Opleiding voor opgavemanagers

Leid jij een complexe maatschappelijke opgave? Eén die jouw lijnorganisatie doorkruist, bestuurlijk veel aandacht krijgt, een lange tijdshorizon kent en waarvoor je moet samenwerken met interne en externe partners? Merk je dat de voortgang en de snelheid ervan afhankelijk zijn van een groot stakeholderveld waarin allerlei belangen door elkaar lopen? En heb je ontdekt dat je niet sec kan sturen op basis van hiërarchie en bevoegdheden, en dat er dus een stevig beroep wordt gedaan op jouw persoonlijk leiderschap?

De opgavemanager

Ben jij een opgavetrekker, opgavemanager, programmamanager, programmadirecteur, kwartiermaker of anderszins en herken jij je in het bovenstaande? Doe dan mee aan onze opleiding voor opgavemanagers. In deze opleiding reiken onze ervaren trainers drie leerlijnen aan, om jou in stelling te brengen bij het vormgeven en verder brengen van jouw opgave.

Opleiding Opgavemanager Trainers

De trainers van de Opleiding voor opgavemanagers

Drie leerlijnen

De complexiteit van een opgave vraagt om stevig te blijven staan in onzekere tijden, om iedere keer weer de volgende stap te zien en te nemen. Het vraagt bewustzijn van de wijze waarop je in gesprek bent, je vragen stelt, belangen herkent en erkent. Het vraagt een andere manier van leiden, waarin je mee kan bewegen met het onverwachte. Om zo recht te doen aan de complexiteit van de opgave. En tenslotte vraagt opgavegericht werken niet alleen veel van jou, maar ook van jouw organisatie. Om recht te doen aan deze thema’s bieden wij drie leerlijnen aan in onze opleiding.

Leerlijn 1 
De eerste leerlijn gaat over hoe jij jezelf inzet als instrument. Wie ben jij, welke gedragsvoorkeuren en -patronen neem je mee in jouw werk, tot welke kansen en valkuilen leidt dat en met welk aanvullend en alternatief gedrag kan jij meer bereiken?

Leerlijn 2 
De tweede leerlijn biedt met hulp van modellen en theorie nieuwe perspectieven en handvatten om de complexiteit te omarmen en iedere keer met jouw partners een volgende betekenisvolle stap te zetten.

Leerlijn 3 
De derde leerlijn stimuleert je om het geleerde uit de eerste twee leerlijnen toe te passen in jouw werkpraktijk. Leren doe je ín het werk en op deze manier helpt deze opleiding je ook werkelijk verder te komen in het realiseren van je opgave. Deze opleiding is pas geslaagd als jij werkelijk stappen hebt gezet in de praktijk.

Deze drie leerlijnen zijn verweven in alle onderstaande vijf modules.

Module 1: mijn opgave is een hele opgave 
Na module 1 ben je je bewust van de maatschappelijke en organisatorische context van je opgave en waarom uitvoering geven aan een opgave complex is. Je doorziet wanneer het jou bekende repertoire niet meer toereikend is. Je hebt geleerd hoe je een proces opstart waarin nieuwe, onverwachte oplossingen naar voren komen. Je hebt inzicht in eigen patronen en gedragsvoorkeuren, juist wanneer het spannend wordt, en welk effect dit heeft.

Module 2: anderen verbinden aan de opgave 
Na module 2 heb jij jouw netwerk nog beter in beeld en weet jij wie de bondgenoten zijn met wie jij sterke allianties hebt te smeden. Je weet hoe je jouw opdracht scherp moet contracteren en welke randvoorwaarden je hebt te organiseren. Je weet hoe je de beslissers in stelling kunt brengen voor besluitvorming. Je hebt een nieuwe taal voor de complexiteit van jouw opgave. Je hebt verdiepend inzicht in jouw patronen in de interactie met anderen, waardoor je kunt experimenteren met alternatief gedrag.

Module 3: van fixed naar growth mindset 
Na module 3 weet jij hoe je een proces kunt leiden, ook al weet je nog niet waar het precies gaat uitkomen. Complexiteit gaat immers ook over stappen zetten in het onbekende. Je weet welke concrete randvoorwaarden er nodig zijn om opgavegericht te werken, wat vaak wel programmatische kenmerken heeft. Je bent in staat om ruimte te creëren voor nieuwe perspectieven door te zorgen dat andere zaken stoppen. Je kunt een sterk opgaveteam vormen met complementaire competenties. Je ziet dat zelfs de sterkste opgaveteams worden beïnvloed door onderstromen en kan hier effectieve interventies in doen. Je bent je in dit alles bewust van hoe zowel cognitie, emotie en lichaam van invloed zijn op de interactie tussen mensen.

Module 4: geen woorden maar daden 
Na module 4 kan jij de P&C-cyclus benutten voor het realiseren van jouw opgave. Je weet dat alle betrokken organisaties financieel hebben in te stappen. Je kan financiële samenwerkingsafspraken zo maken dat het proces ontdaan wordt van vrijblijvendheid en toch recht doet aan de dynamiek van een opgave. Je kan een gelijkwaardig en inclusief besluitvormingsproces faciliteren, om zo ook te zorgen dat iedere partner de besluiten draagt. Je hebt inzicht in jouw eigen bias in de ontmoeting met anderen en bent in staat om die bias hanteerbaar te maken.

Module 5: oogsten  
Na module 5 heb je jouw leerreis rondgemaakt door samen met jouw opdrachtgever terug te blikken op wat deze opleiding jou gebracht heeft, waar je nu staat en wat er concreet nodig is om de volgende stappen in de opgave te zetten. Je gaat weg met een concreet handelingsperspectief voor de daaropvolgende periode. Daarnaast verdiep je nog eens op jouw eigen patronen en scripts omdat jouw handelen en jouw interventies essentieel zijn in het slagen van de opgave.

Onze opleiding bestaat uit:

  • 5 modules van twee dagen (inclusief avondprogramma), die verspreid over 2024 plaatsvinden.
  • 4 begeleide intervisies in kleine groepen.
  • 3 individuele coachgesprekken.

Een halve dag voorbereiding per module.
Nogmaals, tijdens de modules werk je aan het verder brengen van je eigen opgave. In die zin komt de opleiding niet naast je werk, maar vindt deze plaats ín je werk.

Toelating tot de opleiding volgt na een intakegesprek. We doen dit om goed kennis te maken, maar ook om een groep samen te stellen die in staat is elkaar verder te helpen en gelijksoortige vraagstukken kent. Bovendien start het leren bij het intakegesprek, want de intake is jouw eerste coachgesprek.

De trainers

Nilco van der Steege Nilco is de vaste begeleider van de groep en is bij iedere module aanwezig. Nilco is ook het aanspreekpunt voor jou als deelnemer. Nilco is een zeer ervaren trainer en begeleider en kent dankzij zijn ervaring in het sociaal domein de complexiteit van opgavegericht werken. Hij focust zich op de ‘zachte kant’ van organisaties. Zo helpt hij organisaties en teams om ambities en abstract beleid te vertalen naar concreet gedrag en handelen. Hiervoor zet hij zijn kennis over systemisch werken en transactionele analyse in. Nilco is in zijn begeleiding ontwapenend, verbindend, nieuwsgierig en direct.

Daarnaast werken we voor de modules met gasttrainers, hieronder stelt een aantal zich alvast kort aan je voor:

Marja Wiegers Marja is het vaste gezicht voor de leerlijn ‘jij als instrument’. Zij is bij ieder dagdeel dat aan jouw persoonlijke ontwikkeling raakt de vaste trainer. Marja is partner Leren & Ontwikkelen bij Hiemstra & De Vries en een zeer ervaren trainer en coach op (persoonlijk) leiderschap. Het lerend vermogen van mensen fascineert haar en zij werkt met de overtuiging dat vanuit de potentie en veerkracht in mensen beweging ontstaat. Voor duurzame ontwikkeling en verandering moet je dan wel tot de kern durven en kunnen komen. Dat betekent dat je ook meeneemt wat we niet weten, wat er niet gezegd wordt en wat ons tegenhoudt. Met gerichte vragen in plaats van pasklare antwoorden, raakt ze graag echt iets bij mensen om hun potentie en veerkracht vrij te maken.

Bertram van der WalBertram is partner Klimaattransitie bij Hiemstra & De Vries. Bertram is een ervaren opgavemanager die al voor meerder overheden deze rol heeft vervuld. De klimaatambities van Nederland zijn hoog en urgent. Toch is het lastig om snel resultaten met impact te boeken. Zijn stijl is gericht op het samenbrengen van partijen met een rol en verantwoordelijkheid in de oplossing. Binnen gemeenten zorgde hij ervoor dat de energieopgave werd geordend en georganiseerd door middel van opdrachten. Ook richt hij zich op de vastlopende energie-infrastructuur. Met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en de netbeheerder zoekt hij dan naar creatieve oplossingen. 

Pol van TuijlBertram is partner Klimaattransitie bij Hiemstra & De Vries. Bertram is een ervaren opgavemanager die al voor meerdere overheden deze rol heeft vervuld. De klimaatambities van Nederland zijn hoog en urgent. Toch is het lastig om snel resultaten met impact te boeken. Zijn stijl is gericht op het samenbrengen van partijen met een rol en verantwoordelijkheid in de oplossing. Binnen gemeenten zorgde hij ervoor dat de energieopgave werd geordend en georganiseerd. Ook richt hij zich op de vastlopende energie-infrastructuur. Met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en de netbeheerder zoekt hij naar creatieve oplossingen.

Ralph HanekampRalph is partner Organiseren & Sturen bij Hiemstra & De Vries en een zeer ervaren organisatieadviseur. Zijn motto is: de overheid is er voor de burger. Juist in deze tijden, waarin maatschappelijke opgaven steeds integraler zijn, hebben we behoefte aan een maximaal presterende overheid. Het is zijn overtuiging dat de overheid betere resultaten kan bereiken als ze zich daar goed op organiseert. Hoe je zaken goed organiseert en ordent, juist in een complexe opgave, is precies de expertise die Ralph beheerst. 

David BeekhuisDavid is senior-adviseur in transities en opgaven bij Hiemstra & De Vries. In de afgelopen 20 jaar heeft hij gerelateerde rollen bij verschillende overheden ingevuld. In Amsterdam, Columbusplein heeft hij samen met collega’s een nieuwe werkwijze ontwikkeld om overlast, criminaliteit en jeugdproblematiek aan te pakken. In Zaanstad was hij opdrachtgever en kwartiermaker om de gemeentelijke organisatie in te richten op de maatschappelijke opgaven in het gebied Zaandam-Oost. In dit programma is de gemeente één van de vele netwerkpartners die in samenwerking met bewoners maatschappelijke impact moet realiseren op armoede, werk en participatie, ondermijning en veiligheid, onderwijs en kansengelijkheid. Kortom, David heeft veel praktijkervaring in het opgavegericht werken. Deze deelt hij graag tijdens de opleiding.

Eerstvolgende opleidingsreeksen

U kunt zich niet meer aanmelden voor de eerste opleidingsreeks van 18 april 2024 t/m 12 november 2024. We verwijzen u graag naar de tweede opleidingsreeks hieronder.

Voorjaar 2024
Module 1: 18 & 19 april 2024 
Module 2: 29 & 30 mei 2024 
Module 3: 19 & 20 juni 2024
Module 4: 26 & 27 september 2024
Module 5: 11 & 12 november 2024

Tweede opleidingsreeks

Najaar 2024
Module 1: 8 & 9 oktober 2024 
Module 2: 18 & 19 november 2024 
Module 3: 16 & 17 januari 2025
Module 4: 6 & 7 maart 2025 
Module 5: 17 & 18 april 2025 

Tussen de modules vindt de begeleide intervisie of het coachgesprek plaats.

Locatie

De opleidingsdagen vinden plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn.

Kosten

Het tarief voor deze opleiding is €8.350,-. Daarnaast kosten de overnachtingen, lunches en diners € 950,- voor het hele traject. Alle kosten zijn exclusief BTW. 

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries?

Als trainers bij Hiemstra & de Vries staan wij met beide benen in het publiek domein. Wij combineren deze kennis van en ruime ervaring in publieke organisaties met onze trainersvaardigheden, zodat wij aan kunnen sluiten bij jouw werkcontext. Inhoud, organisatie en persoon zien wij niet los van elkaar.

  • Begrip van de dynamiek rondom jouw opgave en hoe jij daarin kunt sturen ;
  • Een groter handelingsrepertoire voor direct resultaat en verbetering in je huidige werk;
  • Een stevig netwerk van collega-opgavemanagers ;
  • Inspiratie vanuit andere organisaties: hoe pakken zij het aan?
  • Voortgang in jouw eigen opgave, omdat je iedere dag aan de slag gaat met jouw dagelijkse werkelijkheid. Deze opleiding is pas geslaagd als jij werkelijk stappen hebt gezet in de praktijk.
  • Ervaring in de Publieke Sector: onze trainers hebben uitgebreide ervaring met opgavemanagement binnen diverse publieke organisaties. We hebben afgelopen 20 jaar meer dan 250 publieke organisaties geholpen.

Opdrachtgevers waar wij op het gebied van opgavemanagement mee werken zijn: 

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over de opleiding.

Download de flyer

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

Gerelateerde expertises

Bekijk alle trainingen
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries