Opleiding persoonlijk leiderschap

Ben jij leidinggevende in de publieke sector en wil jij je medewerkers de mogelijkheid bieden een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van hun vakmanschap? Of ben jij zelf die medewerker die zin heeft om te leren en professionaliseren? Dan is de opleiding ‘Persoonlijk leiderschap in de publieke sector’ iets voor jou!

Speciaal voor professionals in de publieke sector biedt Hiemstra & De Vries de opleiding persoonlijk leiderschap aan. Wij doen dit In-company. Je gaat met een groep collega’s aan de slag, waardoor de opleiding ook als een vliegwiel werkt voor jullie afdelings- en organisatiedoelen, integraal werken en voor de samenwerking binnen de groep.

Wanneer volg je de opleiding Persoonlijk Leiderschap?

De ontwikkelingen die op publieke organisaties afkomen zijn complex en veranderlijk van aard. Hiemstra & De Vries houdt zich dagelijks bezig met de boeiende vraag hoe je als publieke professional kunt blijven anticiperen op ontwikkelingen zoals het woningvraagstuk, integraal werken, de energietransitie of netwerkend werken.

Als publieke professional wordt , naast je inhoudelijke expertise, van je gevraagd om je persoonlijk leiderschap te pakken en te versterken in een context waar veel belangen spelen. Je moet je professionele positie blijven innemen (zowel intern als extern) en telkens het goede, resultaatgerichte gesprek met alle betrokkenen blijven voeren.

Met deze opleiding ga je hier een volgende stap in zetten! Je vergroot jouw persoonlijk leiderschap, professionele gespreksvaardigheden en kennis over samenwerking, procesmanagement en opdrachtgericht werken.

Onze uitgangspunten bij elke opleiding

Bij persoonlijke ontwikkeling staan persoonlijke leervragen centraal. In onze leergangen staan de leervragen van de deelnemers centraal. Onze ervaring is dat een leergang met een persoonlijke focus het leereffect vergroot. Wij vertalen je leervraag samen met jou naar de gewenste vaardigheden en het persoonlijk leiderschap dat jij voor ogen hebt en gaan telkens iets meer de diepte in, waardoor je aan het eind van de opleiding écht een volgende stap hebt gezet.

We houden de verbinding met de organisatie- en afdelingsdoelen en het management

Onze opleidingen zijn een middel om de organisatie naar een hoger niveau te brengen. Daarom maken wij eerst altijd verbinding met de doelen van een team, afdeling of organisatie. Dit doen we door deze doelen te koppelen aan de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, waardoor elke training op maat gemaakt is en met de juiste focus. Je kunt denken aan een focus op het vakmanschap van beleidsadviseurs, op wijkgericht werken, op opgavegericht werken, op strategisch relatiemanagement of op het persoonlijk leiderschap van alle professionals in een organisatie, of die nu inzet op bijvoorbeeld netwerkend werken of opdrachtgericht werken. Daarnaast werken we samen met een klankbordgroep uit de organisatie, met het doel om lopende ontwikkelingen niet uit het oog te verliezen en te verbinden aan het leertraject.

Ten slotte zorgen we dat de opleiding raakt ingebed bij de managers van de deelnemers. We doen dit, omdat ook zij worden geraakt in hun leiderschap, omdat medewerkers anders aan tafel gaan zitten. Wij begeleiden managers daarin. Ook voeren we altijd een tussentijds gesprek met deelnemer en leidinggevende, om afspraken te maken over hoe de deelnemer verder kan leren in het werk.

Niet afleren, maar bijleren

Onze opleiding persoonlijk leiderschap gaat over positief leren. Hoe je het altijd deed, bracht je waar je nu bent! Positief leren gaat erom dat je in sommige situaties nieuw gedrag wilt laten zien en daarin je rugzak wil aanvullen, zonder dat er iets weg moet. Wij richten ons op het vergroten van het handelingsrepertoire. Daarom: niet afleren maar bijleren.

Aansluiten op verschillende leervoorkeuren

Leren doe je met je hoofd (cognitief), met je hart (gevoel, talenten, drijfveren, persoonlijk) en met je handen (vaardigheden en lijf). Leerinterventies van het hoofd zijn bijvoorbeeld het leren en oefenen met modellen. Leerinterventies met het hart zijn bijvoorbeeld oefeningen over wat je mee hebt gekregen vanuit huis en wat bepalend voor jou is in je leven. Een leerinterventie met de handen is het oefenen in vaardigheden (zoals luisteren). Wij geloven dat leren en ervaren op alle drie de dimensies helpt bij het vergroten van het leereffect. Om aan te sluiten op de verschillende leervoorkeuren in de groep, bieden wij per dimensie verschillende leervormen aan zoals experimenteren, reflecteren, analyseren, spel en oefenen.

Opleiding persoonlijk leiderschap

Iedereen is eigenaar van zijn eigen leerproces

Wij stimuleren deelnemers actief eigenaar te zijn van hun eigen leerproces, want uiteindelijk bepaal alleen jij wat en hoeveel je leert van de leergang. Ook dat is het versterken van je persoonlijk leiderschap. Je bent daarmee verantwoordelijk voor je eigen ‘ja’ en je eigen ‘nee’. De ‘ja’ gaat over écht instappen, zorgen dat je wat je leert echt meeneemt in je werk en dat je met ons in gesprek blijft over jouw behoeften. De ‘nee’ gaat over het feit dat leren soms confronterend en oncomfortabel kan zijn en dat je daarbij altijd je eigen regie hebt. Soms raken we bijvoorbeeld aan een inzicht dat heel leerzaam is, maar dat ook persoonlijk raakt en daarom aanvoelt als een ‘nee’ om in de groep te delen. Wij zien het als actief eigenaarschap als je dit kunt uiten. Het leereffect van een vraag is soms groter dan het leereffect van het antwoord.

Altijd op maat

Voor elke opleiding gebruiken wij een framework dat we hebben ontwikkeld op basis van onze ervaring. Dit framework, maken we vervolgens op maat voor de doelgroep en organisatie waar we de opleiding aanbieden.

Framework opleiding

1. Individuele intake
Kennismaking met de trainer, uitleg door de trainer over de opleiding en de uitgangspunten en een eerste verkenning van de leervraag.

2. Zes collectieve opleidingsdagen
Elk van de zes opleidingsdagen staan andere thema’s centraal. In een groep van maximaal 14 mensen leren de deelnemers over (hun) persoonlijk leiderschap in de publieke sector. Deze thema’s stemmen wij af met de opdrachtgever. In de figuur een aantal suggesties van veel voorkomende thema’s

3. Leer- en ontwikkelgesprek met leidinggevende
Een gesprek tussen de deelnemer, de teamleider en de trainer over de individuele leervragen van de deelnemer . Besproke wordt hoe de deelnemer in zijn werk kan werken aan de individuele leerdoelen.

4. Vijf keer intervisie
Deelnemers hebben in een subgroep van maximaal 7 deelnemers vijf intervisiebijeenkomsten tussen de opleidingsdagen door, die door een trainer worden begeleid. Het doel is te verdiepen op concrete casuïstiek uit de werkpraktijk en hierbij met en van elkaar te leren.

Onze expertise

Wij zijn ervaren trainers met onze voeten stevig in de publieke sector. We kennen de publieke sector van binnen en snappen wat professionals tegenkomen. We zien dat het ambtelijk vakmanschap verandert; meer in netwerken en meer van buiten naar binnen, de leefwereld in. Als trainersbureau én organisatieadviesbureau begrijpen we als geen ander de context van de deelnemers en kunnen ons daarin inleven. Al onze trainers hebben veel ervaring met het werken met groepen en het trainen van professionals. We staan voor continu leren: al onze trainers hebben een ruime hoeveelheid vlieguren, nemen deel aan intervisiegroepen en zijn goed opgeleid (bijvoorbeeld bij Phoenix, het Bert Hellinger Instituut of GITP). Door onze ruime ervaring binnen gemeenten én in het trainersvak kunnen we de genoemde doelgroepen goed begeleiden, kunnen we goed doorvragen op de context en de juiste tools en vaardigheden aanbieden die professionals helpen bij hun volgende stap.

Wij zetten bij al onze trainingen onze kennis in over leren, persoonlijk leiderschap, systemisch werken, Transactionele analyse, NLP, Insights Discovery, opdrachtgericht samenwerken, lichaamswerk, rolneming van de overheid (NSOB), samenwerkingskunde, strategisch omgevingsmanagement, procesmanagement en politiek-bestuurlijk handelen in. Daarnaast werken wij samen met een flexibele schil van trainers en experts op bijvoorbeeld het gebied van storytelling en verschillende soorten coaching.

 

Opdrachtgevers aan het woord

Review

Ik vond de leergang erg in balans en ben heel tevreden over de dagen zelf. De gezamenlijke afstemming vooraf en ruimte om daarin mijn eigen reflecties mee te geven vond ik erg prettig. Ik zou de leergang zeker aanbevelen, omdat het anders is dan de geijkte leergangen. We konden door de kleinschalige opzet diep gaan op gereedschap (tools/ inhoud) en leiderschap. Daardoor heeft de leergang naar mijn gevoel meer impact.

Tineke de Bruijn - gemeente Wageningen - Manager beleid en projecten

Review

Het maatwerk van deze opleiding is heel fijn! Vooraf bekijken waar de behoefte ligt en hier het programma naar vormen. De dag met inzichten over samenwerking was bijvoorbeeld erg waardevol voor mij. Ik zou de opleiding zeker aanraden! Het heeft erg geholpen in de eigen ontwikkeling, maar vooral ook de groei van het team.

Rob Torremans - gemeente Wageningen - Opgavemanager toekomstgericht samenleven

Review

De leergang is variërend geweest. Ik stapte er zo in en heb met plezier de leergang doorlopen. Bepaalde theorie waren bij mij al eerder voorbijgekomen en herhaling in de context van deze training heb ik toch als verfrissend ervaren. Dus ook voor oudere werknemers, die al veel trainingen achter de rug hebben, kan het nog steeds leerzaam zijn.

Caroline - gemeente Kampen - Beleidsontwikkelaar sociaal domein

arrow_forward
arrow_back

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over de opleiding Persoonlijk Leiderschap.

Gerelateerde expertises

Bekijk alle trainingen

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries