Teamontwikkeling en teamcoaching

Merk je als leidinggevende dat het net niet lukt om je team in beweging te krijgen? Of maak je onderdeel uit van een team en wil je de toegevende waarde ervan vergroten? Verloopt de samenwerking niet optimaal of zijn rollen onduidelijk? Werk je in een leidinggevend team en is de gezamenlijk opdracht niet scherp?

Hiemstra & De Vries biedt een op maat gemaakt traject dat aansluit op de behoefte van jouw team. Omdat wij geloven dat een team zoveel meer is dan een collectief aan mensen en individuele opdrachten. Onze trainers leren jouw team effectief aan het gezamenlijke resultaat werken. Met plezier en in goede samenwerking. Niet door over te nemen maar door het team zelf te leren ontwikkelen. 

Waarom Teamontwikkeling en Teamcoaching voor publieke organisaties? 

Waarom loont het om als organisatie te investeren in teamontwikkeling? Dat is simpel: sterke teams waarin mensen effectief en met plezier samenwerken leveren de organisatie veel meer resultaat op.   

Hoe maken we teams effectiever? Dat is een stuk complexer. Bij Hiemstra & De Vries geloven we dat elk team uniek is en zijn eigen specifieke opgaven, uitdagingen, tempo en eigenschappen heeft. Ook is er vaak sprake van remmende factoren, die veelal onbewust zijn. Dat betekent: maatwerk. Wij leveren dat, per definitie.

We werken met een grote diversiteit aan teams; van beleids- en programmateams tot directies en colleges van burgemeester en wethouders. Leidinggevende teams hebben daarbij een mooie aanvullende uitdaging; het gaat hierbij niet alleen om het team maar ook om hoe het team als geheel leiding geeft en stuurt richting professionals. We combineren hierin onze expertise op teameffectiviteit met onze jarenlange ervaring op leiderschap.

Onze expertise 

Wanneer we met teams aan de slag gaan kijken we systemisch. Dat betekent o.a. dat we werken met de principes van ordening, plek, balans tussen geven en nemen en gezamenlijke opdracht/bestemming. Ons model is daarbij ondersteunend. De factoren die we weergeven hebben allemaal invloed op de effectiviteit van een team. En hangen met elkaar samen. Leidend in onze aanpak is het volgende:  

 • We kijken altijd naar boven- en onderstroom. Daarmee bedoelen we: dat wat zichtbaar en tastbaar is (de bovenstroom), en datgene wat er ‘onder de oppervlakte’ speelt (de onderstroom). In het eerste geval gaat het over de rationele zaken, zoals de sturing binnen een team, de competenties of de rollen. In het tweede geval gaat het over minder tastbare en vaak onbewuste kenmerken. Bijvoorbeeld emoties, ingesleten patronen, spanningen en machtsverhoudingen. In de bovenstroom kun je geen resultaat boeken als je de onderstroom niet (onder)kent. Bovendien kan de onderstroom voor een onprettige sfeer zorgen. Je kunt nog zo serieus met een ontwikkelingsvraag aan de slag gaan, als er in de onderstroom van het team iets scheef zit, dan schiet je er weinig mee op. Andersom geldt hetzelfde; veel teams investeren in een goede interactie maar werken met onduidelijke rollen. Ook dan blijft het resultaat achterwege. 
 • We interveniëren op het geheel: Samen met het team onderzoeken we patronen van het team en we kijken daarin niet naar individuen. Patronen die helpend zijn en patronen die belemmerend werken. We kijken daarbij vooral naar de interactie. Het uitgangspunt is: iedereen is even onschuldig als schuldig. Het gaat om het patroon waarin je samen onderdeel van bent.
 • Het team moet zelf verder kunnen. We doen zoveel mogelijk een beroep op het lerend vermogen van het team zelf. We nemen het vraagstuk (en de oplossing ervan) niet over, maar helpen teams zelf aan de slag te gaan met een vraagstuk. Daarbij moeten ze ook ervaren wat helpend en wat belemmerend werkt (de onderstroom!). Dat geeft het beste en meest blijvende resultaat.
 • We kijken verder dan het team en zijn opgave. We bezien de vraag in zijn context: hoe zit de organisatie in elkaar? Hoe ziet het leiderschap eruit? Hoe kijkt de directe omgeving naar het team? Wat is de aard van het team, is het team tijdelijk of structureel? Een team ben je om samen waarde te leveren. Als het onduidelijk is waartoe je waarde levert of waarom dan is er werk aan de winkel. Onze kennis van de publieke sector en onze brede ervaring in het fysieke, sociale en bedrijfsvoeringsdomein maken dat we de context begrijpen.
 • Vóór alles gaan wij waarderend te werk. In elk team gaan dingen al goed. De kunst is om deze te zien en uit te breiden. We gebruiken de kwaliteiten van het team om het team te versterken en om samen te onderzoeken waar versterking nodig is. We gaan uit van het gewenste scenario, niet de huidige belemmeringen.   

Kortom er is geen blauwdruk die altijd werkt. Houvast is er wel. Sterke teams bestaan uit taakvolwassen professionals die elkaars kwaliteiten en valkuilen kennen, zowel in de boven- als in de onderstroom. Zij hebben onderling heldere werkafspraken over rollen, taken, verantwoordelijkheden, besluitvorming, gezamenlijke momenten, samenwerkingsvormen en gedeelde waarden. In de aansturing is er aandacht voor goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dat is waar wij in investeren.   

Programma

Ter illustratie de kop en de staart van een teamcoachingsvraagstuk.

Start up | Kennismaking met opdrachtgever 
We maken kennis met de opdrachtgever, verkennen de context waarbinnen het team opereert en het teamresultaat. We brengen in kaart wat de huidige situatie is, waar de uitdaging ligt en hoe de teamvraag eruitziet. De teamvraag gaat altijd over het gewenst gedrag en het effect. Situatie – Uitdaging – Teamresultaat – Teamvraag 

Sessie 1 | Intake team 
Met het team stellen we de teamvraag vast en het commitment om hieraan te werken. Veiligheid en vertrouwen staan hierin centraal.  

Sessie 1 | Onderzoek naar teampatronen 
We richten ons op de wisselwerking tussen het team en de omgeving/context. We ondersteunen het team bij het ontdekken van de patronen die helpend en belemmerend zijn bij het omgaan met de context. Samen gaan we op onderzoek uit: wat komt er op het team af? Hoe gaat het team daarmee om? Wat is het effect op de taak van het team? Aspecten die aan bod komen zijn de beschikbare competenties, helpende en belemmerende overtuigingen, eventuele stressbronnen en effecten daarvan.  

Vervolgsessies | Aan de slag 
In de vervolgsessies brengen we verdieping aan. Het team herkent steeds sneller helpende en belemmerende patronen en oefent hiermee. Teamleden ontdekken welke belemmeringen achter het dagelijks gedrag zitten en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Wij interveniëren telkens in het moment en verbinden het hier en nu (acteren van het team in het moment) met het daar en dan (dagelijkse praktijk van het team).  

Afsluiting | Oogsten 
We sluiten af door terug- en vooruit te kijken. We vieren het resultaat en geven erkenning voor de inzet. We kijken vooruit zodat de opgedane ervaringen duurzaam beklijven. 

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries? 

 • Ervaring in de Publieke Sector: Onze teamcoaches hebben uitgebreide ervaring met teamontwikkeling en teamcoaching binnen diverse publieke organisaties. We hebben afgelopen 19 jaar meer dan 250 publieke organisaties geholpen. 
 • Maatwerk benadering: Geen enkel team is hetzelfde, daarom passen we onze trainingen aan op basis van uw specifieke behoeften en doelstellingen. 
 • Resultaatgericht: We streven naar meetbare resultaten en willen uw team zien excelleren. 

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over Teamontwikkeling & Teamcoaching.

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met onze trainers.

 • 06-13933916
 • 06-53416963
 • ‭06-44081744‬

Gerelateerde expertises

Bekijk alle trainingen

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries