Het (bege)leiden van bijeenkomsten en processen

Als het gaat om organisatieontwikkeling en presteren in maatschappelijke vraagstukken, geloven we in de kracht van samenkomen en verbinden. Een effectief samenzijn vraagt om een gedegen voorbereiding, de juiste werkvorm(en) om tot de kern te komen en slimme manieren om het erna echt werkbaar te maken in de praktijk. Het (bege)leiden van effectieve bijeenkomsten en processen met bestuurders, teams en professionals is voor ons een belangrijk onderdeel van ons werk. 

 

 

Om te komen tot effectieve bijeenkomsten en processen besteden we met onze opdrachtgevers veel aandacht aan de juiste vragen vooraf, wat we zien dat nodig op het moment van samenkomen en hoe benoemde aanknopingspunten werkbaar te maken zijn in de dagelijkse praktijk. Soms kan dit snel (denk aan workshopmiddag of heidag) en soms vraagt het om meer tijd (denk aan een '24-uurs' of reeks bijeenkomsten).  

Effectieve inzet

Eens doorpraten over de effectieve inzet van processen en bijeenkomsten, met de juiste aandacht vooraf, tijdens en erna? Eens met ons doorpraten over onze ervaringen in verschillende publieke organisaties? Benieuwd welke bijeenkomsten en processen we (bege)leiden? Neem dan contact met ons op.

 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 27 feb

  Gerco op pad voor verbetering in publieke organisaties: drie misverstanden over procesverbetering die je (te) vaak hoort

  In steeds meer publieke organisaties houdt men de dienstverleningsprocessen tegen het licht. Dat is vaak nodig nu burgers door allerlei technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen ‘andere klanten’ zijn voor overheden dan vroeger. Steeds meer gemeenten brengen bijvoorbeeld hun ‘customer journeys’ in beeld om te kijken waar het beter, klantgerichter en/of...

  Lees verder
 • 4 feb

  Bram voor de groep: Hiemstra & De Vries ‘uit de bubbel’ met PAX, Land Life Company en Yets Foundation

  Het is een veelgebruikte term: ‘de bubbel’. De neiging om je in omgevingen te bewegen met gelijkgestemden. De hoop was misschien dat dit na de ontzuiling minder zou zijn en in zekere zin is dat ook zo. Zo betoogt Joris Luyendijk in dit prachtige college dat we steeds meer zicht hebben buiten onze eigen bubbel. Daarentegen twijfel ik of dat zicht op andere bubbels ook tot meer...

  Lees verder
 • 22 jan

  Met Nienke in gesprek: leidende principes voor een goed gesprek in de praktijk van publieke organisaties

  ‘Help ons komen tot een integrale aanpak voor de buurt’, ‘Breng ons tot een strategische agenda’, ‘Ondersteun ons bij een nieuw organisatiemodel’ of ‘Help ons onze vastgelopen samenwerking weer vlot te trekken’. Zomaar een greep uit de vragen die onze collega Nienke de afgelopen jaren voorbij zag komen. Ze kwamen uit verschillende publieke organisaties in het licht van...

  Lees verder
 • 9 jan

  Effectieve(re) bijeenkomsten met teams: is het echt ‘vergadermoeheid’ of iets anders? (spoiler: ‘vergadermoeheid’ bestaat niet)

  In ons werk komen we regelmatig in de positie om bijeenkomsten te (bege)leiden in verschillende publieke organisaties. De crux zit dan vaak in dat we daar niet bijeenkomen om bijeen te komen en het proces niet het proces is (en blijft) omdat dat nu eenmaal het proces is. Volg je me nog? Simpeler gezegd: bijeenkomsten kunnen effectief zijn als middel om een doel te bereiken...

  Lees verder
 • 2018
  12 nov

  Bram voor de groep: de onderstroom is niet te negeren (lees: met rust te laten), al zou je willen

  De onderstroom in organisaties, daarover is de afgelopen tijd veel te doen. Met verschillende collega’s en vakgenoten wisselde ik hierover voorbeelden, stukken en ideeën uit vanuit mijn overtuiging dat de onderstroom niet te negeren (lees: met rust te laten) is, al zou je willen. Je hebt daarmee volgens mij de keuze om ‘m actief weg te stoppen en impliciet te houden of juist...

  Lees verder
 • 16 okt

  Bram voor de groep: het is moeilijk om het simpel te houden (probeer het maar eens!)

  Nooit vergeet ik mijn eerste college van Abraham de Swaan in het eerste jaar van mijn studie Sociologie. Hij begon met de ene indrukwekkende en moeilijke zin na de ander. Wij zakten als studenten steeds verder weg bij al het belangrijks dat we eigenlijk moesten horen. Op gegeven moment stopte De Swaan en zei hij de magische woorden: ‘wat ik eigenlijk probeer te zeggen’. Om...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Een gesprek voeren met impact; vergroot je eigen effectiviteit

  De kwaliteit van jouw gesprekken bepaalt mede hoe succesvol je bent in je samenwerking, je leiderschap en/of je verandertraject. Een goed gesprek is niet eenzijdig afdwingbaar – it takes two to tango – maar wel beïnvloedbaar. In deze sessie onderzochten wij met elkaar wanneer je goed in gesprek bent met de ander. Welke elementen in een gesprek zijn cruciaal om...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Rake vragen voor succesvolle verbindingen

  Succesvolle teams, projecten of organisaties hebben hun verbindingen goed op orde. Intuïtief weten zij welke verbindingen ze moeten leggen en hoe ze kunnen zorgen dat er via die verbindingen informatie, talent, geld enzovoorts uitgewisseld wordt. De inrichting van processen en procedures volgt daarna als vanzelf. Rake Vragen maken zichtbaar welke verbindingen er zijn, welke...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Lessen uit het theater voor gedragsverandering op de werkvloer; oefenen door doen, doen, doen!

  We weten het allemaal: verandering komt niet van papier. Elke (organisatie)verandering gaat over gedrag, over het voortaan anders doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe krijg je jezelf en je collega’s zover? In deze sessie gebruiken we principes en uitgangspunten van toneelspelen om te kijken naar gedragsverandering in je dagelijks werk.   Acteurs moeten heel...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Ervaar de kracht van wezenlijk ontmoeten

  Gun jezelf 45 minuten lang tijd voor een wezenlijke ontmoeting met een onbekende. Zonder opgelegde verwachting. Samen in gesprek om elkaar te ontmoeten. Het valt ons op dat we in organisaties weinig rust en ruimte nemen voor een verdiepend gesprek. De gesprekken die we wel voeren zijn vaak functionele uitwisselingen...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Design Thinking in maatschappelijke vraagstukken

  Deze sessie wordt verzorgd door Kickstart your social impact en gaat over de methode Design Thinking in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Kickstart your social impact is een organisatie die een brug slaat tussen young professionals en organisaties. Dat doen ze in maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld via Design Thinking. Door het mensgerichte, experimentele,...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Toekomstdenken: 'Mapping the future'

  Aan het einde van deze sessie kijk je gegarandeerd anders tegen de wereld aan en heb je inzicht in de mogelijke impact van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de samenleving over 50 jaar. Zelfrijdende auto’s, de manager als platform en industrie 4.0: wat betekenen deze en andere ontwikkelingen voor de rol van de overheid? Alvast een eerste conclusie:...

  Lees verder
 • 31 juli

  Bram voor de groep: ruimte voor humor en relativering - een ‘roast’ als proef op de som

  Ze komen regelmatig langs in vakbladen en onderzoeken: factoren die maken dat ergens een prettige werksfeer hangt. Denk bijvoorbeeld aan vrijdag kantoordag (check!), ruimte voor het leren van elkaars inzichten, fouten en ontdekkingen (check!), warme onderlinge banden (check!) en gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel (check!). Graag voegen we deze nog toe: ruimte voor humor en...

  Lees verder
 • 15 juni

  Inzichten uit workshop Statenlid.nu voor Statenleden provincies over samenwerking met griffie

  Dit voorjaar verzorgden we op uitnodiging van Statenlid.nu (Nederlandse vereniging voor Statenleden) een workshop in Assen en Middelburg. Zulke workshops voor Statenleden stimuleren kennisdeling- en uitwisseling op basis van thema’s en vragen uit hun dagelijkse praktijk. Hoe haal je het maximale uit de samenwerking tussen Statenleden en de griffie? En hoe kan je daardoor als...

  Lees verder
 • 1 feb

  Griffiers in gesprek over ‘weerbaar bestuur’

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de campagnes starten bijna. Verschillende belangrijke thema’s dienen zich aan om prioriteit te krijgen op de agenda’s van de nieuwe raadsleden. ‘Weerbaar bestuur’ is zo’n thema. Het stond onlangs centraal tijdens de griffiersbijeenkomst “Het herkennen van - en omgaan met -...

  Lees verder
 • 2016
  26 sept

  Scrum in de publieke sector

  Scrum leeft, ook in de publieke sector en ook op thema’s die niets van doen hebben met softwareontwikkeling. In onze huidige praktijk zien we de waarde en de worsteling van publieke organisaties die met Scrum werken. In deze korte verkenning beschrijven we onze ervaring en geven we een aantal tips voor opdrachtgevers en product eigenaren. Onze ervaring met Scrum Scrum is...

  Lees verder
 • 29 feb

  Founders Kennispark Twente zetten gezamenlijk stap vooruit!

  Twente is de regio met de meeste startups. Kennispark Twente speelt daarbij een cruciale rol. Door kennis onderling beschikbaar te stellen en beter te benutten, het organiseren van samenwerking tussen kennisinstellingen, studenten en bedrijfsleven, en door het organiseren van competenties die ontbreken in het innovatieve ecosysteem. Kennispark Twente wil tegelijk een stap...

  Lees verder
 • 17 feb

  Werken aan een trotse school

  Een waarnemend directeur van een school in het noorden constateerde dat door de historie van de school (veel verloop en incidenten) er geen collegialiteit en teambinding meer was. Zowel niet binnen de schoolleiding als tussen docenten en de schoolleiding, en maar in beperkte mate tussen docenten onderling. Voor hem was zonneklaar dat gezamenlijk eigenaarschap en het inzetten...

  Lees verder
 • 2015
  17 dec

  Erkenning van verschillende rollen als basis voor samenwerking binnen het Waddenfonds

  Het Waddengebied strekt zich uit over drie provincies: Noord-Holland, Friesland en Groningen. Om het Waddengebied een duurzame en kwalitatieve impuls te geven op het gebied van ecologie en economie is het Waddenfonds opgericht. Sinds 1 januari 2012 is de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds gedecentraliseerd vanuit het Rijk en als Gemeenschappelijke Regeling actief om het...

  Lees verder
 • 7 sept

  Zorgverzekeraar aan boord?

  In een eerdere blog benoemden we de noodzaak tot transformatie. Om te komen tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning én de kosten beheersbaar te houden is samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen noodzakelijk. Veel gemeenten zetten al stappen om op een andere manier samen te werken met zorgaanbieders. Naast samenwerking met zorgaanbieders is het ook...

  Lees verder
 • 18 aug

  CareJam: pop-up innovatie in de zorg

  Innovatie in de zorg is hard nodig! Vanuit die overtuiging hebben wij samen met Youké, HKU en AEF de CareJam ontwikkeld. Dit is een pop-up innovatie voor de zorg. Op 4 en 5 september vond de eerste CareJam plaats in de gemeente Amersfoort met het thema ‘Als wonen niet vanzelfsprekend is’. Het is ons gelukt om in 24 uur, vijf nieuwe zorgconcepten te bedenken. Zie hier een...

  Lees verder
 • 23 juli

  Transformatie gevraagd!

  Wij geloven dat de transformatie binnen de zorg en ondersteuning versnelling nodig heeft. Alleen dan kunnen we verschraling van zorg en ondersteuning voor met name kwetsbare ouderen en jongeren tegengaan. Klopt ons gevoel van urgentie? Zo ja, hoe zorgen we voor een positieve wending en een versnelling in de transformatie? Met een reeks blogs in de komende periode geven wij...

  Lees verder
 • 19 juni

  60 zorgaanbieders, 1 gezamenlijke WMO innovatieagenda

  Zorgaanbieders voelen de noodzaak: Innovatie binnen de zorgmarkt is nodig. Het veld is veranderd nu gemeenten veel verantwoordelijkheden hebben en het budget afneemt. Maar hoe kom je tot innovatie? Doe je het alleen of samen? Wij zien op drie typen innovaties ontstaan binnen de zorgmarkt: innovaties binnen de zorgorganisaties zelf; innovaties door samenwerking tussen...

  Lees verder
 • 17 juni

  Verkenning technologische mogelijkheden binnen jeugdzorg

  Interne en externe ontwikkelingen noodzaken tot het ontwikkelen van een visie op technologische mogelijkheden voor een jeugdzorgorganisatie in Noord-Nederland. De doelgroep communiceert via moderne technologische wegen zoals facetime en whatsapp. Een passende ondersteuning vanuit de jeugdzorgorganisatie bestaat dan uit face-to-face contact gecombineerd met inzet van moderne...

  Lees verder
 • 3 juni

  Kansen creëren bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

  Deze organisatie is ontstaan uit een ambtelijke fusie in 2012 en is in haar jonge bestaan vrijwel direct geconfronteerd met een stevige bezuinigingsopgave. Eerdere bezuinigingsrondes bleken onvoldoende om te komen tot de gewenste doelstelling. De directie heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om in het voorjaar van 2015 een bezuinigingstraject te begeleiden dat leidt tot een...

  Lees verder
 • 20 mei

  "I'm gonna show you how bad I am"

  "I'm gonna show you how bad I am", "We go to the moon, not because it is simple, but because its hard", "There is no shade in that beauty"... Sinds deze week weten ik en mijn collega's van wie deze citaten zijn en in welke context ze gezegd zijn. We hebben met elkaar speeches van bekende en minder bekende mensen bekeken die we mooi, ontroerend of inspirerend vonden. Een...

  Lees verder
 • 20 jan

  De Drechtsteden is klaar voor de nieuwe taken in de Wmo

  Het afgelopen jaar hebben alle gemeenten in Nederland hard gewerkt om de transities voor te bereiden. In veel regio’s zijn verschillende onderdelen regionaal georganiseerd en werd gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Zo ook in de Drechtsteden: daar heeft het regionaal transitieteam Wmo, met beleidsmedewerkers uit de zes betrokken gemeenten, gezamenlijk het regionale...

  Lees verder
 • 12 jan

  Ervaringen na twee jaar werken met buurtteams

  Het is zover: in het gehele land zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun inwoners en zijn sociale (wijk)teams operationeel om dichtbij en snel ondersteuningsvragen op te pakken. Aankomend jaar zal in het teken staan van het door ontwikkelen en uitbouwen van de nieuwe werkwijze en daarbij te kijken wat werkt en wat nog niet. Interessant zijn de eerste...

  Lees verder
 • 2014
  2 dec

  De Wmo-raad op zoek naar de grenzen van haar advisering

  Met de decentralisaties in het sociale domein krijgen gemeenten extra bevoegdheden. Tegelijkertijd heeft deze transitie in de zorg vergaande consequenties voor de meest kwetsbare inwoners van een gemeente. Van oudsher bewaakt de Wmo-raad de belangen van deze groep hulpbehoevenden. Maar de huidige veranderingen vragen echter een andere rolneming van deze raden. Omdat het werk...

  Lees verder
 • 25 nov

  SchoolWerkt-Agenda versterkt samenwerking onderwijs en gemeente

  Om de bestaande verantwoordelijkheid voor het Voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) ook in de nieuwe context met veranderde verantwoordelijkheden in het sociaal domein invulling te geven, hebben de schoolbestuurders van voortgezet onderwijs (VO), MBO en gemeenten in de regio Utrecht een nieuwe gezamenlijke agenda opgesteld. Hiemstra & de Vries heeft het proces van...

  Lees verder
 • 20 nov

  Teamontwikkeling: ken jezelf en ken je collega

  Na een reorganisatie bij een provincie, staan de verschillende teams van een grote afdeling voor de opgave om samen meer een team te vormen. Doel van onze begeleiding was medewerkers meer inzicht bieden in zichzelf, hun collega’s en het functioneren van het team. Waardoor een verdere stap gezet kan worden in de ontwikkeling van de teams en de effectiviteit van de samenwerking...

  Lees verder
 • 28 mrt

  20Hattem20, gemeente Hattem klaar voor de toekomst!

  De stad Hattem bevindt zich in een transitie en er zijn ingrijpende veranderingen gaande. De decentralisaties in het sociaal domein en een mogelijke fusie met Heerde en Oldebroek zijn van grote invloed op de gemeente. Om deze opgaves aan elkaar te verbinden en vooruit te kijken naar de toekomst is een dag georganiseerd. In deze dag stond Hattem in 2020 centraal. Samen het...

  Lees verder
 • 28 feb

  Samen werken aan de toekomst van de BRU

  Het Bestuur Regio Utrecht staat voor een nieuwe uitdaging. Met de mogelijke verdwijning van de wettelijke basis voor de organisatie komt deze voor veranderingen te staan. Om zich goed voor te bereiden op de toekomst is een MT-tweedaagse opgezet waar gezamenlijk nagedacht werd over de mogelijke toekomstscenario’s van de BRU. Ook is in de tweedaagse gewerkt aan de ambitie van...

  Lees verder
 • 2018
  29 okt

  Lessen uit het theater voor gedragsverandering op de werkvloer: oefenen door doen, doen, doen!

  Hoe kun je lessen uit het theater gebruiken bij gedragsverandering in publieke organisaties? Dat is waar Jaïr Stranders (filosoof en theatermaker) en onze collega Jelly van der Weerd onlangs met 22 mensen uit de publieke sector mee aan de slag gingen. Vanuit de overtuiging en ervaring dat de lessen uit het theater goede handvaten bieden voor inzicht in je eigen gedrag en...

  Lees verder