Bezuinigen

De afgelopen jaren hebben publieke organisaties minder subsidies uitgekeerd (gekregen), beleidsambities bijgesteld, onderhoudsniveaus verlaagd, leges meer kostendekkend gemaakt. Daar bovenop is, niet minder pijnlijk, het voorzieningenaanbod versoberd.

Hoewel de economie voorzichtig herstelt, lijkt de publieke sector er de komende jaren niet op vooruit te gaan. Voor de publieke sector verwachten wij komende jaren nog één of meerdere bezuinigingsrondes. Innovatie zien wij komende jaren als het beloftevolle spoor.

Van bezuinigen naar innovatie

Met behulp van het bezuinigingsmodel, dat is ontwikkeld met de Universiteit Utrecht, hebben wij afgelopen jaren meer dan 2000 maatregelen ter waarde van 900 miljoen euro geanalyseerd (vernieuwend bezuinigen). Wanneer we met afstand naar onze analyse kijken, dan zien we dat de meeste organisaties hun pijlen richten op vernieuwing en innovatie. Ook wij zijn er van overtuigd dat innovatie het meest beloftevolle spoor is om de maatschappelijke en organisatorische uitdagingen het hoofd te bieden. 

Innovatie is groot en breed begrip. Wat ons betreft gaat het om alle veranderingen in maatschappelijke interventies en in de organisatie die ertoe bijdragen dat er met minder middelen minimaal dezelfde of betere maatschappelijke presentaties worden gerealiseerd. Innovatie gaat dus niet alleen over meeslepende veranderingen, maar ook over kleine verbeteringen in processen.

Van innovatieve ideeën naar realisatie

Op een aantal plekken zien wij dat innovatieteams en ‘futurelabs’ worden geboren. Een mooie ontwikkeling! Tegelijk moeten we –helaas- constateren dat de afvaardiging in deze groepen deze taak moeilijk kan combineren met het dagelijkse werk. De schaarse tijd die overblijft gaat vaak zitten in overleggen waardoor er nauwelijks tijd overblijft om de verzamelde ideeën te begeleiden tot succesvolle innovaties.

De kunst van een succesvolle realisatie van innovatieve ideeën zit wat ons betreft in een nuchtere en pragmatische benadering aangevuld met creativiteit. Deze combinatie is in onze ogen essentieel om daadwerkelijk stappen te zetten.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2017
  17 juli

  Gezond bedrijfsvoeren: inzicht in het huishoudboekje als basis voor de nieuwe coalitieonderhandelingen in gemeenten

  De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in aantocht. Gemeenten zijn druk met de beleidsvoorbereiding voor de nieuwe coalitie. Die nieuwe coalitie stelt na de verkiezingen weer nieuwe speerpunten vast voor de komende vier jaren. Om dat te kunnen doen is inzicht nodig aan welke financiële knoppen de coalitie kan draaien. Voor de gemeente Almere hebben wij een nota...

  Lees verder
 • 14 juli

  Quick scan bezuinigingen bibliotheekwerk Gooise Meren

  Op 1 januari 2016 is de nieuwe gemeente Gooise Meren ontstaan als samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De gemeentelijke fusie heeft ertoe geleid dat de financiële balans van de gemeente onder druk is komen te staan. In de Perspectiefnota 2017 zijn daardoor zoekrichtingen geformuleerd om de balans te herstellen. Eén van de zoekrichtingen is een bezuiniging...

  Lees verder
 • 2016
  8 juni

  Vergroten grip op verbonden partijen

  De druk voor gemeenten om te bezuinigen is afgenomen. Deels omdat ingeboekte bezuinigingen worden geëffectueerd. Deels omdat gemeenten meer lucht hebben gekregen door toegenomen baten uit het gemeentefonds. Toch wil dit niet zeggen dat voor gemeenten daarmee de bezuinigingen volledig van de agenda zijn. Hoewel de urgentie wellicht minder groot is, is de behoefte voor grip op...

  Lees verder
 • 20 jan

  Wat vernieuwende organisaties ons (niet) vertellen

  Ieder decennium kent een aantal toonaangevende organisaties die innovatief zijn en niet van hun voetstuk lijken te vallen. Zo worden bedrijven als Apple, Google, Netflix en Tesla nauwlettend gevolgd en geprezen. En niet alleen vanwege hun vernieuwende producten, maar ook om de manier waarop ze georganiseerd zijn. De vraag werpt zich op wat andere – minder innovatieve –...

  Lees verder
 • 2015
  3 dec

  Data science steeds meer toegepast in steden

  Big Data is alweer over de hype heen. Dit betekent dat er een realistischer beeld ontstaat van wat Big Data wel of niet op kunnen leveren. Het is wel duidelijk dat data alleen, big of small, geen waarde toevoegen. Waarde wordt namelijk toegevoegd door analyse van deze data, en de beslissingsondersteunende modellen (algoritmes) die dit oplevert. Het toonaangevende...

  Lees verder
 • 29 okt

  Nieuwe bezuinigingsronde vraagt om slimme aanpak

  Prinsjesdag had een positief verhaal over de ontwikkeling van het gemeentefonds. En na een jarenlange recessie en bijbehorende bezuinigingen lijkt de Nederlandse economie weer aan te trekken. Toch staan vele gemeenten de komende jaren voor een nieuwe ronde bezuinigingen. Bij ongewijzigd beleid wordt namelijk een gezamenlijk tekort van 4,8 miljard euro verwacht.  Maar hoe...

  Lees verder
 • 27 juli

  Budgettair scherp aan de wind varen is een morele plicht

  Veel publieke organisaties in Nederland staan voor een bezuinigingsopgave. Hierdoor hebben bijvoorbeeld gemeenten voorzieningen beëindigd of versoberd en op organisatieonderdelen zijn taakstelling op taakstelling gestapeld. Maar er is iets geks aan de hand: afdelingen ‘tillen’ samen miljoenen euro’s naar het volgende jaar voor beleid dat nog gerealiseerd moet worden. Ieder...

  Lees verder
 • 3 juni

  Kansen creëren bij Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

  Deze organisatie is ontstaan uit een ambtelijke fusie in 2012 en is in haar jonge bestaan vrijwel direct geconfronteerd met een stevige bezuinigingsopgave. Eerdere bezuinigingsrondes bleken onvoldoende om te komen tot de gewenste doelstelling. De directie heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om in het voorjaar van 2015 een bezuinigingstraject te begeleiden dat leidt tot een...

  Lees verder
 • 20 jan

  Kerntakendiscussie? Wees eerst scherp in je rol!

  Na een periode van een sluitende begroting tijdens de verkiezingstijd en collegevorming lopen veel gemeenten aan tegen een nieuw tekort in hun begroting. En er is meer in aantocht. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) becijfert een gezamenlijk tekort van 4,8 miljard euro in 2018. Ga niet uit van wettelijke kader Omdat gemeenten de...

  Lees verder
 • 16 jan

  Smart Government: de noodzakelijke stap in organisatievernieuwing van de publieke sector

  De inhoudelijke agenda van de publieke sector zal worden bepaald door grote maatschappelijke opgaven zoals de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving, het beheersen van de zorgkosten en het vergroten van het concurrentievermogen van Nederland. Om dit te realiseren moeten publieke organisaties zelf ook volop in verandering blijven. Niet door processen verder te...

  Lees verder
 • 2014
  27 nov

  Bezuinigingsopgave in de zorg: leer van elkaar!

  Met het tekenen van de nieuwe contracten in aanloop naar de deadline van 1 januari zijn veel zorginstellingen gekort op het budget. De gezamenlijke opgave van alle zorginstellingen samen is om met een kleiner budget de zorg op niveau te houden. Dit vraagt van zorginstellingen om op een fundamentele andere manier naar de eigen organisatie te kijken op het gebied van o.a....

  Lees verder
 • 17 nov

  Onderzoek bezuinigingsvarianten

  Een middelgrote gemeente wil, ondanks haar grote groep sociaal kwetsbare inwoners en grote hoeveelheden gronden, ruimte maken voor een 10 jarig investerings- en bezuinigingsprogramma. Wij zijn gevraagd om een omvangrijk pakket van bezuinigingsmaatregelen uit te werken en een inzicht in de maatschappelijke kosten en baten. Door kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben we...

  Lees verder
 • 16 juli

  Nieuwe technologie in de gemeente

  Het topmanagement van de gemeente Dordrecht had weinig beelden bij wat nieuwe technologie kon betekenen voor de werkwijze en bedrijvigheid in de gemeente. Om de managers te helpen bij hun ontwikkeling op dit vlak, zijn wij gevraagd om de managers meer bewust te maken van de kansen en mogelijkheden van informatietechnologie. Om hier stappen in te zetten hebben we een sessie...

  Lees verder
 • 27 mei

  Maatschappelijke initiatieven succesvol laten zijn

  Meer dan ooit ontstaan mooie initiatieven in de maatschappij. Jongeren, ouderen, cliënten, studenten, ondernemers, individuen en groepen zien kansen en willen die pakken. Het is echter de vraag of deze initiatieven ondanks of dankzij gemeenten tot stand komen. Tegelijkertijd spreken gemeenten de ambitie uit om succesvoller om te gaan met maatschappelijke initiatieven. Hoe...

  Lees verder
 • 30 apr

  Houd het klein: de MacGyver-mentaliteit in innovatie

  Bij innovatieve organisaties denken we al snel aan Google en Apple, waarin campussen vol whizzkids werken aan het ontwikkelen van de technologieën van het komende decennium. Maar we kunnen ook op een andere manier tot innovaties komen, zonder dure R&D- afdelingen vol met nerds. Door vindingrijk te zijn met wat we hebben. Deze manier van denken is over komen waaien uit...

  Lees verder
 • 7 apr

  Samen leren en ontwikkelen in het Netwerk Vernieuwend Bezuinigen

  Het blijvend presteren met minder middelen is de managementopgave van dit moment. Veel managers zijn kritisch over de innovatieve waarde van ingezette initiatieven. In het Netwerk Vernieuwend Bezuinigen bundelen 13 gemeenten hun kennis en ervaring. Dit jaar werken we in intergemeentelijke teams aan het ontwikkelen en implementeren van innovatieve ideeën. Unieke verbinding...

  Lees verder
 • 2013
  4 juni

  Bezuinigingen in verkiezingstijd: steek je kop niet in het zand

  De afgelopen jaren hebben veel gemeenten ingezet op het sluitend krijgen van de begroting. Deels door innovatie, vernieuwing en financieel-technische maatregelen, deels met versobering en generieke taakstellingen. Tegenvallende inkomsten uit grondexploitaties en leges, hogere uitgaven aan bijstandsuitkeringen en aanvullende rijksmaatregelen leggen de lat nu opnieuw hoger. Het...

  Lees verder