Wendbaar werken in Zeeland

Voorheen was de Provincie gericht op het uitvoeren van haar kerntaken. Sinds een aantal jaren wordt er voor de uitvoering en coördinatie van grote opgaven ook naar de provincie gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en de stikstofaanpak. Dat zijn ontwikkelingen die regionaal moeten worden opgepakt; te groot voor de gemeente en te klein voor het rijk. Dat vraagt dus om een andere houding en andere competenties van de Provincie. Organisatieontwikkeling met als opgave wendbaar te kunnen werken. Dat is waar wij de Provincie Zeeland in hebben begeleid.

We hebben de Provincie geholpen een duidelijke koppeling te maken tussen de opgaven, het collegeprogramma, de bedrijfsvoering en de P&C-cyclus. Dat geeft helderheid intern en extern, en maakt de communicatie met het bestuur veel gemakkelijker. Het voordeel: snel zicht op resultaten. Alle capaciteit in Zeeland wordt ingezet volgens het principe van ‘wendbaar werken’. Niet alleen in de dagelijkse taken, maar ook in de grote opgaven van Zeeland. De belangrijkste opbrengst voor de provincie Zeeland is dat de hele organisatie nu in de eerste plaats voor resultaat gaat. Daardoor kan zij flexibel en snel inspelen op veranderingen in de strategische agenda.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries