Leiderschapsprogramma’s

Onze leiderschapsprogramma’s investeren gericht in het gezamenlijke én individuele leiderschap in jouw publieke organisatie. Investeren in het leiderschap verdient continue aandacht. Er wordt immers veel van het publieke leiderschap verwacht in deze tijd. Dat vraagt om verdieping, gezamenlijkheid in de organisatie en een concreet handelingsperspectief.

Wij maken leiderschapsprogramma’s op maat, samen met jou als opdrachtgever. Simpelweg omdat iedere organisatie eigen accenten in leiderschap vraagt. Wél zien we in al onze leiderschapsprogramma’s duidelijke rode draden. Die gaan over drie leiderschapspijlers:

(1) maatschappelijke impact,

(2) werkelijke verbinding en

(3) heldere sturing.

Ons leiderschapsprogramma verbinden we altijd met de ontwikkeling die in jouw organisatie nodig is. Voor ons is het belangrijk dat het leiderschapsprogramma de organisatieontwikkeling verder brengt.

Leiderschapsprogramma’s trainers en coaches

Begeleiders leiderschapsprogramma’s Pol van Tuijl, Isabel Lutz en Wouter Dekker.

Als je meer wilt weten hoe wij kijken naar leiderschap, bekijk dan

onze visie op Publiek Leiderschap.

Naast leiderschapsprogramma’s specifiek voor jouw organisatie organiseren wij ook een

Tweedaagse Bezield Leiderschap,

waarin we leiders een programma bieden dat ingaat op een combinatie van zelfinzicht, je leidinggevende plek innemen en daadkrachtig richting geven.

Waarom een eigen leiderschapsprogramma?

Leiders binnen publieke organisaties worden continu uitgedaagd door plotselinge veranderingen, complexe maatschappelijke opgaven én nieuwe mogelijkheden. Sterk leiderschap gaat over de vaardigheid om binnen deze dynamiek resultaten te boeken, te verbinden en te sturen. Wij zorgen ervoor dat de leiders binnen jouw organisatie elkaar beter kennen, integraal samenwerken en eenduidig sturing geven aan de organisatie. Dat vraagt veelal ook een vergroting van de stijlflexibiliteit van individuele leidinggevenden. Een aantal vraagstukken die veel langskomen:

Resultaatgericht leiderschap

 • Hoe blijven we als leiders samen in gesprek, zodat we met elkaar consistent uitvoering kunnen geven aan onze maatschappelijke opgaven en volgens onze kernwaarden?
 • Hoe formuleren we onze maatschappelijke opgaven helder en hoe verbinden we deze met onze continue taken, het programmatische en de gebiedsgerichte manier van werken?
 • Hoe kunnen we leiderschapsontwikkeling direct aan laten sluiten op de vraagstukken van vandaag, zodat het leiderschapsprogramma daar ook direct aan bijdraagt?

Sturend leiderschap

 • Hoe stellen wij als collectief van leiders prioriteiten en geven daar ook uitvoering aan (portfoliomanagement en werkdruk)?
 • Hoe geven we onze medewerkers de ruimte voor professionele autonomie en zijn we tegelijkertijd duidelijk over kaders en beoogde resultaten?
 • Hoe creëren we heldere en eenvoudige sturingslijnen bij toenemende complexiteit?
 • Hoe verbeteren we de rolduidelijkheid en rolvastheid van onze leidinggevenden?

Verbindend leiderschap

 • Hoe versterken we de verbinding op inhoud en samenwerking tussen de organisatie en het bestuur?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we denken en werken over de grenzen van onze opgaven, afdelingen en teams heen?
 • Hoe vergroten we de blik naar buiten en werken we meer en beter samen met netwerkpartners?
 • Hoe creëren we een omgeving waarin we ook in de dagelijkse praktijk leren met en van elkaar en verder bouwen aan een lerende organisatie?

Onze expertise

Wij hebben de afgelopen twee decennia veel ervaring opgedaan met leiderschapsprogramma’s in de publieke sector. Onze ervaren leiderschapstrainers kennen de publieke sector van binnenuit. Als bedrijf werken we iedere dag ín het type organisaties waarvoor we ook de leiderschapsprogramma’s maken. Wij begrijpen de maatschappelijke opgaven van morgen, doorzien de complexiteit ervan en slaan de brug naar het benodigde leiderschap van vandaag.
Die ervaring stelt ons ook in staat om ogenschijnlijk ongrijpbare onderstroom-thema’s, zoals ongeschreven regels, emoties en machtsverhoudingen, concreet te maken en te verbinden met bovenstroom-onderwerpen zoals strategie, sturing en tastbare resultaten.

De basis voor een leiderschapsprogramma is het creëren van een veilige leeromgeving, waarin iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken en er maximaal wordt geleerd met en van elkaar. Het creëren van die basis – zeker wanneer de groep bestaat uit alle leidinggevenden van één organisatie, vraagt stevig leiderschap van ons als trainers. Daar beschikken we over.

We gebruiken daarbij onze kennis van gedragsverandering, organisatie- en veranderkunde, systemisch werken en psychologie bij het ontwerpen van de leeromgevingen.

Een paar van onze ervaren leiderschapstrainers

Isabel Lutz

Isabel werkt vanuit de overtuiging dat menselijke interactie en sociaal resultaat in onze snelle en complexe wereld steeds belangrijker zijn voor het behalen van inhoudelijk resultaat. Isabel werkt al meer dan 25 jaar voor de publieke sector. Met haar werk- en levenservaring kwam ook het inzicht dat haar meerwaarde vooral zit in het begeleiden van mensen. Door te reflecteren, te spiegelen en het onbenoemde zichtbaar te maken.

Pol van Tuijl

Pol weet dat sterke organisaties tijd nemen voor leren en ontwikkelen; dat zorgt voor sterke leiders, heldere sturingslijnen, sterke (tijdelijke) teams. Vrijwel iedere werkdag begeleidt Pol directies en managers in hun opdracht om dit type organisaties te realiseren. Daarbij gaat het vaak over de ‘mens’ achter de leider, omdat leiderschap verbonden is aan het inbrengen van je eigenheid en deze dienend maken aan je leidinggevende plek. Het begeleiden van leidinggevenden in het leggen van die puzzel is wat Pol het liefste doet.

Wouter Dekker 

Wouter begeleidt met veel plezier al meer dan 20 jaar mensen in organisaties op het gebied van leiderschap, samenwerken en leren veranderen. Wouter heeft veel ervaring opgedaan binnen de overheid, non-profitsector en het bedrijfsleven. Wouter is goed in het versterken van het onderling vertrouwen binnen teams en het creëren van een plezierige leeromgeving. Hij combineert op natuurlijke wijze een sociaal-psychologische aanpak (met veel ruimte voor de rationele en irrationele processen) met een resultaatgerichte aanpak (wat willen we bereiken en wat is ervoor nodig om dat te realiseren?).

Hoe ziet een leiderschapsprogramma er uit?

Groot voordeel van een eigen leiderschapsprogramma is dat er met en van elkaar wordt geleerd en dat er wordt gewerkt aan het verstevigen van het collectieve én individuele leiderschap. Zo levert het een belangrijke bijdrage aan de gewenste organisatieontwikkeling.

Het programma is vaak een afwisseling tussen collectieve leiderschapsdagen – meestal in de vorm van 24-uur-sessies – en kleinere intensievere leersessies die gericht zijn op het individuele leiderschap (persoonlijk inzicht en vaardigheden). Onderdelen kunnen zijn enkelvoudige sturing, systemisch leiderschap, coachend leiderschap, ambtelijk-bestuurlijk samenspel, leiderschapsstijlen, teamcoaching, opgavemanagement, transitiekunde, werken in netwerken en allianties, maar ook verdiepende sessies over persoonlijkheid in relatie tot leiderschap. Leiderschapsretraites en intervisie-sessies zijn daarom ook vaak onderdeel van het leiderschapsprogramma.

De structuur van het programma bouwen we op langs de drie assen van publiek leiderschap (zie afbeelding hieronder), waarbij we de verbinding maken met de systemische principes (buitenste cirkel). Dit is in de praktijk een krachtige basis gebleken voor de leiderschapsprogramma’s.

 

Leiderschapsprogramma's publieke sector

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries?

 • Al twintig jaar werken wij als organisatieontwikkelaars dagelijks in en voor publieke organisaties. In onze interim opdrachten nemen we regelmatig de leidinggevende verantwoordelijkheid op ons. Daarom weten wat het is om de leidinggevende plek in te vullen.
 • We kennen de maatschappelijke opgaven van morgen en vertalen deze naar het organiseren van vandaag. Binnen deze context hebben we veel leeromgevingen ingericht voor leiderschapsontwikkeling.
 • We begeleiden regelmatig colleges, directies en managementteams in hun gezamenlijke opdracht. Daar komt onze ervaring in teamcoaching en de inhoud van de maatschappelijke opgaven samen.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem dan contact op met Pol of Isabel.

 • 06-22669065
 • ‭06-27742783‬

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over onze leiderschapsprogramma’s.

Gerelateerde expertises

Bekijk alle trainingen
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries