Helpt beter presteren!

Zelfkennis is het toverwoord bij samenwerken

Samenwerken lijkt dé oplossing in de publieke sector. Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de Nederlandse gemeenten het belang ervan sterk ziet toenemen. Bijna de helft van de samenwerkingsverbanden voldoet echter niet of nauwelijks aan de gestelde verwachtingen. Samenwerken mislukt vaak omdat organisaties te snel eraan beginnen. Samenwerking afhouden gebeurt zelden, maar soms is dat wel het beste.

Organisaties die het meest kritisch tegenover samenwerking staan, zijn er het meest succesvol in. Samenwerken vereist dat je je als organisatie kunt verbinden. En dat kan alleen als je weet waar je zelf voor staat en je zaken basaal op orde hebt. Zelfkennis is het toverwoord. Het gaat om inzicht in wat je wel en niet zelf kan.

Zo is het belangrijk dat er weinig interne energie nodig is om te schakelen naar buiten. Want bij samenwerken lever je bewust sturingsinvloed in op de resultaten die je als organisatie boekt. Je gaat er niet langer als enige over. Je staat toe dat andere organisaties invloed  hebben op wat jij als organisatie klaarspeelt. Daar moeten dus goede redenen voor zijn. Samenwerken is daarom zeker voor politieke organisaties met hun complexe interne besluitvormingsstructuren een grote opgave.

Onze samenleving is zo complex dat organisaties in veel gevallen de eigen doelstellingen niet alleen kunnen realiseren. Denk aan corporaties, zorginstellingen, gemeenten, scholen, enzovoort. Steeds meer spelers worden relevant en krijgen invloed, zoals (zorg)verzekeraars, maar ook de georganiseerde burgerkracht in steden. De onderlinge relaties veranderen in rap tempo, waardoor samenwerken in heel veel gevallen wel degelijk een goed idee is!

Wij vinden het essentieel dat organisaties op een nuchtere wijze en op passende afstand kijken naar een samenwerkingsvraagstuk. Met onze samenwerkingsscan bieden wij inzicht in de cruciale succesfactoren. In korte tijd geven we helderheid over het vertrouwen dat partners in elkaar hebben, maken we de beelden van medewerkers, managers en bestuurders expliciet, zorgen we ervoor dat de voorkeuren en standpunten van de verschillende organisaties met elkaar zijn te vergelijken en geven we uiteindelijk inzicht in de samenwerkingskansen. Met deze informatie in de hand kunnen partners besluiten samen te gaan werken of juist (tijdelijk) ermee te stoppen.

Als partners eenmaal besluiten hun samenwerking te gaan (her)inrichten, helpen wij bij het smeden van de organisatie van het samenwerken. Wij zetten in op drie spelregels: het denken vanuit belangen en niet vanuit standpunten, de taart vergroten voordat hij verdeeld wordt en consensus in plaats van compromis. Daarnaast moet de feitelijke inrichting van de samenwerking passen bij het doel dat je wilt bereiken. Richt het niet te zwaar in!

Slimmer samenwerken vraagt ook om een nieuw talent. Wij noemen dat ‘sturen zonder macht’. Daarbij gaat het erom vanuit de eigen, transparant gemaakte belangen gezamenlijkheid te zoeken. Als belangen niet transparant besproken worden – of er niet mogen zijn – leidt dit tot samenwerkingskwesties, lees: (on)uitgesproken conflicten. Wij ondersteunen organisaties wanneer er blokkades optreden. Dit doen wij door duidelijk te maken wat partijen bindt en wat ze verdeelt, door de organisatie van samenwerken te analyseren (communicatie, sturing, balans in verhoudingen en inzet). Helderheid hierover is de basis van toekomstbestendige en duurzame samenwerkingsafspraken. Succesvol samenwerken begint met de juiste aanleiding, een nuchtere analyse, een zorgvuldig onderhandelingsproces en uiteindelijk de juiste sturing.

Dit is een artikel van Evert Peereboom in het magazine van Public Mission (PM)


Deel: