Werk en Inkomen Lekstroom begeleiden bij de doorontwikkeling naar taakvolwassen teams

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) helpt inwoners gericht vooruit met begeleiding naar werk, bijstand, hulp bij schulden en financiële ondersteuning. Daarbij is de professional zoveel mogelijk aan zet. Om dit te realiseren wordt eigenaarschap en professionele ruimte zoveel mogelijk op teamniveau georganiseerd.

Hiemstra & De Vries begeleidt WIL bij het in positie brengen van de teams door de hele organisatiestructuur duurzaam te organiseren. Zodat de stafafdelingen, senioren, de teamleiders en het concern-MT een stevige hulpstructuur bieden zodat de teams maximale maatschappelijke impact kunnen realiseren. We doen dit door het maken van teamanalyses en een organisatiescan. Per team bekijken we hoe de hulpstructuur eruit moet zien. Daarna zetten we de organisatie stevig neer met een goede verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Wij begeleiden de organisatie van structuurschets tot implementatie en realisatie.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries