Samen werken aan maatschappelijke prestaties

 • Nieuws en inspiratie...

 • 24 apr

  Vacature bij Hiemstra & De Vries: Stage (najaar 2018)

  Vanuit Utrecht werkt Hiemstra & De Vries met publieke organisaties aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken. Elk half jaar hebben we ruimte voor twee stagiair(e)s die ons tussen de drie en zes maanden ondersteunen. Dat kan in een stage bij Hiemstra & De Vries op drie manieren: stage op basis van advies, stage op basis van onderzoek en stage op basis van...

  Lees verder
 • 23 apr

  Studiereis Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO): stuk Nederland met Europese allure

  Afgelopen donderdag 19 april en vrijdag 20 april vond voor de derde keer een studiereis plaats vanuit het Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Dit keer koos de organisatie voor een stuk Nederland met Europese allure: Leeuwarden als Europese Culturele hoofdstad 2018 en Groningen (Appingedam) met haar voortdurende aandacht voor de gevolgen van gaswinning. Uit heel...

  Lees verder
 • 19 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: paradigma’s in de praktijk

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 16 apr

  Interview met Johanna Kolk in Ingrado Magazine over organisatievormen leerplicht

  Onlangs is Ingrado Magazine verschenen, het blad van de leerplichtbrancheorganisatie Ingrado. Daarin is dit keer een interview opgenomen met Johanna Kolk (Hiemstra & De Vries). Johanna kent het sociaal domein goed en deed in opdracht van Ingrado onderzoek naar organisatievormen voor leerplicht. Ingrado Magazine is hier online te lezen op de website van Ingrado. Brede...

  Lees verder
 • 12 apr

  Onderzoek Hiemstra & De Vries met Regioplan: duurzame arbeidsparticipatie jonggehandicapten

    Samen met onderzoeksbureau Regioplan hebben we tussen de zomer van 2017 en dit voorjaar op verzoek van UWV gekeken naar processen en factoren die bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten, een complex en actueel maatschappelijk vraagstuk. De wens bestaat om hier beter in te presteren en jonggehandicapten duurzaam mee te laten doen op de...

  Lees verder
 • 9 apr

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: RUIMTEVOLK deelt oogst pilots omgevingsvisie

  Onlangs kregen we van onze collega’s van RUIMTEVOLK het ‘Eindrapport Pilots Omgevingsvisie’ toegestuurd. Dit is de oogst van verschillende pilots op het gebied van de omgevingsvisie vanuit het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. In een aantal van die pilots leverden we...

  Lees verder
 • 6 apr

  Bijeenkomst ondertekening intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur in Den Haag

  Afgelopen donderdag 5 april vond in Den Haag de ondertekening van de intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur plaats. Namens Hiemstra & De Vries was Nienke Jansen aanwezig bij de ondertekening. Zij is vanuit haar achtergrond en ervaring goed thuis in netwerksamenwerking op het thema weerbaar bestuur. Ze kent de betrokkenen dan ook goed. Diverse media berichtten de...

  Lees verder
 • 5 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: trends in de samenleving (mens en werk)

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving, die onherroepelijk leiden tot veranderingen in het werk. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het van organisaties veel vraagt om deze toe te kunnen passen in hun werk. Duurzaamheidsvraagstukken kunnen we alleen oplossen als publieke en private partijen...

  Lees verder
 • 4 apr

  Uitnodiging boekpresentatie ‘Gevangen in democratie’ vrijdag 13 april (Utrecht)

  De gemeenteraadsverkiezingen zitten erop, de plekken in de gemeenteraden zijn vergeven en coalities worden komende tijd gevormd. En nu? Gewoon weer aan de slag? Als het aan ons ligt niet. Samen met Ilse Hofland (Hiemstra & De Vries-‘alumnus’) schreef Joscha de Vries (Hiemstra & De Vries-‘grondlegster’) daarover het boek 'Gevangen in democratie – hoe ingesleten...

  Lees verder
 • 28 mrt

  Op locatie: congres VNG Realisatie 'Back to the future - samen organiseren, samen realiseren'

  Vandaag stond DeFabrique (evenementlocatie in Maarssen bij Utrecht) in het teken van het congres ‘Back to the future - samen organiseren, samen realiseren’, georganiseerd door VNG Realisatie (voorheen KING). Zo’n 1.500 geïnteresseerden die werken bij of met gemeenten bezochten het congres. Zij bezochten verschillende sessies, presentaties, pitches, discussies en stands met...

  Lees verder