Leergang urban professional

Urban Professionals vormen dé nieuwe beweging om opgaven in netwerken en met inwoners en ondernemers op te pakken. Het ambtelijk vakmanschap verandert en richt zich minder op binnen en meer op buiten.

Zonder vakmanschap is inspiratie niet meer dan riet dat wuift in de wind

- Johannes Brahms

Gemeentelijke beleidsopgaven zijn complex en uitdagend. Steeds meer pakken gemeenten opgaven op in samenhang (integraal) én in netwerken: meer de leefwereld in. Beleidsprofessionals spelen hier een cruciale rol. Jullie vormen dé nieuwe beweging om opgaven in netwerken en met inwoners en ondernemers op te pakken. Het ambtelijk vakmanschap verandert en richt zich minder op binnen en meer op buiten. Deze leergang leert je dit nieuwe vakmanschap. We oefenen nieuw gedrag en nieuwe werkmethodieken, bieden inspiratie van buiten en reflecteren op persoonlijke stijl, motivatie en overtuigingen. We werken intensief in kleine groepen en zorgen voor een veilige leeromgeving.

We maken de leergang op maat voor jouw organisatie. We werken met groepen van 8 tot 12 personen. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit zes dagen, afgewisseld met intervisiebijeenkomsten en online modules (blended leren). Thema’s zijn “ik in relatie tot de ander”, “werken in netwerken”, “kracht van het gesprek”, “communiceren met aandacht”, “programmatisch creëren” en “opdrachtgericht samenwerken”

Dit traject is geschikt voor ervaren beleidsprofessionals, projectleiders en programmamanagers binnen de gemeentelijke context.

De leergang bestaat uit zes dagen, vijf intervisiebijeenkomsten en enkele online modules. We verwachten voorbereiding en toepassing in het werk (het moet direct effect hebben). Iedere leerdag vraagt een halve dag voorbereiding. Doorlooptijd is tussen de 8 maanden en een jaar.

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

  • 06-83800151
  • ‭06-44081744‬

Gerelateerde expertises

Bekijk alle trainingen
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries