Teamontwikkeling en teamcoaching

Sterke teams waarin mensen effectief en met plezier samenwerken leveren veel meer resultaat. Wij geloven dat elk team uniek is en zijn eigen specifieke opgaven, uitdagingen, tempo en eigenschappen heeft.

Teamwork is het geheim dat gewone mensen ongewone resultaten laat boeken.

- Ifeanyi Onuoha

Sterke teams waarin mensen effectief en met plezier samenwerken leveren veel meer resultaat. De ontwikkelingsvragen waarmee teams bij ons aankloppen zijn uiteenlopend. Ze gaan bijvoorbeeld over de behoefte aan heldere rollen, de sfeer, samenwerking of de positionering. We kijken altijd naar de vraag achter de vraag. Bijvoorbeeld, soms krijgen we een vraag over onduidelijke rollen terwijl de winst zit in het verbeteren van de interactie binnen het team. Ook geloven we dat elk team uniek is en zijn eigen specifieke opgaven, uitdagingen, tempo en eigenschappen heeft. We gebruiken daarom geen blauwdruk maar een teammodel dat ondersteunend is. Ook kijken we altijd naar boven- en onderstroom. Omdat remmende factoren vaak onbewust of onuitgesproken zijn (onderstroom).

Teamontwikkeling is voor en van het team. We doen daarom een beroep op het lerend vermogen van het team en borgen dat het team zelf verder kan. Inzicht in helpende en belemmerende patronen is daarin cruciaal. Vóór alles gaan wij waarderend te werk. In elk team gaan dingen al goed. De kunst is om deze te zien en uit te breiden. Ondersteund aan onze aanpak zijn een aantal factoren die bepalend zijn voor het succes van een team. Inzetten van talenten en competenties, effectieve samenwerking, leiderschap, stimulerend leerklimaat maar ook duidelijke sturing en heldere rollen zijn hier onderdeel van.

Alle organisaties in de publieke sector die willen investeren in teamontwikkeling. Omdat zij in hun organisaties sterke teams willen, waarin mensen effectief en met plezier samenwerken en het resultaat van die teams willen vergroten. En dat geldt zowel voor tijdelijke als ‘vaste’ teams

De belasting is doorgaans vier tot zes sessies van een dag of een halve dag verspreid over een half jaar. Bij grote teams werken we doorgaans tussendoor in kleine groepen in intervisie of leerteambijeenkomsten

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

  • ‭06-44081744‬
  • 06-27916768
  • 06-53416963

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries