Leren & Ontwikkelen

Professionals in publieke organisaties doen hun werk in het licht van maatschappelijke opgaven. Hoe ben en blijf je met elkaar als publieke organisatie van waarde? Veel publieke organisaties zijn daarom in ontwikkeling. Ze richten hun blik meer op ‘buiten’, omarmen bijvoorbeeld wendbaar werken en zijn opgavegericht aan het werk. Publieke organisaties zijn in ontwikkeling. Wij geloven in persoonlijke ontwikkeling als vanzelfsprekende voorwaarde voor organisatieontwikkeling. Dat uitgangspunt is simpel. Tegelijkertijd heeft het vergaande consequenties voor hoe we ons in publieke organisaties slim met elkaar organiseren. Persoonlijke ontwikkeling is een randvoorwaarde voor organisatieontwikkeling, daar geloven we in.

Wij maken met verschillende publieke organisaties persoonlijke ontwikkeling als randvoorwaarde voor organisatieontwikkeling in de praktijk werkbaar. Dat doen we onder andere door aandacht te besteden aan de volgende leidende principes.

  • In een organisatie die beweegt, kan niemand stilstaan
  • Mensen realiseren de verandering, papier beschrijft het alleen
  • Verandering is een logisch gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling
  • Een goed begin, is het halve werk
     

 

In een organisatie die beweegt, kan niemand stilstaan

Professionals in publieke organisaties dragen bij aan het realiseren van resultaten in maatschappelijke opgaven. Zij merken dat deze opgaven complexer worden door maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Veel publieke organisaties stellen de opgave meer centraal, investeren in wendbaar werken en bereiden zich voor op transities in het licht van bijvoorbeeld de Omgevingswet. Wij geloven dat wie werkt in een organisatie die in ontwikkeling is, zelf niet stil kan staan. Als de wereld om je heen verandert en andere eisen stelt aan de organisatie waarin je werkt, dan stelt ze die andere eisen ook aan jou. In een organisatie die beweegt, kan niemand stilstaan. Simpeler gezegd, dan gedaan. Toch is het in elke (weerbarstige) praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling zo dat je met elkaar pas succes boekt als je (h)erkent hoe iedereen zijn eigen persoonlijke verandering heeft.
 

Mensen realiseren de verandering, papier beschrijft het alleen

Wij zien vaak dat organisatieontwikkeling in publieke organisaties gestalte krijgt in een project of programma. Met bijbehorende plannen, input uit collegiaal overleg, voorbereidingen voor een klankbord- of stuurgroep en goedgekeurde budgetoverzichten. Die ‘papieren werkelijkheid’ kan dienen als houvast maar snoept ook vaak veel tijd op. Met als gevolg dat er geen tijd meer is om te veranderen in ‘de echte wereld’. Mensen realiseren de verandering, papier beschrijft het alleen. Organisatieontwikkeling betekent dat we in het dagelijks werk, in ons dagelijks handelen en in het contact met anderen ‘iets anders’ doen. Wie succesvol werkt aan organisatieontwikkeling bouwt tijd en gelegenheid in voor contact met professionals en managers die de verandering realiseren. Bijvoorbeeld door het actief creëren van een prettig en persoonsgericht leer- en ontwikkelklimaat.
 

Verandering is een logisch gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling

Een gevleugelde uitspraak bij veranderen is: mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Deze uitspraak wordt versterkt door de ontwikkeling van arbeid. Professionals contracteren zich steeds minder op hun functie. Steeds vaker verbinden ze zich persoonlijk vooral aan een opgave, missie of doelstelling. De urgentie om te veranderen komt dan ook al lang niet meer uit een ‘misfit’ tussen het huidige en toekomstige competentieprofiel maar uit de nieuwe eisen die we stellen aan het publieke domein of een andere rol voor publieke organisaties. Door met professionals te bespreken welke consequenties maatschappelijke ontwikkelingen voor ze hebben, houden zij slim regie over hun eigen ontwikkeling en denken zij zelf na over wat nodig is om te veranderen. Zo wordt er niemand veranderd en verandert iedereen zichzelf. Dat betekent in de praktijk dat er ook geen ‘one-size-fits-all’-opleidingstraject op basis van competenties zal zijn. Niet iedereen heeft dezelfde ontwikkeling door te maken en niet iedereen heeft baat bij dezelfde vorm van training of opleiding.
 

Een goed begin, is het halve werk

Iedere publieke organisatie heeft dus zijn eigen leer & ontwikkel-vraag. Die vraag uit zich op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. Het is essentieel om die vraag goed in beeld te krijgen. Bij publieke organisaties die we helpen om ‘persoonlijke ontwikkeling als randvoorwaarde voor organisatieontwikkeling’ werkbaar te maken in te praktijk plannen daarom altijd een goede intake. In deze intake ontwikkelen we samen een aanpak die past bij beide partijen, waarin actief leren & ontwikkelen met ‘al lerende werken’ en ‘al werkende leren’ een plek krijgt. Om dit effectief te laten zijn, besteden we aandacht aan onze pijlers voor succesvol leren & ontwikkelen: focus, motivatie, oefening en omgeving. Een goed begin, is het halve werk.
 

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Via de leidende principes hierboven komen we met verschillende publieke organisaties op verschillende programma’s, aanpakken en trajecten uit. We kunnen putten uit veel kennis, ervaring en contacten op het gebied van leren & ontwikkelen in het licht van organisatieontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan:
  
 
Benieuwd hoe we leren & ontwikkelen echt werkbaar maken? Met ons via de leidende principes kijken naar jouw eigen praktijk? Benieuwd naar de ervaringen van verschillende opdrachtgevers en vakgenoten uit publieke organisaties? Meemaken hoe wij als bureau met elkaar samen leren & ontwikkelen? Neem dan contact met ons op.