Leiderschap en teamontwikkeling in publieke organisaties: ‘van willen naar doen’

Veel leiderschapsteams in publieke organisaties vervullen een scharnierrol; ze zijn samen verantwoordelijk voor de vertaling van de organisatiestrategie naar de praktijk en ze begeleiden hun teams naar meer taakvolwassenheid. Deze rol leidt vaak tot uitdagingen. Hoe geven we als één team invulling aan de organisatiestrategie en wat is onze rol en plek richting directie en bestuur? Maar ook; hoe geven we vanuit dezelfde gedachte leiding aan teams die verschillend presteren?

Uitgangssituatie en doel

Werk en Inkomen Lekstroom heeft afgelopen jaar gekozen voor ander sturingsmodel. Een van de veranderingen die hiermee gepaard gaat is het installeren van teamleiders onder het directieteam. Ze zijn verantwoordelijk voor de aansturing van teams en het begeleiden van hun teams naar taakvolwassenheid.
De organisatie heeft ons gevraagd om een ontwikkelprogramma te maken voor de teamleiders. Doel was enerzijds het versterken van het leiderschap i.r.t. de wens om te werken met taakvolwassen teams. Anderzijds was het doel om een sterk team te creëren, dat effectief samenwerkt met directie en stafadviseurs.

Wat hebben we gedaan?

We hebben met de teamleiders gewerkt aan de hand van vier inhoudelijk sporen. Strategie en sturing was daarin spoor 1; we hebben het gehad over de opgave van dit team en de vertaling hiervan naar de eigen teams. Daarin speelt de ontwikkelfase waarin de teams zich bevinden en het kunnen aanpassen van je leiderschapsstijl een belangrijke rol (spoor 2: leiderschap en teams). De teamleiders hebben ook gewerkt aan persoonlijk leiderschap en teampresteren (spoor 3 en 4).

Binnen deze 4 sporen hebben we vooral gefocust op wat nodig was in het moment. Dat betekent dat we ons programma continue aanpassen naar hetgeen helpend is voor het team. Voor dit team lag de nadruk op regie pakken; commitment naar elkaar, vertrouwen krijgen in het eigen team en vanuit daar een dienende plek vervullen. We hebben gewerkt met Insights Discovery, met theorie over teamontwikkeling en leiderschap maar vooral ook met ervaren. Bokscoaching, systemisch werken en het effectieve gesprek voeren waren onderdelen van het programma.

Wat is het resultaat?

Een krachtig team dat vertrouwen heeft in elkaar. Teamleiders die samen reflecteren en in staat zijn te spiegelen. Maar ook een team dat uitdagingen durft te benoemen en die wil aangaan. Wat vooral is gegroeid in dit proces, naast het vormen van een team, is de regie. Van observeren en volgen naar proactief handelen en eigenaarschap tonen.

 

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Iri.

  • ‭06-44081744‬

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries