Meer focus en realisatiekracht met opgaven-gestuurd werken

Door het veranderende speelveld en krappere budgetten zoeken publieke organisaties naar andere werkwijzen, om zo van toegevoegde waarde te blijven op het realiseren van maatschappelijk resultaat. Zo ook de provincie Groningen. Door middel van opgaven-gestuurd werken wil zij als middenbestuur haar realisatiekracht verhogen. Het is een kans om de samenwerking met partners en in de eigen organisatie te versterken, en focus aan te brengen op de thema’s waar zij een bijdrage aan wil leveren. Sinds begin dit jaar heeft de provincie een aantal ontwikkelingen ingezet om daar op een aantal dossiers te komen.

Leren en ervaren

De provincie heeft ons gevraagd een testdag met hen voor te bereiden en te begeleiden. Een dag waarin leren en ervaren centraal staat. En een dag waarin de stap wordt gezet van theorie en concepten naar het gewoon te gaan oefenen en doen. Circa dertig medewerkers van verschillende afdelingen maakten kennis met de boogde werkwijze door in groepjes aan de slag te gaan met het bepalen van de inhoudelijke opgave en ambities rond een provinciaal thema: Eemsdelta, Waddenzee, Economische groei, Bevolkingsverandering en Energyport. Mooi om te zien was dat ze hier vanuit verschillende rollen naar hebben gekeken: bestuurder, opgavemanager, beleidsexpert en partner. Daarmee hebben ze ervaring opgedaan met het nieuwe samenspel. Van belang is om in het vervolg ook bestuurders en externe partijen aan tafel te krijgen en het daadwerkelijk samen te gaan doen. Verder werd in de groepsdiscussies duidelijk dat de definiëring van de opgaven echt aandacht vraagt. Het is zoeken naar het juiste abstractieniveau en de reikwijdte.

Op weg naar een opgaven gestuurde organisatie

Met de testdag heeft de provincie een eerste goede stap gezet in het werken met opgaven. Deelnemers weten wat opgaven-gestuurd werken is en belangrijker nog: zij zien de meerwaarde! Hierop kan de organisatie voortborduren in de verdere doorontwikkeling. Ook voor de toekomst blijft het belangrijk om het samen te gaan doen en te ervaren, en zo ontwikkelingsgericht aan de slag te gaan met de nieuwe werkwijze.