Van vertrouwenspersoon naar een sociaal veilige werkomgeving

De kranten staan er vol mee: sociale veiligheid op de werkvloer. Soms leidt het tot grote schandalen en hele serieuze vraagstukken. Maar het zit ook in kleinere dingen, zoals foute opmerkingen bij het koffieapparaat. We hebben gezien dat het hebben van enkel vertrouwenspersonen geen garantie is voor een sociaal veilige werkomgeving. Daar is meer voor nodig: een structurele aanpak vanuit een stevige positie. Lees hieronder hoe we het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben geholpen dit te organiseren.

Heel veel dank voor het advies en de mooie ontwikkelagenda, daar zijn we echt blij mee en we kunnen er goed mee uit de voeten!

Lucia Pieters, LEV

Uitgangssituatie en doel
Het ministerie had de afgelopen jaren geïnvesteerd in een netwerkorganisatie voor het vertrouwenswerk in alle onderdelen van de organisatie. Met de toepasselijke naam LEV. Maar de ambitie was groter: ‘een sociaal veilige omgeving voor iedereen.’ Een stevige ambitie voor een kleine netwerkorganisatie. De twee bestuurders van LEV zochten daarom organisatieadvies met de kernvraag ‘hoe kunnen wij in een hiërarchische organisatie invloed uitvoeren zonder macht?’

Wat hebben we gedaan?
Met het bestuur zijn we aan de slag gegaan met hun eigen doel en ambitie. We brachten het netwerk in kaart, zochten kansen om een ‘coalition of the willing’ te bouwen. Ook haalden we samen inspiratie op bij externen. Zo leerde Victor Kallen (neurowetenschapper bij TNO) ons wat er nodig is voor een gedragsverandering op de werkvloer. En vertelde Pauline Harmsen (centrale vertrouwenspersoon Amsterdam) over de waarde van pro-actieve advisering en wat er voor nodig is om die adviezen te laten landen. We hebben ons advies gebundeld in een ontwikkelagenda waarmee het bestuur sturing kan gaan geven aan de gewenste beweging.

Wat is het resultaat?
In de ontwikkelagenda werken we op vijf sporen uit hoe het bestuur het vertrouwenswerk kan professionaliseren en hoe zij een brede beweging op gang kunnen brengen gericht op sociale veiligheid. We adviseren hen onder andere om vast te houden aan een compacte en wendbare netwerkorganisatie met een flexibele schil; te bouwen aan een coalition of the willing om de olievlek uit te breiden; boegbeelden en ambassadeurs in te zetten die hun verhaal verder brengen; storytelling als instrument te benutten en continu strategisch te kijken waar kansen gegrepen kunnen worden en zich daarop te organiseren (denk aan facts & figures, voorvallen, events en brede ontwikkelingen). LEV is met deze ontwikkelagenda aan de slag gegaan om hun positie en sturing te verstevigen. Met als resultaat dat ze een formele opdracht hebben ontvangen die hen nog meer legitimiteit biedt op dit onderwerp een sturende rol te vervullen.

Wil je meer weten of verder praten over dit onderwerp?

Neem contact op met Cato.

  • 06-55493802

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries