Leergang business partner

Een businesspartner is een vakmens wiens professionaliteit en persoonlijkheid samenkomt in het werk. Zij zoeken actief naar maatschappelijke en organisatorische opgaven en zien welke bijdrage bedrijfsvoering daaraan levert.

Zonder vakmanschap is inspiratie niet meer dan riet dat wuift in de wind.

- Johannes Brahms

Deze leergang richt zich op de ontwikkeling van bedrijfsvoeringsprofessionals tot business-partners. Een business-partner is een vakmens wiens professionaliteit en persoonlijkheid samenkomt in het werk. We besteden aandacht aan vakinhoudelijke ontwikkelingen en hoe deze te koppelen aan persoonlijke effectiviteit en integrale samenwerking binnen bedrijfsvoering. Business-partners zoeken actief naar maatschappelijke en organisatorische opgaven en zien welke bijdrage bedrijfsvoering daaraan levert, zij verbinden zich met professionals in het primair proces, (h)erkennen de onbekendheid en complexiteit van de opgave, zorgen voor samenhang vanuit de bredere bedrijfsvoering en verstaan de kunst van het weglaten.

De leergang is ‘in-company’ en maken we altijd op maat. We starten met een intake waarin we organisatie- en persoonlijke doelen verbinden. Het motto is: ‘al lerende werken’ en ‘al werkende leren’. We werken met groepen van 8 tot 12 personen. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit zes dagen, afgewisseld met intervisiebijeenkomsten en online modules (blended leren). Wij verwachten dat deelnemers na iedere dag het geleerde toepassen in de praktijk.

Deze leergang is voor professionals in de bedrijfsvoering van publieke organisaties op advies- of beleidsniveau.

De leergang bestaat uit zes dagen en vijf intervisiebijeenkomsten en enkele online modules. We verwachten voorbereiding en toepassing in het werk (het moet direct effect hebben). Iedere leerdag vraagt een halve dag voorbereiding. Doorlooptijd is tussen de 8 maanden en een jaar.

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

  • ‭06-36422696‬

Gerelateerde expertises

Bekijk alle trainingen
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries