Bezuinigen

De afgelopen jaren hebben publieke organisaties minder subsidies uitgekeerd (gekregen), beleidsambities bijgesteld, onderhoudsniveaus verlaagd, leges meer kostendekkend gemaakt. Daar bovenop is, niet minder pijnlijk, het voorzieningenaanbod versoberd.

Hoewel de economie voorzichtig herstelt, lijkt de publieke sector er de komende jaren niet op vooruit te gaan. Voor de publieke sector verwachten wij komende jaren nog één of meerdere bezuinigingsrondes. Innovatie zien wij komende jaren als het beloftevolle spoor.

Van bezuinigen naar innovatie

Met behulp van het bezuinigingsmodel, dat is ontwikkeld met de Universiteit Utrecht, hebben wij afgelopen jaren meer dan 2000 maatregelen ter waarde van 900 miljoen euro geanalyseerd (vernieuwend bezuinigen). Wanneer we met afstand naar onze analyse kijken, dan zien we dat de meeste organisaties hun pijlen richten op vernieuwing en innovatie. Ook wij zijn er van overtuigd dat innovatie het meest beloftevolle spoor is om de maatschappelijke en organisatorische uitdagingen het hoofd te bieden. 

Innovatie is groot en breed begrip. Wat ons betreft gaat het om alle veranderingen in maatschappelijke interventies en in de organisatie die ertoe bijdragen dat er met minder middelen minimaal dezelfde of betere maatschappelijke presentaties worden gerealiseerd. Innovatie gaat dus niet alleen over meeslepende veranderingen, maar ook over kleine verbeteringen in processen.

Van innovatieve ideeën naar realisatie

Op een aantal plekken zien wij dat innovatieteams en ‘futurelabs’ worden geboren. Een mooie ontwikkeling! Tegelijk moeten we –helaas- constateren dat de afvaardiging in deze groepen deze taak moeilijk kan combineren met het dagelijkse werk. De schaarse tijd die overblijft gaat vaak zitten in overleggen waardoor er nauwelijks tijd overblijft om de verzamelde ideeën te begeleiden tot succesvolle innovaties.

De kunst van een succesvolle realisatie van innovatieve ideeën zit wat ons betreft in een nuchtere en pragmatische benadering aangevuld met creativiteit. Deze combinatie is in onze ogen essentieel om daadwerkelijk stappen te zetten.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 24 okt

  Voorbij de kaasschaaf: besparen én transformeren in het sociaal domein

  Gemeenten die zich willen (en moeten) ontwikkelen binnen het sociaal domein, maar tegelijkertijd moeten bezuinigen, stellen nog altijd de inhoudelijke opgaven centraal. Dat bleek tijdens de bijeenkomst voor gemeenten die Hiemstra & de Vries op 26 september over dit onderwerp organiseerde. ‘Besparen én transformeren. Hoe houd je grip in het sociaal domein?’ Onder dat motto...

  Lees verder
 • 20 feb

  Bijeenkomst wendbaar begroten: nieuwe kijk op begroten nodig in publieke organisaties; inzichten uit praktijk (o.a. Tilburg) en wetenschap (Universiteit Utrecht)

    Afgelopen woensdag 20 februari ontvingen we bij ons in het WTC in Utrecht meer dan 30 projectleiders, managers, adviseurs en andere geïnteresseerden uit publieke organisaties. Met ons en hun vakgenoten zoeken zij via aanknopingspunten uit de (wetenschappelijke) theorie en elkaars praktijk naar wat nodig is om wendbaar begroten in de publieke sector slim en werkbaar te...

  Lees verder
 • 29 jan

  Bijeenkomst 20 februari over wendbaar begroten in publieke organisaties als gemeenten en provincies

  Voor woensdag 20 februari (17:00 - 20:15) staat de bijeenkomst Wendbaar begroten in publieke organisaties op het programma. Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in hartje Utrecht en is bedoeld voor (concern)controllers, managers financiën en financieel adviseurs vanuit publieke organisaties als gemeenten en provincies. Bekend met zo’n rol in het licht van maatschappelijke...

  Lees verder
 • 2017
  17 juli

  Gezond bedrijfsvoeren: inzicht in het huishoudboekje als basis voor de nieuwe coalitieonderhandelingen in gemeenten

  De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in aantocht. Gemeenten zijn druk met de beleidsvoorbereiding voor de nieuwe coalitie. Die nieuwe coalitie stelt na de verkiezingen weer nieuwe speerpunten vast voor de komende vier jaren. Om dat te kunnen doen is inzicht nodig aan welke financiële knoppen de coalitie kan draaien. Voor de gemeente Almere hebben wij een nota...

  Lees verder
 • 14 juli

  Quick scan bezuinigingen bibliotheekwerk Gooise Meren

  Op 1 januari 2016 is de nieuwe gemeente Gooise Meren ontstaan als samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De gemeentelijke fusie heeft ertoe geleid dat de financiële balans van de gemeente onder druk is komen te staan. In de Perspectiefnota 2017 zijn daardoor zoekrichtingen geformuleerd om de balans te herstellen. Eén van de zoekrichtingen is een bezuiniging...

  Lees verder
 • 2016
  8 juni

  Vergroten grip op verbonden partijen

  De druk voor gemeenten om te bezuinigen is afgenomen. Deels omdat ingeboekte bezuinigingen worden geëffectueerd. Deels omdat gemeenten meer lucht hebben gekregen door toegenomen baten uit het gemeentefonds. Toch wil dit niet zeggen dat voor gemeenten daarmee de bezuinigingen volledig van de agenda zijn. Hoewel de urgentie wellicht minder groot is, is de behoefte voor grip op...

  Lees verder
 • 20 jan

  Wat vernieuwende organisaties ons (niet) vertellen

  Ieder decennium kent een aantal toonaangevende organisaties die innovatief zijn en niet van hun voetstuk lijken te vallen. Zo worden bedrijven als Apple, Google, Netflix en Tesla nauwlettend gevolgd en geprezen. En niet alleen vanwege hun vernieuwende producten, maar ook om de manier waarop ze georganiseerd zijn. De vraag werpt zich op wat andere – minder innovatieve –...

  Lees verder