I-visie

visie op digitalisering / informatievisie / digitaliseringsstrategie

Intro

Data en IT evolueren in hoog tempo en de impact van digitale toepassingen in de aanpak van nieuwe opgaven is groot. De werkwijze van publieke organisaties zal de komende jaren drastisch veranderen.

Wat is een i-visie en waarom helpt dit publieke organisaties?

Een i-visie of visie op digitalisering biedt een meerjarig perspectief op alle facetten van digitale transformatie : binnen de gemeentelijke context en binnen de verschillende gemeentelijke opgaven, zoals klimaat- en energietransitie, mobiliteit, zorg, kwetsbare groepen, veiligheid, etc. Ook datagebruik, software- en applicatieontwikkeling zijn vaak onderdeel van de visie op digitalisering. De i-visie fungeert als afwegingskader, biedt richting en belichaamt een aspiratie of ideaalbeeld. De ontwikkeling van een i-visie of visie op digitalisering is een gezamenlijk proces waarbij een groep collega’s en relevante stakeholders van binnen en buiten de organisatie een visie uitstippelt.

Er is een aantal belangrijke redenen waarom publieke organisaties een i-visie of visie op digitalisering ontwikkelen. Een i-visie:

 • Zorgt voor richting en focus
 • Biedt houvast voor strategische planning
 • Geeft ruimte voor (externe) trends en ontwikkelingen (wet- en regelgeving, maatschappelijke betrokkenheid, technologische ontwikkelingen etc.)
 • Dwingt tot het maken van (strategische) keuzes
 • Zorgt voor meer (interne) saamhorigheid
 • Draagt bij aan efficiënt(er) bestuur

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die wij zien bij het ontwikkelen van een i-visie?

De ontwikkeling van een i-visie of visie op digitalisering brengt een aantal uitdagingen met zich mee:

 • Draagvlak en betrokkenheid: welke collega’s betrek je om een breed draagvlak binnen de organisatie te borgen?
 • Van papieren werkelijkheid naar dagelijkse realiteit: hoe zorg je dat de visie herkend wordt in de dagelijkse praktijk en deze actief wordt toegepast?
 • Doorlooptijd en duurzaam onderhoud: hoe voorkom je dat een visietraject maanden duurt en hoe zorgt je dat de visie “levend” blijft?
 • Ambtelijke/bestuurlijke afstemming: welke rol/betrokkenheid heeft het bestuur in dit traject? Hoe geef je dit vorm?
 • Scope en/of reikwijdte: op welke deel van de organisatie heeft de i-visie of visie op digitalisering/dienstverlening betrekking?

 Onze aanpak: geen blauwdruk, maar een organische aanpak

Een kant-en-klare aanpak om te komen tot de gewenste i-visie of visie op digitalisering/informatieve bestaat niet: we kiezen voor een organische aanpak waarbij er voldoende ruimte is om tijdens het traject in te spelen op veranderingen. Elke organisatie kent eigen behoeften waar we rekening mee houden. Samen komen we tot een passende aanpak.

Onze aanpak kent een aantal bouwstenen:

 1. Ontwerp: samen komen tot een passende aanpak
 2. Uitvoering: samen komen tot het juiste resultaat
 3. Bijsturen: zien wat werkt en wat nog aandacht nodig heeft

Onze expertise

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het begeleiden van publieke organisaties bij de ontwikkeling van een i-visie of visie op digitalisering. We inspireren met inhoudelijke expertise, geven vorm aan het ontwikkelproces, begeleiden en faciliteren inhoudelijke (werk)sessies  met medewerkers en zorgen voor een impactvol en visueel aantrekkelijk eindresultaat. Waar nodig betrekken wij aanvullende expertise van binnen ons bureau (bijvoorbeeld op het gebied van teamcoaching) of van buiten (bijvoorbeeld juridische expertise).

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries

Het opstellen van een i-visie/strategie is vaak geen alledaags werk. We merken dat onze klanten behoefte hebben aan begeleiding bij dit proces, maar ook uitgedaagd willen worden als het op de inhoud aankomt. Als organisatieadviseurs brengen we de frisse blik, nieuwe inzichten en putten we uit ervaringen van werk bij vergelijkbare organisaties.

 

 

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Mariëlle of Simon.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries