Helpt beter presteren!

Weet jij waarom je samenwerkt?

We werken steeds meer samen: publieke organisaties onderling en publieke en private organisaties. Toch voldoet de helft van de samenwerkingsverbanden niet aan de verwachting. Samenwerkingsverbanden stranden, komen langzaam van de grond en leiden tot verlies van flexibiliteit, efficiëntie en grip. De overheadkosten nemen toe en er is minder financiële kracht. De vraag waarom we steeds meer samenwerken en tegelijkertijd steeds vaker teleurgesteld zijn over de opbrengst van samenwerking intrigeert ons. Waarom zijn we ontevreden over samenwerking en lukt het ons niet om succesvolle samenwerking te organiseren? Op basis van diverse onderzoeken[1] stellen we ons een aantal vragen.

Hebben partners een gezamenlijk doel en resultaat afgesproken?

De redenen om samen te werken moeten duidelijk zijn. Partners hebben de vraag ‘wat wil je uit de samenwerking halen’ beantwoord. Bovendien is het belangrijk dat de redenen en doelen verenigbaar zijn. De VNG ziet drie pijlers voor het inschatten van de kans van slagen van de samenwerking:

  • het kostenvoordeel;
  • de kwaliteitsverbetering die de samenwerking mogelijk oplevert;
  • de vermindering van de kwetsbaarheid van de organisatie.

Kennen partners elkaars beweegredenen, belangen en intenties?

Organisaties nemen deel met ieder hun eigen beweegredenen en identiteit. Het is daarom van belang dat zij van elkaars beweegredenen, belangen en intenties op de hoogte zijn. Het kennen van elkaars belangen en intenties zorgt ervoor dat partners kunnen besluiten om samen te werken als er sprake is van win-win en het niet te doen als het creëren van een dergelijke situatie onmogelijk is. Bovendien maakt het uitwisselen van belangen de omvang van de samenwerking scherp: partners kunnen afspreken waar de samenwerking wel maar vooral ook niet over gaat.

Vertrouwen partners elkaar?

Er moet tijd genomen worden elkaar echt te leren kennen in de verschillende fasen van de samenwerking, om zo elkaar beter te kunnen begrijpen. Vaak blijft de bespreking van de samenwerking beperkt tot de inhoud en de procesafspraken. Vertrouwen wordt echter veel vaker beïnvloed door zaken die ‘onder tafel’ blijven. Dit heeft enerzijds te maken met persoonlijkheden, anderzijds ook met de cultuur van ‘de ander’ en de angst om grip te verliezen. Het is daarom noodzakelijk dit te benoemen, uit te zoeken waar mogelijke weerstand zit en gezamenlijk te bekijken in hoeverre de weerstand of het gebrek aan vertrouwen weggenomen kan worden.

Kansrijkrijkheid samenwerking in beeld: SamenwerkingScan 

Deze en andere vragen zijn de kern in het onderzoeken van de samenwerkingskracht van partners en de kans op succesvolle uitkomsten van de samenwerking. Het inzicht in deze vragen is vaak lastig te verkrijgen. Daarom werken wij samen met ons netwerk aan een SamenwerkingScan. Deze scan biedt inzicht in de cruciale en fundamentele vragen als het gaat om succesvol samenwerken. Met de scan bieden we:

  • in korte tijd inzicht in het vertrouwen van partners in elkaar en in het doel;
  • inzicht in de beelden die medewerkers, managers en bestuurders hebben van de samenwerking en de mogelijkheid deze met elkaar te vergelijken;
  • inzicht in samenwerkingskansen om te besluiten verder te gaan of (tijdelijk) te stoppen.

Binnenkort organiseren we een bijeenkomst waarin we met een aantal van onze partners een volgende stap zetten in het vormgeven van de SamenwerkingScan. Vind je het leuk hieraan mee te bouwen? Stuur een mail of bel me!

[1] Met dank aan: Van den Berg, Van der Klis, Van der Meijden, Smallenbroek en Wensink (2013), Geuijen (2014), Hiemstra & De Vries (2012), De Man, Kensen en Weitering (2014), Rijksoverheid (2011) en VNG (2014).


Deel: