Toekomstgericht reclasseren: het pad naar wendbare strategierealisatie

Reclassering Nederland speelt een belangrijke rol binnen het strafrechtelijke systeem. Haar rol is om rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren te adviseren, toezicht te houden op reclassenten, werkstraffen te begeleiden en gedragstrainingen aan verdachten en daders te geven. Het doel van de reclassering is om te werken aan gedragsverandering en het verminderen van delictgedrag bij delictplegers. Door te werken met daders voorkomen zij nieuwe slachtoffers.

De ambitie van Reclassering Nederland is ‘reclasseren dichtbij reclassenten en midden in de maatschappij’. Centraal staat daarbij de gedachte van de werkalliantie: een hoogwaardige relatie tussen reclassent en professionals van Reclassering Nederland is de basis van het succesvol veranderen van gedrag en het verminderen van delictgedrag. Deze ambitie realiseren wordt steeds complexer. Dit heeft enerzijds te maken met het steeds complexer wordende krachten- en werkveld. Anderzijds spelen interne factoren een rol, zoals de hoge regel-, procedure- en verantwoordingslast.

Uitgangssituatie en doel

De directie vroeg ons te helpen met het maken van een meerjarenstrategie voor de gewenste transformatie. Daarbij stelden zij de vraag: ‘Hoe voorkomen we dat de nieuwe strategie slechts een plan blijft?’.

Binnen de directie heerst de overtuiging dat er op de langere termijn – en om aan te sluiten bij de grote veranderingen in de samenleving – ook een diepgaande verandering nodig is in de manier waarop reclassering functioneert. Wij zijn gevraagd om te helpen deze transformatie mee in gang te zetten.

Wat hebben we gedaan?

We hielden drie sessies met de directie over de stip op de horizon. Tijdens deze sessies reflecteerden we op de externe en interne ontwikkelingen en de impact daarvan. Ook ondersteunden we de directie in het creëren van een aantrekkelijk toekomstbeeld. Dit noemden we “de aspiratie voor Reclassering Nederland”.

Als vervolg hierop ondersteunden we de leiderschapsdag. Tijdens deze leiderschapsdag deelde de directie de aspiratie met alle leidinggevenden om het toekomstbeeld verder te verrijken. Ook is de stip op de horizon voorstelbaar gemaakt door de aspiratie met persona’s concreet te maken, en te verkennen waar spanningen voor leiders liggen die het realiseren van de aspiratie mogelijk belemmeren.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat Reclassering Nederland een beeld heeft waar zij naartoe wil werken en dat dit beeld door een brede groep leiders wordt gedeeld. Ook is er een beeld van hoe de aspiratie gerealiseerd zal worden via de weg van wendbare strategierealisatie. Het doen en leren neemt hierin een belangrijke plaats in. Strategievorming is daarmee niet een plan, maar de start van een diepere veranderbeweging.

Nu de volgende stap zetten

Neem contact op met Jaring.

  • 06-53675600

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries