Teamcoaching leiderschap

Sterke leiders zijn niet overal het beste in. Zij verzamelen mensen die het beste zijn op verschillende aspecten en smeden met hen een sterk team.

De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers

- Ralph Nader

Er komt veel op publieke organisaties af. Dat vraagt van (concern)directies en managementteams dat zij verbinden en ordenen. Vaak zet dat druk en vraagt het serieuze heroriëntatie. We zien op veel plekken dat de druk onderlinge spanning oplevert. Met deze teamcoaching begeleiden we jouw team in het vinden van antwoorden én de vertaling naar wat dat vraagt van jullie en van jouw leiderschap. Dat gaat over het aanscherpen van rollen, besluitvorming, rolzuiver handelen, het als één team opereren en over de vertaling naar jouw persoonlijke leiderschapsopgave.

Teamcoaching is maatwerk. We verkennen de context waarin het team leiding geeft en maken de vraag concreet. Die gaat over taak, rol, gewenst gedrag en effect. Tijdens het programma kijken we naar de verantwoordelijkheden van het team, de verwachtingen bij de verschillende rollen, het beschikbare potentieel, de verticale en horizontale leiderschapstaken, helpende en belemmerende overtuigingen, eventuele stressbronnen en de effecten daarvan en het uitspreken van wat helpend is en wat belemmerend. We werken met individuele intakes, heisessies en zijn spiegel in het teamoverleg. Wij interveniëren ín het moment, zodat direct nieuw gedrag geoefend wordt

Teamcoaching leiderschap is voor alle directies en managementteams binnen overheden en (semi)publieke organisaties.

Meestal bestaat de teamcoaching leiderschap uit vier tot zes sessies van een dag verspreid over een half jaar.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

  • 06-53416963
  • ‭06-44081744‬
  • 06-22669065

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries