Goed onderwijs voor ieder kind

Maandag 17 november, NPO 1, De Wereld Draait Door. Staatssecretaris Dekker doet een oproep. Wat ons betreft een zeer aansprekende en gedurfde oproep. Iedereen die zin, tijd en/of energie heeft om mee te denken over de toekomst van het onderwijs kan dit doen. Niet meer en niet minder. Er is geen oordeel, geen kader, geen beperking. Vanuit de ambitie om samen te werken aan beter, toekomstbestendig onderwijs laat het ministerie van Onderwijs het gewoon gebeuren.

De reacties op de oproep zijn overweldigend en divers. Van zeer kritisch “Staat twitterend Nederland straks aan de basis van het nieuwe curriculum?” tot lovend “Mooie en brede discussie over het onderwijs van de toekomst”. Wij voegen ons bij de laatste categorie. Het is een oproep die alles heeft waar wij in geloven. Hij past in het tijdsgewricht; bij een overheid die meer ruimte laat voor initiatieven uit de samenleving en een faciliterende en stimulerende rol inneemt. Leerkrachten oproepen om vooral te doen wat zij nuttig achten en andere dingen te laten. Geen aandacht voor het systeem, maar voor de bedoeling. Dat is de basis van (bouwen aan) beter onderwijs.

Wij hadden veel zin, tijd en energie om met de staatssecretaris mee te denken en te doen. Om te komen tot goed onderwijs voor ieder kind, nu en in #2032.