Koers 2018 - festival voor organisatieontwikkelaars

afgelopen 4 oktober 2018

Koers 2018 vond plaats op donderdag 4 oktober. Koers is het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We organiseren een festival als Koers voor iedereen die hieraan meewerkt. Of je dat nu doet als directeur, secretaris, projectleider, programmamanager, afdelingshoofd, teamleider of spelverdeler. 

Koers 2018 was succesvol! 

Veel dank aan iedereen die er was en Koers 2018 mede mogelijk maakte. Benieuwd naar de terugblik? Bekijk de aftermovie hier. Hieronder hebben we zoveel mogelijk de presentaties en andere materialen uit de sessies aan de omschrijvingen gekoppeld. Deel, gebruik en benut ze gerust!  

Agenda 

Laten we elkaar vaker ontmoeten rondom interessante thema's en relevante vraagstukken! In onze agenda vind je de bijeenkomsten die we de komende tijd organiseren. Wees van harte welkom!   

Contact 

Vragen, opmerkingen of andere zaken over Koers 2018? Deel ze dan met ons! Dat kan bijvoorbeeld door een mailtje te sturen via koers2018@hiemstraendevries.nl

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2018
  4 okt

  Koers 2018 – Sterke organisaties hebben sterke teams

  Veel organisaties kiezen er voor om teams centraal te stellen in hun organisatie. Het team als de ‘thuisplek’ waarvandaan medewerkers werken in programma’s, opgaven en projecten. De praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling laat een beweging zien waarin de team als thuisplek verandert. Termen als zelfsturing, wendbaar werken, opgavengericht, zelforganisatie,...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Lef in leiderschap

  Als eindverantwoordelijke voor een organisatie(onderdeel) denk je na over welk type leiderschap nodig is voor jouw organisatie. Waar moet jij voor gaan staan en welke vraagstukken vragen om moed? En jij kunt alleen maar de leider zijn die in jou zit. Dus de match tussen wat nodig is en wat jij kunt brengen is een voortdurende zoektocht. Dat is een mooi - en als je scherp...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Energietransitie: lessen en dilemma's

  Er is een nationaal Klimaatakkoord (op hoofdlijnen), coalitieafspraken zijn ‘groener’ dan ooit en ‘van het gas af’ klinkt nu ook buiten Groningen. Energietransitie staat prominent op de publieke agenda. De overgang naar volledig duurzame energiebronnen is de komende decennia een grote, gezamenlijke opgave. Van bestuurskamer tot buurtplein, het is van ons allemaal. De...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Leiderschap in netwerken

  Organisaties werken steeds meer in netwerken. Het succes van jouw organisatie hangt sterk af van de mate waarin je in staat bent in verbinding te zijn met je netwerk- en ketenpartners, over eigen grenzen heen kijkt en hiermee samenwerkt. Hoe kun je je als organisatie verbinden aan andere organisaties om samen resultaten te halen?     Het vraagt dat je gaat...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Trends in organiseren

  De manier waarop wij ons organiseren verandert. Daaraan liggen allerlei trends en ontwikkelingen ten grondslag. Zo zie je veel organisaties overstappen naar het benoemen van teams als elementaire bouwsteen van de organisatie, of wordt er veel aandacht besteed aan het programmatisch, opgavegericht en/of wendbaar werken. Waar komen deze ontwikkelingen vandaan? Waar is dat...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Op weg naar eigentijdse bedrijfsvoering

  De wereld om ons heen verandert snel. Er zijn veel uitdagingen voor publieke organisaties die willen presteren in maatschappelijke vraagstukken. Bedrijfsvoering komt daar steeds vaker onder druk te staan. Bestaande systemen en processen remmen in publieke organisaties vaak verandering waar vooruitgang nodig is. Dat moet anders en wij hebben ervaring opgedaan in veel...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Sturen in een nieuwe werkelijkheid - Strategy Deployment in publieke organisaties

    In 2016 heeft de gemeente Breda haar visie op sturen op de organisatie aangepast. Breda kiest voor een wendbare organisatie die aan de ene kant werkt aan de grote opgaven van de stad en anderzijds de uitvoering van de organisatie centraal zet door te sturen op dienstverleningsketens dwars door de structuur van de organisatie heen.  De belangrijke succesfactor...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Organisatieopstellingen: systemische blik op dynamiek en relaties in organiseren

  Wanneer je systemisch naar de dynamiek en relaties in organisaties kijkt, doe je dat vanuit de gedachte dat iedere organisatie een sociaal systeem is (net zoals een team, een gezin of een sportvereniging). Aan de hand van organisatieopstellingen maken we zichtbaar hoe verschillende elementen in zo'n systeem op elkaar inwerken. Soms zijn er verstoringen die onoplosbaar lijken...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Effectieve besluitvorming in zelforganiserende teams

  Waar vroeger de klassieke manager de kastanjes uit het vuur haalde, wordt er nu verwacht dat zelforganiserende teams dit zelf doen. Zich de vraag stellen: hoe willen we met elkaar functioneren en bereiken we resultaten? Deze sessie ging over hoe je als zelforganiserend team zorgt voor effectieve besluitvorming.   In deze sessie stond de dagelijkse praktijk van onze...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Slagvaardig handelen in uitvoeringspraktijk sociaal domein

  In de berichtgeving en beeldvorming zijn incidenten in de zorg- en veiligheidshoek te wijten aan falende professionals. Bij het vreselijke incident van het 3-jarige meisje dat een aantal dagen in huis was met haar dode moeder (voorjaar '18) was dat niet anders. De angst als falende organisatie of falende professional te worden neergezet staat het echt slagen van de...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Samenwerking verbeteren: belangen op tafel

  Samenwerken, iedereen doet het. Als competentie wordt samenwerken steeds belangrijker voor (beleids-)medewerkers, managers, directeuren en bestuurders. Of het nu gaat over het onderwijs, de Omgevingswet of het sociaal domein, alle organisaties en hun medewerkers werken steeds vaker samen in en aan maatschappelijke opgaven. Niet altijd tot ieders tevredenheid, samenwerking...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Samenwerking verbeteren: scherp in beeld brengen

  Samenwerken, iedereen doet het. Als competentie wordt samenwerken steeds belangrijker voor (beleids-)medewerkers, managers, directeuren en bestuurders. Of het nu gaat over het onderwijs, de Omgevingswet of het sociaal domein, alle organisaties en hun medewerkers werken steeds vaker samen in en aan maatschappelijke opgaven. Niet altijd tot ieders tevredenheid, samenwerking...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Sociaal domein & Fysieke leefomgeving - Het beste van twee werelden?

  De complexe opgaven in onze steden vragen een integrale aanpak van onze publieke organisaties. Professionals in het sociale en fysieke domein hebben elkaar harder nodig dan ooit. De Omgevingswet en de decentralisaties in het sociaal domein zijn grote uitdagingen en versterken deze noodzaak om samen te werken. Toch matchen deze verschillende ‘bloedgroepen’ niet automatisch....

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Wendbaar Werken - de stapstenen

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 - Lessen van vier jaar digitale transformatie bij publieke organisaties

  In 2004 raakte ik - Jaring Hiemstra - geïnspireerd door het boek ‘The Big Data Revolution’ van Victor Mayer-Schönberger. Hij stelt dat elke sector door de toepassing van data science gaat transformeren. Ik ben ervan overtuigd dat technologische ontwikkelingen misschien wel dé belangrijke factor voor vernieuwing zijn in de samenleving en organisaties. Inmiddels heeft vooral de...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Wendbaar Werken - hoe word je wendbaar?

  Wat is belangrijk in de sturing op verandering in relatie tot de ontwikkeling naar een wendbare organisatie? Daar ging deze sessie over. Waar verandering een aantal jaar geleden redelijk projectmatig werd aangepakt zie je dat succesvolle ontwikkeling op dit moment veel meer vraagt om een programmatische manier van werken. De stip op de horizon is duidelijk maar de weg ernaar...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Wendbaar Werken - ervaringen uit de praktijk

  De weg naar een wendbare organisatie is weerbarstig. Tijdens deze sessie gingen verschillende directeuren van publieke organisaties met elkaar in gesprek over hun ervaringen. Waarom zijn zij aan de slag gegaan met wendbaar werken en wat zijn de dilemma’s bij verandering naar een wendbare organisatie? Wat betekent wendbaar werken voor de aansluiting tussen ambtelijke...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Adviesbar: kom langs!

  Gedurende het hele festival was er een adviesbar geopend. Daar stonden permanent ervaren organisatieadviseurs klaar om even met je mee te denken. Gewoon wat te sparren, wat denkrichtingen mee te geven, wat voorbeelden van andere organisaties te geven en als het even kon je met andere organisaties die hetzelfde vraagstuk al hebben vastgepakt in contact te...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Een gesprek voeren met impact; vergroot je eigen effectiviteit

  De kwaliteit van jouw gesprekken bepaalt mede hoe succesvol je bent in je samenwerking, je leiderschap en/of je verandertraject. Een goed gesprek is niet eenzijdig afdwingbaar – it takes two to tango – maar wel beïnvloedbaar. In deze sessie onderzochten wij met elkaar wanneer je goed in gesprek bent met de ander. Welke elementen in een gesprek zijn cruciaal om...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet

  Deze sessie ging niet over de Omgevingswet! In heel het land bereiden publieke organisaties zich voor op de invoering van de Omgevingswet. “Groter en belangrijker dan de decentralisaties in de zorg”, zegt de één. “Die wet hebben we helemaal niet nodig”, zegt de ander. De Omgevingswet maakt verschillende reacties los. Onmiskenbaar beoogt de Omgevingswet een vernieuwende...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Persoonlijk leiderschap in organisaties: maak je eigen mission statement concreet en succesvol

  Arbeid ontwikkelt zich. Vertrouwde fulltimebanen hebben (deels) plaats gemaakt voor tijdelijke banen, klussen of andere vormen van flexibele arbeid. Werk is plaats- en tijdsonafhankelijk en waardering heeft niet alleen meer een financiële component. We contracteren steeds minder op functie en verbinden ons steeds meer als mens persoonlijk aan een organisatiedoelstelling of...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Zelforganisatie in publieke organisaties: waar sta jij?

  Op veel plekken in het land zijn publieke organisaties bezig met zelforganisatie. Ieder op een eigen manier, binnen de eigen context en in eigen tempo. We zoeken allemaal naar kennis, best-practices en houvast in 'het onderweg zijn'. Want wat vraagt zelforganisatie van jou als leidinggevende, teamlid of adviseur? En hoe voel jij je bij waar jullie nu staan? Wringt het of...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Rake vragen voor succesvolle verbindingen

  Succesvolle teams, projecten of organisaties hebben hun verbindingen goed op orde. Intuïtief weten zij welke verbindingen ze moeten leggen en hoe ze kunnen zorgen dat er via die verbindingen informatie, talent, geld enzovoorts uitgewisseld wordt. De inrichting van processen en procedures volgt daarna als vanzelf. Rake Vragen maken zichtbaar welke verbindingen er zijn, welke...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Lessen uit het theater voor gedragsverandering op de werkvloer; oefenen door doen, doen, doen!

  We weten het allemaal: verandering komt niet van papier. Elke (organisatie)verandering gaat over gedrag, over het voortaan anders doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe krijg je jezelf en je collega’s zover? In deze sessie gebruiken we principes en uitgangspunten van toneelspelen om te kijken naar gedragsverandering in je dagelijks werk.   Acteurs moeten heel...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Verschil maken als professional in de bedrijfsvoering

    Systemen en processen in de bedrijfsvoering remmen vaak verandering waar deze juist nodig is. Deze workshop gaat over hoe je als individuele bedrijfsvoeringprofessional iedere dag het verschil kunt maken. Hoe stel je je op als goede partner van de inhoudelijke afdelingen? Welke dilemma’s kom je in het werk tegen en hoe los je dat op? Hoe kun je daarin als...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Ervaar de kracht van wezenlijk ontmoeten

  Gun jezelf 45 minuten lang tijd voor een wezenlijke ontmoeting met een onbekende. Zonder opgelegde verwachting. Samen in gesprek om elkaar te ontmoeten. Het valt ons op dat we in organisaties weinig rust en ruimte nemen voor een verdiepend gesprek. De gesprekken die we wel voeren zijn vaak functionele uitwisselingen...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Wat Omgevingsprofessionals nodig hebben voor een nieuwe manier van werken in het licht van de Omgevingswet

  De Omgevingswet is een veranderopgave voor een groot deel van de publieke organisaties in Nederland. Het beslaat de hele fysieke leefomgeving en veel professionals krijgen ermee te maken: van bestemmingsplanmakers tot handhavers en van vergunningverleners tot beleidsmedewerkers Milieu. Het grootste potentieel voor een succesvolle in- én uitvoering van de Omgevingswet zit in...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Design Thinking in maatschappelijke vraagstukken

  Deze sessie wordt verzorgd door Kickstart your social impact en gaat over de methode Design Thinking in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Kickstart your social impact is een organisatie die een brug slaat tussen young professionals en organisaties. Dat doen ze in maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld via Design Thinking. Door het mensgerichte, experimentele,...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Durf het verschil te maken: Mandela als veranderkundige

    Dit zegt Nelson Mandela tegen een van zijn zwarte bodyguards, Jason. Jason komt gefrustreerd zijn kamer binnen, nadat hij drie blanke bodyguards in zijn kantoor over de vloer kreeg waar hij mee moet gaan samenwerken. Hier is hij het absoluut niet mee eens. ‘Die blanken’ zijn tenslotte degene die nog niet zo lang geleden zijn familie kwaad hebben gedaan. Moet hij daar...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Tijd voor actie! De wereld van innovatie en innovatie van de wereld

    Als maatschappij en als mensheid staan we voor grote vraagstukken op het gebied van klimaat, zorg, milieu en onderwijs. Die ‘wicked-problems’ gaan we te lijf met beleid. Of nog beter, met actie! In de hele wereld zijn individuen, groepjes mensen, NGO’s  en multinationals bezig om onze wereld een stukje gezonder, fijner, mooier of slimmer te maken. In 45 minuten...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Toekomstdenken: 'Mapping the future'

  Aan het einde van deze sessie kijk je gegarandeerd anders tegen de wereld aan en heb je inzicht in de mogelijke impact van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de samenleving over 50 jaar. Zelfrijdende auto’s, de manager als platform en industrie 4.0: wat betekenen deze en andere ontwikkelingen voor de rol van de overheid? Alvast een eerste conclusie:...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – De kracht van beelden: deel je filminspiratie!

  De kracht van beeld kennen we allemaal. Een foto van een Syrisch jongetje aangespoeld op het strand stuurt een discussie misschien wel meer dan alle beleidsstukken en standpunten. Een Elfstedenzwemtocht van Van der Weijden zonder integrale uitzending is niet meer voorstelbaar. En in je werk heb je vast wel eens een leuk filmpje laten zien om een punt te maken of gewoon voor...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Introductie Strategy Deployment in publieke organisaties

  Wendbaar reageren op ontwikkelingen vraagt om te sturen op een samenhang in doelen, kort-cyclische prioritering en het gericht verbeteren van de grootste uitdagingen. Dit in verbinding tussen het strategische niveau tot en met de werkvloer. De methodiek Strategy Deployment biedt publieke organisaties houvast om wendbaar te werken door een gestructureerde manier van werken...

  Lees verder