Leiderschap

Succes in maatschappelijke vraagstukken vraagt om meer dan vakkennis. Deze wereld vraagt om goed ontwikkeld leiderschap vanuit nieuwe vaardigheden en inzichten. Als leider zet je letterlijk en figuurlijk vanuit het hart stappen vooruit en neem je anderen daarin mee. Leiderschap wordt sterker in verbinding met jezelf, de organisatie en de samenleving én als je helder hebt welke richting je op wilt.

Leiderschapsontwikkeling is een voortdurende zoektocht. Zeker nu we ons als samenleving bewegen naar een nieuw tijdperk, we op de werkvloer te maken hebben met een nieuwe balans tussen waarde (effectiviteit, efficiency, financieel rendement uitgedrukt in cijfers) en waarden (vertrouwen, verbinding, zingeving, menselijke maat). Steeds meer systemen die we ooit als houvast hadden voor ons denken en doen, bereik(t)en hun houdbaarheidsdatum. Een nieuw alternatief is niet zomaar voorhanden. Leiderschap betekent het zoeken en bieden van een nieuw houvast. 

Vinden van nieuw houvast

De behoefte aan nieuw houvast, vraagt veel van professionals in publieke organisaties. Dat zien, horen en merken we om ons heen. Er zijn geen kant-en-klaar-oplossingen die helpen om voortgang te controleren, te beheersen of af te dwingen. Daarvoor gaan ontwikkelingen in de wereld veel te snel. Er is meer onzekerheid en die moeten we durven te omarmen. We weten niet altijd direct ‘wat nu’. Deze context doet een extra beroep op leiders in publieke organisaties. Dat leiderschap begint met een goede verbinding met jezelf. Als je weet wie je bent, wat je drijft en hoe je interacteert met je omgeving, dan ligt er een goed fundament voor leiderschapsontwikkeling. Dan ben je iemand die anderen in de organisatie houvast kan bieden, zonder hun vragen altijd en overal precies meteen te hoeven beantwoorden. Zonder de uitkomst of de route vooraf vast te leggen. In plaats daarvan organiseer je ruimte en kaders om samen tot het gewenste resultaat te komen. Dat doen sterke leiders in publieke organisaties ook doordat ze open staan voor nieuwe relaties, contacten en verhoudingen met de samenleving. 
 
Leiderschap gaat niet over hierarchie maar om het vermogen dat ieder mens in zich heeft om zich te verbinden.  Sterke leiders die bijdragen aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken besteden structureel aandacht aan de ontwikkeling van hun leiderschap in: 
 • verbinding met zichzelf; 
 • verbinding met de organisatie; 
 • verbinding met de samenleving. 

Leiderschap in verbinding met jezelf

Sterke leiders zijn authentiek, spiegelen zichzelf voortdurend en vragen anderen om echte feedback. Persoonlijke kracht, valkuilen, patronen en voorkeuren komen zo scherp in beeld. Sterke leiders zijn heel zelfbewust. Ze zijn als persoon kwetsbaar en kunnen daarmee omgaan. Soms weten ze het antwoord niet, daar zijn ze (ook onder druk) eerlijk en ontspannen over. Dan gaan ze daarna soepel over tot wat nodig is om nieuw houvast te vinden. Ze zetten daarvoor de lijnen uit en combineren gaandeweg het beste van zichzelf met dat van de mensen om zich heen. Verbinding met jezelf en anderen vanuit zelfkennis en reflectie is voor ons en onze opdrachtgevers een belangrijk onderdeel van sterk leiderschap in maatschappelijke vraagstukken.   
 

Leiderschap in verbinding met de organisatie    

De buitenwereld vraagt meer en andere dingen van de publieke organisaties en in die organisaties vragen we steeds meer van elkaar en van onszelf. Steeds meer publieke organisaties verkennen hoe ze zich organiseren ‘binnen’ zodat dat beter aansluit bij de opgaven ‘buiten’. Daarbij gaat het om ruimte scheppen voor autonomie (werken vanuit eigenaarschap), vakmanschap (werken vanuit ambacht), zingeving (werken vanuit de bedoeling), mensen (werken vanuit verbinding) en resultaten (werken vanuit focus). 
 
Sterke leiders maken en checken voortdurend de verbinding tussen waar ze zelf voor gaan en staan (persoonlijke mission statement) en waartoe de organisatie op aarde is (corporate mission statement). Ze ontdekken wanneer en waarom daar soms ruis tussen ontstaat en weten wat nodig is om de eigen koers of die van de organisatie bij te stellen. Verbinding met de organisatie is voor ons en onze opdrachtgevers een belangrijk onderdeel van sterk leiderschap in maatschappelijke vraagstukken.   
 

Leiderschap in verbinding met de samenleving

Klassieke manieren van verenigen en organiseren, zoals in de vorm van politieke partijen, vakbonden, kerken en verenigingen verliezen aan invloed. Minder gestructureerde informele groepen worden steeds belangrijker. Er is een nieuw soort relatie nodig tussen publieke organisaties en samenleving. Leiders zien telkens hoe en waar (letterlijk en figuurlijk) je die vanuit waarden, respect en participatie rond maatschappelijke opgaven effectief organiseert. Sterke leiders zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en staan stevig in verbinding met de samenleving. Dat is een belangrijk uitgangspunt in sterk leiderschap voor ons en onze opdrachtgevers.   
 

Kundig in leiderschapsontwikkeling

Eens met ons doorpraten over sterk leiderschap in maatschappelijke vraagstukken? Benieuwd naar hoe we onze kunde inzetten om met onze opdrachtgevers uit publieke organisaties stappen te zetten in leiderschapsontwikkeling? Neem dan contact met ons op. 

Leertraject Leiderschap in maatschappelijke opgaven

Benieuwd naar ons leertraject met open inschrijving Leiderschap in maatschappelijke opgaven? Lees hier meer over het programma, de doelgroep en de inschrijving. 
 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 23 jan

  Start leertraject ‘Leiderschap in maatschappelijke opgaven’ - (April 2019)

  Hiemstra & De Vries biedt een leertraject ‘Leiderschap in maatschappelijke opgaven’ aan die is bedoeld voor leidinggevenden, managers, programmamanagers en (andere) opgavetrekkers in het publieke domein. Het programma begint in april 2019. Er is ruimte voor 14 deelnemers. Het programma, de opzet en de inschrijving van het leertraject vind je hier.    Nieuw...

  Lees verder
 • 2018
  4 okt

  Koers 2018 – Lef in leiderschap

  Als eindverantwoordelijke voor een organisatie(onderdeel) denk je na over welk type leiderschap nodig is voor jouw organisatie. Waar moet jij voor gaan staan en welke vraagstukken vragen om moed? En jij kunt alleen maar de leider zijn die in jou zit. Dus de match tussen wat nodig is en wat jij kunt brengen is een voortdurende zoektocht. Dat is een mooi - en als je scherp...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Leiderschap in netwerken

  Organisaties werken steeds meer in netwerken. Het succes van jouw organisatie hangt sterk af van de mate waarin je in staat bent in verbinding te zijn met je netwerk- en ketenpartners, over eigen grenzen heen kijkt en hiermee samenwerkt. Hoe kun je je als organisatie verbinden aan andere organisaties om samen resultaten te halen?     Het vraagt dat je gaat...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Persoonlijk leiderschap in organisaties: maak je eigen mission statement concreet en succesvol

  Arbeid ontwikkelt zich. Vertrouwde fulltimebanen hebben (deels) plaats gemaakt voor tijdelijke banen, klussen of andere vormen van flexibele arbeid. Werk is plaats- en tijdsonafhankelijk en waardering heeft niet alleen meer een financiële component. We contracteren steeds minder op functie en verbinden ons steeds meer als mens persoonlijk aan een organisatiedoelstelling of...

  Lees verder
 • 2016
  15 jan

  Agendamanagement als voorwaarde voor leiderschap

  ‘Alleen sukkels hebben het druk’, zo luidt de titel van een stuk in NRC Next. Een prikkelende uitspraak, want in onze adviespraktijk zien wij vooral hardwerkende professionals die elke dag proberen om een bijdrage te leveren aan het publieke domein. Het woord sukkels is daarbij niet het eerste dat in ons opkomt. Maar de notie dat drukte ook drukte in stand houdt en dat...

  Lees verder