Toekomstverkenning financiële functie Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een goede financiële functie en is financieel gezond. Juist daardoor was er de behoefte om vooruit te kijken. Door de impact van ontwikkelingen te begrijpen wilden ze eerder hierop tijdig anticiperen. De behoefte was om in kleine stappen de organisatie aanpassen om zo grote reorganisaties voor te zijn. Onze opgave was dit met hen te organiseren. In werksessies gingen we met medewerkers in gesprek, bijvoorbeeld over hoe de netwerksamenwerking en digitalisering doorwerken in de financiële functie. Dit met verhalen van experts uit de praktijk van de banken, de wetenschap en de gemeentelijke praktijk. Uit de sessies haalden de medewerkers dat er al veel was ingezet en ontstond inzicht wat ze nog meer konden doen. Er kwam beweging.

De belangrijkste inzichten en de daarbij passende producten en diensten van de financiële functie, de werkzaamheden en de competenties legden we vast op een poster en is richtinggevend in de verdere doorontwikkeling. De provincie voert nu zijn strategische personeelsplanning uit op basis van de inzichten en maakt zich daarmee in kleine menselijke stappen klaar voor de toekomst.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries