbijeenkomsten georganiseerd met medewerkers. De eerste bijeenkomst betrof een bijeenkomst met een dwarsdoorsnede van alle medewerkers. Doel van deze werkbijeenkomst was met mensen uit de verschillende afdelingen breed te verkennen waar mogelijkheden voor besparingen liggen. Aanvullend daarop heeft een bijeenkomst met financieel specialisten plaatsgevonden. Met hen hebben we de begroting doorgelicht en maatregelen geformuleerd die de balans in de begroting op korte termijn kunnen herstellen.

Het resultaat van ons bezuinigingstraject is een set van 35 concrete maatregelen met een totale omvang van 2,5 miljoen euro. Met het inzetten van een combinatie van deze voorstellen is de organisatie in staat haar bezuinigingsopgave in te vullen en te verbinden met strategische vernieuwing van de organisatie. Daarmee is de organisatie weerbaar voor de toekomst.