Werken aan duurzaamheid in Zaanstad: het strategisch opgaveplan

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor werken ze opgavegericht en was Zaanstad opzoek naar een interim opgaveregisseur. De rol werd in tweeën gedeeld. De ene rol was “de winkel openhouden”. Aansturen van de lopende projecten en strategische inspanningen. De andere rol was “de winkel verbouwen”. Beschrijven wat er eigenlijk (of aanvullend op de lopende activiteiten) nodig is om de ambities op duurzaamheid te realiseren. Wij zijn gevraagd om beide rollen te vervullen. Waarbij het eindresultaat van de tweede opdracht een opgaveplan was voor de strategische opgave duurzaamheid.

Het doel van de opdracht was om de activiteiten, sturing en governance en uitvoering van de opgave duurzaamheid te beschrijven in een opgaveplan. Dit opgaveplan is het sturingsdocument van de opgavemanager, waarover verantwoording wordt afgelegd aan directie en bestuur. Het maakt expliciet waar team Duurzaamheid aan werkt, maar maakt ook inzichtelijk dat bredere inzet en sturing op deze opgave in de organisatie noodzakelijk is om de doelen te realiseren.

Om het opgaveplan te kunnen maken is diepere kennis van de duurzaamheidsopgave nodig. Daarvoor was de samenwerking met het kernteam duurzaamheid, bestaande uit strategen, een financial en de opgavemanager, essentieel. Daarnaast is input opgehaald bij collega’s die werken aan de lopende projecten, zowel binnen het team duurzaamheid als breder in de organisatie. Door telkens weer boven de opgave te hangen konden we bijsturen en aanvullen en komen tot een heldere strategie om de doelen te realiseren.

Het resultaat is een eerste versie van het opgaveplan. Het is een organisch document en vraagt continu om bijstelling, passend bij de uitdagende context waarbinnen gewerkt wordt aan de duurzaamheidsopgave. Het opgaveplan geeft richting en houvast voor de opgavemanager(s), de directie en de bestuurders. Het is een belangrijk onderdeel van een organisatieontwikkeling die een echt andere manier van werken vraagt van de organisatie. Daartoe is nu een eerste stap gezet.

Door duurzaamheid als een van de strategische opgaven van de gemeente Zaanstad te positioneren, geeft de gemeente het signaal de ambities op duurzaamheid serieus te nemen. Met als doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn en in 2050 klimaatbestendig en circulair te zijn.

 

Wil je meer weten over opgavegericht werken of over de energietransitie en duurzaamheid?

Neem dan contact op met Ralph Hanekamp (opgavegericht werken) of Bertram van der Wal (energietransitie/duurzaamheid).

 

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries