Leergang managen van opgaves

Opgaven met een grote maatschappelijke relevantie, die urgent en complex zijn – maar ook met tegenstrijdige ambities – vragen langdurige betrokkenheid en een sterke rolzuiverheid van overheden. Oplossingen zijn vaak organisatiedoorkruisend én -overstijgend en dat vraagt een specifieke aanpak.

De kracht van het niet weten, was voor mij een echte eye-opener.

Gemeenten, provincies en waterschappen staan voor grote opgaven, zoals bestaanszekerheid, energietransitie, woningbouwopgave en klimaatadaptatie. Opgaven die urgent en onzeker zijn, met een grote maatschappelijke relevantie, maar ook met tegenstrijdige ambities. De opgaven vragen langdurige betrokkenheid en sterke rolzuiverheid van overheden. De vraagstukken zijn organisatiedoorkruisend en -overstijgend en het past daarmee meestal niet in de lijn maar hoort thuis op concernniveau. Voor goede invulling van de opgave is co-creatie met en participatie van partners nodig.

Het goed richting, invulling en uitvoering kunnen geven aan dergelijke opgaves is een vak: het vak van opgavemanager. Vaak heb je een positie los van de lijn, met eigen prestatie- en ontwikkeldoelen, soms met eigen middelen en mensen. Onderwerpen in de leergang zijn het doorgronden van je opdracht, het werkend maken in jouw organisatie, werken in en met de buitenwereld, bestuurlijke dynamiek, sterke teams, kennen van jezelf, uit je reflexen stappen, contracteren, storytelling, transitiemanagement en systemisch organiseren.

Ben jij opgavemanager, kwartiermaker, programmaleider, thematrekker of iets wat daar op lijkt? Stuur je bij een gemeente, waterschap of provincie op een complexe maatschappelijke opgave die de organisatie doorkruist en waarvoor je samenwerkt met interne en externe partners? Heb je een rol waarin je mensen moet verleiden en binden om tot resultaten te komen? En heb je behoefte om hier in een setting met andere opgavemanagers uit andere publieke organisaties meer over te leren? Dan is dit dé leergang voor jou.

De leergang bestaat uit vijf modules van twee dagen op een externe locatie met overnachting. Deze tweedaagsen zijn verspreid over acht maanden. Daarnaast vraagt iedere module een halve dag voorbereiding. Toelating van de leergang volgt na een intakegesprek. Tijdens de modules werk je aan het verder brengen van je eigen opgave. In die zin komt de leergang niet naast je werk maar vindt deze plaats ín je werk.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries