De Drechtsteden is klaar voor de nieuwe taken in de Wmo

Het afgelopen jaar hebben alle gemeenten in Nederland hard gewerkt om de transities voor te bereiden. In veel regio’s zijn verschillende onderdelen regionaal georganiseerd en werd gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Zo ook in de Drechtsteden: daar heeft het regionaal transitieteam Wmo, met beleidsmedewerkers uit de zes betrokken gemeenten, gezamenlijk het regionale beleid en de visie op de Wmo voor de komende jaren bepaald. De gemeenten hebben deze visie vervolgens vertaald naar de lokale Wmo uitvoeringsprogramma’s in de eigen gemeente.

Spin in het web

Hiemstra & De Vries was in 2014 als programmasecretaris betrokken bij het transitieteam Wmo in de Drechtsteden. Vanuit deze rol bewaakten we de voortgang in het proces om er voor te zorgen dat de regio op tijd klaar was voor de nieuwe verantwoordelijkheden. Dit deden we door overzicht te houden, mijlpalen uit te zetten en te versnellen wanneer het nodig was. Door als sparringpartner op te treden voor de programmamanager kon de lijn voor het transitieteam worden uitgezet en snel worden bijgeschakeld wanneer nodig. Daarbij zochten we constant naar verbinding: tussen de mensen in het team, maar ook met andere partners, zoals het regionale programmateam Jeugd, zorgaanbieders en natuurlijk de inwoners van de Drechtsteden. Maar ook op een aantal inhoudelijke vraagstukken konden wij inspringen en tempo aanbrengen als het nodig was. Op 1 januari 2015 waren de Drechtsteden er klaar voor: alle zaken die voor 1 januari moesten worden geregeld waren daadwerkelijk gerealiseerd.