Zaanstad: Verschil maken voor de huishoudens die leven in energiearmoede

Door de stijgende gasprijzen en hogere belastingen voor fossiele brandstoffen dreigt deze groep groter te worden. Soms zitten mensen letterlijk in de kou om energie te besparen. Zaanstad ziet de aanpak van energiearmoede als belangrijk aandachtspunt, maar een coherente aanpak ontbrak. Daar startte de hulpvraag aan ons.

In de gemeente Zaanstad zijn er wijken waar wel 10 procent van de huishoudens leeft in energiearmoede.

Allereerst hielpen we de gemeente Zaanstad bij het in kaart brengen van het probleem en de kansen om dit probleem aan te pakken. Vanuit deze verkenning bouwden we, samen met collega’s van alle afdelingen van de gemeente én met bewoners en partners uit de wijken, aan een coherente, wijkgerichte aanpak om energiearmoede tegen te gaan. Als pioniers haalden wij inspiratie uit goede voorbeelden elders. Ook brachten we kansen in beeld om energiearmoede aan te sluiten bij bestaande regelingen, projecten en programma’s. Zo ontstonden zowel grootschalige ideeën om structureel iets aan het probleem te doen, als hele concrete acties waar direct een begin mee kon worden gemaakt.

Toen energiearmoede eind dit jaar opeens groot in het nieuws en op de politieke agenda kwam, had de gemeente Zaanstad al een uitgewerkt plan van aanpak voor dit probleem. Dankzij onze aanpak is er een groep energiecoaches en klussers aan de slag om huishoudens die kampen met energiearmoede te helpen met kleine energiebesparende maatregelen in huis. De gemeente is goed in positie om ook op grotere schaal structurele oplossingen te bieden. Het Zaanse programma heeft als doel om Zaankanters de komende jaren uit de energiearmoede te helpen. Het mes snijdt aan vele kanten: het draagt bij aan bestaanszekerheid, wooncomfort en gezondheid van de inwoner, maar ook aan duurzaamheid (draagvlak voor) de energietransitie.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries