Opleiding Opgavemanager

De Opgavemanager

Leid jij een complexe maatschappelijke opgave, die jouw lijnorganisatie doorkruist, bestuurlijk veel aandacht krijgt, een lange (vaak collegeperiode-overstijgende) tijdshorizon kent en waarvoor je moet samenwerken met interne en externe partners? Merk je dat het verder komen in je opgave en de snelheid waarmee dat gaat afhankelijk is van een groot stakeholderveld waarin allerlei belangen door elkaar lopen? En heb je ontdekt dat je niet kan sturen op basis van hiërarchie en bevoegdheden? 

Dan weet je ook dat er een stevig beroep wordt gedaan op jouw persoonlijk leiderschap, op jouw vermogen om stevig te blijven staan in onzekere tijden, op jouw vermogen om iedere keer weer de volgende stap te zien en te nemen, op de manier waarop je in gesprek bent, je vragen stelt, belangen herkent en erkent en luistert naar ieders inbreng. Waarschijnlijk merk je ook dat bij het vinden van gezamenlijkheid en nieuwe oplossingen al jouw opgedane ervaring in project- en programmamatig werken onvoldoende recht doet aan de complexiteit van de opgave. Maar dat het juist ook gaat om het leggen van stevige verbindingen en het meebewegen met het onverwachte. En dat het opgavegericht werken niet alleen veel van jou, maar ook van jouw organisatie vraagt. 

Kortom, ben jij een opgavetrekker, opgavemanager, programmamanager, programmadirecteur, kwartiermaker of anderszins en herken jij je in het bovenstaande? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan onze opleiding opgavemanager. In deze opleiding reiken onze ervaren trainers in samenhang drie leerlijnen aan, om jou in stelling te brengen om jouw opgave vorm te geven en verder te brengen.  

De kracht van het niet weten, was voor mij een echte eye-opener.

Drie leerlijnen

Leerlijn 1 
De eerste leerlijn gaat over hoe jij vanuit jouw plek jezelf inzet als instrument. Wie ben jij, welke gedragsvoorkeuren en patronen neem jij mee in jouw werk, tot welke kansen en valkuilen leidt dat en met welk aanvullend en alternatief gedrag kan jij meer bereiken? 

Leerlijn 2 
De tweede leerlijn biedt met modellen en theorie nieuwe perspectieven en handvatten om de complexiteit te omarmen en iedere keer mét jouw partners een volgende betekenisvolle stap te zetten. 

Leerlijn 3 
De derde leerlijn stimuleert je om het geleerde uit de twee eerste leerlijnen toe te passen in jouw werkpraktijk. Leren doe je ín het werk en op deze manier helpt deze opleiding je ook werkelijk verder te komen in het realiseren van je opgave. Deze opleiding is pas geslaagd als jij werkelijk stappen hebt gezet in de praktijk. 

Deze 3 leerlijnen zijn verweven door alle onderstaande vijf modules heen. 

Module 1: mijn opgave is een hele opgave 
Na module 1 ben je je bewust van de maatschappelijke en organisatorische context van je opgave en waarom uitvoering geven aan een opgave complex is. Je doorziet wanneer het jou bekende repertoire niet meer voldoende toereikend is. Je hebt geleerd hoe je een proces opstart waarin nieuwe onverwachte oplossingen naar voren komen. Je hebt inzicht in eigen patronen en gedragsvoorkeuren, juist wanneer het spannend wordt, en welk effect dit heeft.

Module 2: anderen verbinden aan de opgave 
Na module 2 heb jij jouw netwerk nog beter in beeld en weet jij wie jouw bondgenoten zijn met wie jij sterke allianties hebt te smeden. Je weet hoe je jouw opdracht scherp moet contracteren en welke randvoorwaarden je hebt te organiseren. Je weet hoe je de beslissers in stelling kunt brengen voor besluitvorming. Je hebt een nieuwe taal voor de complexiteit van jouw opgave. Je hebt verdiepend inzicht in jouw patronen in de interactie met anderen waardoor je kunt experimenteren met alternatief gedrag.  

Module 3: van fixed naar growth mindset 
Na module 3 weet jij hoe je een proces kunt leiden ook al weet je nog niet waar het precies gaat uitkomen. Complexiteit gaat immers ook over stappen zetten in het onbekende. Je weet welke concrete randvoorwaarden er nodig zijn om opgavegericht te werken, wat vaak wel programmatische kenmerken heeft. Je bent in staat om ruimte te creëren voor nieuwe perspectieven door te zorgen dat andere zaken stoppen. Je kunt een sterk opgaveteam vormen met complementaire competenties. Je ziet dat zelfs de sterkste opgaveteams worden beïnvloed door onderstromen en kan hier effectieve interventies in doen. Je bent je in dit alles bewust hoe zowel cognitie, emotie en lichaam van invloed zijn op de interactie tussen mensen.

Module 4: geen woorden maar daden 
Na module 4 kan jij de P&C-cyclus benutten voor het realiseren van jouw opgave. Je weet dat alle betrokken organisaties financieel hebben in te stappen. Je kan financiële samenwerkingsafspraken zo maken dat het ontdaan wordt van vrijblijvendheid en toch recht doet aan de dynamiek van een opgave. Je kan een gelijkwaardig en inclusief besluitvormingsproces faciliteren, om zo ook te zorgen dat iedere partner de besluiten draagt. Je hebt inzicht in jouw eigen bias in de ontmoeting met anderen en bent in staat om die bias hanteerbaar te maken.

Module 5: oogsten  
Na module 5 heb je jouw leerreis rondgemaakt door samen met jouw opdrachtgever terug te blikken op wat deze leergang jou gebracht heeft, waar je nu staat en wat er concreet nodig is om de volgende stappen in de opgave te zetten. Je gaat weg met een concreet handelingsperspectief voor de daaropvolgende periode. Daarnaast verdiep je nog eens op jouw eigen patronen en scripts omdat jouw handelen en jouw interventies essentieel zijn in het slagen van de opgave.   

Onze opleiding bestaat uit:

  • 5 modules van twee dagen (inclusief avondprogramma), die verspreid over 2024 plaatsvinden.  
  • 4 begeleide intervisie in kleine groepen.
  • 3 individuele coachgesprekken.
  • Een halve dag voorbereiding per module.

Nogmaals, tijdens de modules werk je aan het verder brengen van je eigen opgave. In die zin komt de leergang niet naast je werk, maar vindt deze plaats ín je werk.  

Toelating tot de leergang volgt na een intakegesprek. We doen dit om én goed kennis te maken maar ook om een groep samen te stellen die in staat is elkaar verder te helpen en gelijksoortige vraagstukken kent. 

De trainers

Nilco van der Steege Nilco is de vaste begeleider van de groep en is daarmee bij iedere module aanwezig. Nilco is ook het aanspreekpunt voor jou als deelnemer. Nilco is een zeer ervaren trainer en begeleider en kent dankzij zijn ervaring in het sociaal domein de complexiteit van opgavegericht werken. Hij focust zich op de ‘zachte kant’ van organisaties. Zo helpt hij organisaties en teams om ambities en abstract beleid te vertalen naar concreet gedrag en handelen. Hiervoor zet hij zijn kennis over systemisch werken en transactionele analyse in. Nilco is in zijn begeleiding ontwapenend, verbindend, nieuwsgierig en direct.  

Daarnaast werken we voor de modules met gasttrainers, hieronder stellen een aantal alvast kort aan je voor: 

Marja Wiegers Marja is het vaste gezicht voor de leerlijn ‘jij als instrument’. Zij is daarmee bij ieder dagdeel dat aan jouw persoonlijke ontwikkeling raakt de vaste trainer. Marja is partner Leren & Ontwikkelen bij Hiemstra & De Vries en een zeer ervaren trainer en coach op (persoonlijk) leiderschap. Het lerend vermogen van mensen fascineert haar en zij werkt met de overtuiging dat vanuit de potentie en veerkracht in mensen beweging ontstaat. Voor duurzame ontwikkeling en verandering moet je dan wel tot de kern durven en kunnen komen. Dat betekent dat je ook meeneemt wat we niet weten, wat er niet gezegd wordt en wat ons tegenhoudt. Met gerichte vragen, in plaats van pasklare antwoorden, raakt ze graag echt iets bij mensen om hun potentie en veerkracht vrij te maken. 

Bertram van der WalBertram is partner Klimaattransitie bij Hiemstra & De Vries. Bertram is een ervaren opgavemanager die al voor meerder overheden deze rol heeft vervuld. De klimaatambities van Nederland zijn hoog en urgent. Toch is het lastig om snel resultaten met impact te boeken. Zijn stijl is gericht op het samenbrengen van partijen met een rol en verantwoordelijkheid in de oplossing. Binnen gemeenten zorgde hij ervoor dat de energieopgave werd geordend en georganiseerd door middel van opdrachten. Ook richt hij zich op de vastlopende energie-infrastructuur. Met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en de netbeheerder zoekt hij dan naar creatieve oplossingen. 

Pol van TuijlPol is partner Leiderschap, Leren & Ontwikkelen bij Hiemstra & De Vries en een zeer ervaren leiderschapstrainer en adviseur. Zijn overtuiging is dat sterke organisaties sterke leiders, heldere sturingslijnen, sterke (tijdelijke) teams hebben en dat zij veel ruimte en aandacht geven aan leren & ontwikkelen. Het zijn organisaties die vanuit deze kenmerken in staat zijn om snel en bewust mee te bewegen met alles wat in hun omgeving verandert: ze werken opgavengericht. Vrijwel iedere werkdag begeleidt hij directies en managers in hun opdracht om dit type organisaties te realiseren. Een inspirerende toekomstvisie maken voor je opgave is één ding. Het ook werkelijk realiseren van die visie in de praktijk is een heel andere zaak. Dat is vaak complex en vraagt veel van leiderschap en samenwerking. 

Ralph Hanekamp Ralph is partner Organiseren & Sturen bij Hiemstra & De Vries en een zeer ervaren organisatieadviseur. Zijn motto is: de overheid is er voor de burger. Juist in deze tijden, waarin maatschappelijke opgaven steeds integraler zijn, hebben we behoefte aan een maximaal presterende overheid. Het is zijn overtuiging dat de overheid betere resultaten kan bereiken als ze zich daar goed op organiseert. Hoe je zaken goed organiseert en ordent, juist in een complexe opgave, is precies de expertise die Ralph beheerst. 

David BeekhuisDavid is senior-adviseur in transities en opgaven bij Hiemstra & De Vries. In de afgelopen 20 jaar heeft hij gerelateerde rollen bij verschillende overheden ingevuld. In Amsterdam, Columbusplein heeft hij samen met collega’s een nieuwe werkwijze ontwikkeld om overlast, criminaliteit en jeugdproblematiek aan te pakken. In Zaanstad was hij opdrachtgever en kwartiermaker om de gemeentelijke organisatie in te richten op de maatschappelijke opgaven in het gebied Zaandam-Oost. In dit programma is de gemeente één van de vele netwerkpartners die in samenwerking met bewoners maatschappelijke impact moet realiseren op armoede, werk en participatie, ondermijning en veiligheid, onderwijs en kansengelijkheid. Kortom, David heeft veel praktijkervaring in het opgavegericht werken.  Deze deelt hij graag tijdens de leergang.

Data modules

Module 1: 18 en 19 april 2024 
Module 2: 29 en 30 mei 2024 
Module 3: 19 en 20 juni 2024
Module 4: 26 en 27 september 2024 
Module 5: 11 en 12 november 2024 

Tussen de modules vindt de begeleide intervisie of het coachgesprek plaats.

Locatie

De opleidingsdagen vinden plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn . Het centrum ligt midden in de natuur, waardoor we in alle rust kunnen werken met elkaar. Voor iedere deelnemer is een eigen eenpersoonskamer beschikbaar.

Kosten

Het tarief voor deze leergang is €8.350,-. Daarnaast kosten de overnachtingen, lunches en diners € 650,- voor het hele traject. Alle kosten zijn exclusief BTW. 

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries?

Als trainers bij Hiemstra & de Vries staan wij met beide benen in het publiek domein. Wij combineren deze kennis van en ruime ervaring in publieke organisaties met onze trainersvaardigheden, zodat wij aan kunnen sluiten bij jouw werkcontext. Inhoud, organisatie en persoon zien wij niet los van elkaar.

  • Begrip van de dynamiek rondom jouw opgave en hoe jij daarin kunt sturen​;
  • Een groter handelingsrepertoire voor direct resultaat en verbetering in je huidige werk;​
  • Een stevig netwerk van collega-opgavemanagers​;
  • Inspiratie vanuit andere organisaties: hoe pakken zij het aan?
  • Voortgang in jouw eigen opgave, omdat je iedere dag aan de slag gaat met jouw dagdagelijkse werkelijkheid. Deze opleiding is pas geslaagd als jij werkelijk stappen hebt gezet in de praktijk.
  • Ervaring in de Publieke Sector: onze trainers hebben uitgebreide ervaring met opgavemanagement binnen diverse publieke organisaties. We hebben afgelopen 20 jaar meer dan 250 publieke organisaties geholpen. 

Opdrachtgevers waar wij op het gebied van opgavemanagement mee werken zijn: 

 

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries