Bijeenkomst - Hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in de omgeving. Wendbaar Werken noemen wij dat.


Steeds meer publieke organisaties omarmen wendbaar werken. Hoe je dat als publieke organisatie concreet werkbaar maakt in de praktijk komt aan bod tijdens de bijeenkomst Hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen, een initiatief van Hiemstra & De Vries in samenwerking met Ruud van Rheenen (Lust4Life).

Datum

Woensdag 5 september van 16:00 tot 20:00

Doelgroep

Deze bijeenkomst is interessant en relevant voor projectleiders, interne organisatieadviseurs, managers en andere trekkers van organisatieontwikkeling in publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties.

Locatie 

Deze bijeenkomst vindt plaats in het WTC-gebouw bij Utrecht Centraal.

Programma

We besteden tijdens de bijeenkomst met elkaar bijvoorbeeld aandacht aan de stapstenen van wendbaar werken, opgavegericht werken in de praktijk, hoe je dit concreet organiseert en wat dit van professionals vraagt. Bovendien is er ruimte om vragen en dilemma’s uit de praktijk op tafel te leggen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Graag meer weten over deze bijeenkomst of wendbaar werken in het algemeen? Neem dan contact met ons op.

Inschrijven voor de bijeenkomst Hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen kan hier

 

Eigenschappen

Startdatum 05-09-2018 16:00
Einddatum 05-09-2018 20:00
Wij accepteren geen inschrijvingen meer