Leergang publiek leiderschap

Sterk publiek leiderschap gaat ook over de kunst om te verbinden, voor te leven én te ordenen. Zorgen dat je collega’s een heldere plek innemen van waaruit zij hun kennis en creativiteit maximaal kunnen inzetten.

Je kunt pas de juiste vraag stellen, als je niet bang bent voor het antwoord.

Leiders worden continu uitgedaagd door plotselinge veranderingen, maatschappelijke opgaven en nieuwe mogelijkheden. Sterk leiderschap gaat over de kunst om binnen deze dynamiek te verbinden en te ordenen. Als sterke leider zet je letterlijk en figuurlijk vanuit hart en hoofd stappen vooruit en neem je anderen mee. Het gaat over verbinden met jezelf, je team, je organisatie en de samenleving. Het ordenen zorgt ervoor dat in jouw (deel van de) organisatie iedereen een heldere plek heeft en er heldere sturingslijnen zijn. Dit zorgt ervoor dat jij en jouw omgeving maximaal de eigen professionele ruimte kenen en kunnen invullen.

Onze leiderschapsprogramma’s maken we op maat voor jouw organisatie. We focussen op het collectieve en individuele leiderschap in de context van jouw organisatie. Het programma is een afwisseling tussen collectieve leiderschapsdagen – meestal in de vorm van 24-uur-sessies – en kleinere intensievere leersessies gericht op het individuele leiderschap. Onderdelen kunnen zijn leiderschap & sturing, coachend leiderschap, ambtelijk bestuurlijk samenspel, leiderschapsstijlen (Insights Discovery), teamcoaching, systemisch kijken en verdiepende sessies over jouw persoonlijkheid in relatie tot leiderschap. Ook leiderschapsretraites en intervisie-sessies kunnen onderdeel vormen van het leiderschapsprogramma.

Alle publieke organisaties die willen investeren in leiderschap binnen een veranderende samenleving. In de organisaties betrekken we graag zowel de HR-verantwoordelijke leidinggevenden als de opgave-, programma- als omgevingsmanagers. Omdat we zien dat het wendbaar en opgavegericht werken zorgt voor extra uitdagingen op leiderschap en sturing.

Om te borgen dat de groep leidinggevenden als één groep consistent leiding geeft, bestaan onze programma’s uit tussen de vier en zes 24-uurssessies per jaar, afgewisseld met kleinere leersessies die facultatief zijn. Deze laatste bestrijken vaak een zestal sessies van een dagdeel

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

  • ‭06-27742783‬
  • 06-22669065
  • 06-53416963

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries