VWS/VNG e.a. Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028

Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar. Daarom is het nodig om het stelsel te hervormen.

Uitgangssituatie en doel

Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG werken samen om de financiële en inhoudelijke uitdagingen in de jeugdzorg het hoofd te bieden. Hiemstra & de Vries heeft hiervoor een dragend proces ontworpen.

Wat hebben we gedaan?

De opgave is om te komen tot een gedragen en toekomstbestendige agenda met concrete en richtinggevende veranderingen. Onze benadering in dit project is om het al lerend, direct anders te doen dan de afgelopen jaren. In enkele maanden hebben we met 170 professionals aan verschillende thema’s gewerkt. Dat deden we in negen werkgroepen. Wij waren verantwoordelijk voor de planning, werkinstructies voor de werkgroepen én de verbinding tussen de negen werkgroepen. Als een spin in het web maakten we de onderlinge afhankelijkheden zichtbaar. Zo konden de werkgroepen doelgericht en efficiënt aan de slag. Wij organiseerden een structurele overlegdiscipline en incidentele overleggen om versnelling te brengen.

Wat is het resultaat?

De inzet van alle betrokkenen heeft geleid tot een rijke oogst. Hoewel de eerste versie van de agenda even op zich liet wachten, heeft het proces geleid tot betere samenwerking. Het heeft de deelnemers geleerd tot constructieve oplossingen te komen. Juist dat aspect is essentieel om gezamenlijk goed onderbouwde keuzes te maken. Alleen dan kunnen we verder bouwen aan een kwalitatief hoogstaand en financieel houdbaar jeugdhulpstelsel. Een stelsel dat kinderen en gezinnen die dat nodig hebben effectief helpt, nu en in de toekomst.

Wil je meer weten over toekomstbestendig samenwerken?

Neem dan contact op met Chiel of Jaring.

  • 06-47867413
  • 06-53675600

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries