Leer- en doekring energiearmoede

Energiearmoede is een complexe opgave. Leer samen te komen tot een bestendige aanpak.

In dit traject leer je over hoe je energiearmoede goed kunt organiseren. Over uitvoering, opschaling en bestendiging van je aanpak. Over wat je nu al kunt doen om stappen te zetten richting een inclusieve energietransitie op de lange termijn. Over het gebruik van de lokale infrastructuur. Een centraal uitgangspunt is daarbij het kunnen leren van elkaar: iedere gemeente is momenteel bezig om energiearmoede te organiseren. Het uitwisselen van je aanpak, barrières en successen kan daarbij enorm helpen.

We hebben twee programma’s ontwikkeld. Eén voor gemeenten die nog aan het begin staan van hun aanpak en uitvoering. En één voor gemeenten die zoeken naar een betere uitvoering, opschaling en bestendiging.

Het programma over uitvoering, opschaling en bestendiging ziet er als volgt uit:

  1. Opening met kennismaking en inspiratie over de doelgroep;
  2. Inzicht in elkaars aanpak, belemmeringen en succesfactoren;
  3. Omgaan met barrières en van energiearmoede naar de inclusieve energietransitie;
  4. Bestendige samenwerking met je lokale infrastructuur;
  5. Monitoring en sturing;
  6. De inclusieve energietransitie en wat dit van jou vraagt als professional;
  7. Twee intervisiesessies.

Het traject is bedoeld voor gemeenten die aan de slag zijn met energiearmoede en de inclusieve energietransitie. Daarbij kan er een onderscheid gemaakt worden tussen gemeenten die nog aan het begin staan van hun aanpak en uitvoering, en gemeenten die al langer op weg zijn met de uitvoering. Voor beiden hebben we een handig werkboek ontwikkeld om de basis voor een goede aanpak en uitvoering te leggen.

Onze klanten zijn voornamelijk provincies die de leer- en doekring organiseren voor hun gemeenten.

Elke werksessie duurt 2 uur. De intervisie sessies zijn 1,5 uur. In overleg kunnen (een deel van) de sessies ook fysiek worden georganiseerd. Voorafgaand aan elke sessie worden de deelnemers gevraagd huiswerk te maken. Dit vraagt, afhankelijk van de sessie, maximaal 1 tot 2 uur.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met onze trainers.

  • 06-55493802

Wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries