VVT Alliantie Waardenland: Zij-instromers in de ouderenzorg

Tekorten in de zorg: een bekend probleem dat door de coronacrisis nog eens extra zichtbaar is geworden.

Uitgangssituatie en doel

De prognoses wijzen uit dat de regio Waardenland in 2040 een tekort van 3.400 verzorgenden in de ouderenzorg heeft. De regio koerst af op een situatie waarin niet iedere oudere de hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarom hebben 12 ouderenzorgorganisaties de handen ineengeslagen om regionaal antwoorden te vinden op de groeiende schaarste aan medewerkers en de tegelijkertijd groeiende vraag naar zorg van ouderen.

Wat hebben we gedaan?

Samen met de 12 ouderenzorgorganisaties hebben we projecten ontwikkeld die de krapte op de arbeidsmarkt tegen moeten gaan en de instroom moeten vergroten. Een gedeelde ambitie is mooi, maar samenwerken vraagt vooral om samen doen. Met NCOI hebben we in korte tijd een uniek verkort zij-instromerstraject ontwikkeld, waarin mensen in anderhalf jaar worden opgeleid tot verzorgende.

Wat is het resultaat?

De eerste lichting van zij-instromers is inmiddels afgestudeerd. Een nieuwe lichting is al gestart. Voor het eerst leiden deze organisaties samen nieuwe verzorgenden op!

Een kandidaat dacht door de zorg voor haar broer al langer aan een stap naar de zorg maar ze zag zichzelf niet in de klas zitten met 17-jarigen. Het zij-instromers traject gaf haar een kans haar droom te verwezenlijken. Op deze manier werken we niet alleen aan de toekomst van de ouderenzorg maar ook aan loopbaanperspectief voor bevlogen mensen.

Wil je meer weten over wendbaar werken?

Neem dan contact op met Ralph Hanekamp.

  • 06-51234236

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries