Wendbaar werken in Westland

Westland is een fusiegemeente (100.000+), in 2004 ontstaan De gemeentelijke organisatie is na 2004 sterk ontwikkeld maar heeft nog steeds een flinke ontwikkelingsopgave. De directie was op zoek naar manieren om de organisatie naar een volgend niveau te tillen. Met de organisatie zijn we aan de slag gegaan om de sturing in de organisatie beter in te richten. Je moet én de huidige maatschappelijke opgaven én de continue dienstverlening tegelijkertijd goed doen. Dat is complex.

Er wordt van veel professionals iets anders gevraagd dan voorheen.

We zijn begonnen bij de essentie van sturing – goed opdrachtgever en goed opdrachtnemerschap op álle niveaus in de organisatie. Vanuit dat startpunt hebben we gewerkt aan wat zijn opgaven (dynamisch) en wat is continue werk? Hoe zetten we mensen en middelen op beide aspecten slim in, zonder dat we overtekenen (lees: meer werk aannemen dat je kan leveren). Hoe zorgen we dat de gemeente een aantrekkelijke werkgever is voor hooggekwalificeerd personeel? Allemaal aspecten die we met de organisatie hebben verwerkt in één sturingsmodel dat voor de hele organisatie geldt.

Deze ordening en helderheid brengt ook ongemak. Er wordt van veel professionals iets anders gevraagd dan voorheen. En dat zorgt voor onbegrip & enthousiasme, voor vertraging en voor tempo, voor nieuwe oplossingen en herwaardering van het reeds bestaande. Kortom: het is een ontwikkelingspad dat iedereen raakt en dat vraagt sterk leiderschap op alle niveaus. Resultaat is dat de organisatie toekomstbestendig wordt, omdat het in staat is om heel goed te prioriteren, nieuwe opgaven te duiden, om te zetten in opdrachten en daarop ook mensen en middelen weet te organiseren, zónder dat de continue dienstverlening in gevaar komt.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries