Stap voor stap werken aan een sterk team

Het is belangrijk voor publieke organisaties dat sterke teams krachtig samenwerken en elkaar vanuit verschillende disciplines aanvullen. Krachtig samenwerken gaat niet vanzelf. Het is helemaal een zoektocht, als de gemeente werkt met zelfsturende teams. Dit betekent een extra opdracht voor het team om onderling in gesprek te gaan over een stimulerend en veilig werkklimaat met de daarbij behorende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Onlangs hebben wij zo’n zelfsturend team in de gemeente Hollands Kroon begeleid. Lees hierover hoe wij dit samen met het team hebben aangepakt.

Stap voor stap werken aan een sterk team

Uitgangssituatie en doel

Een zelfsturend team betekent dat de teamleden autonoom zijn en gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatorische en overstijgende opgaven. Het team in Hollands Kroon heeft veel personele wisselingen achter de rug en behoefte aan een helder gezamenlijk teamdoel om samen verantwoordelijkheid voor te dragen en meer werkplezier te hebben. Hiemstra & De Vries is gevraagd om hen hierin te ondersteunen.

Wat hebben we gedaan?

De teamleden hadden verschillende beelden bij teamontwikkeling dus we zijn gestart met individuele gesprekken. Daarna is in twee sessies het eerlijke en constructieve gesprek in het team gevoerd. Het was onze rol om een veilige en open omgeving te creëren zonder het eigenaarschap van de groep over te nemen. Tijdens de sessies werden kansen, hulpvragen, zorgen of behoeften in de groep gedeeld. Juist het met elkaar voeren van dit gesprek, was de eerste belangrijke stap in de teamontwikkeling. Onze bevindingen en alle input uit de teamgesprekken hebben we gebundeld tot een ontwikkelagenda. Daarin staan de verschillende onderdelen wat het team te doen heeft. Op basis van onze ervaring weten we dat sterke teams zowel aan de harde en zichtbare kant (zoals afspraken over teamdoel, rollen en taken) als aan de zachte en onzichtbare kant (zoals over inzet van talenten, leiderschap in het team en leerklimaat) moeten werken.

Wat was het resultaat?

Door onze begeleiding heeft het team een goede basis om op voort te bouwen. Bij het afrondende gesprek kregen we van de teamleden terug dat wij een veilige sfeer wisten te creëren, waarin teamleden zich open konden stellen. Één van de deelnemers zei: ’Jullie zorgen voor veel rust, waardoor een mooi gesprek in het team kon ontstaan.’ Een andere deelnemer zei: ‘Dat wat jullie ons hebben laten zien en ervaren, is een gereedschapskist waar we mee verder kunnen. Een cadeau.‘ In de agenda zitten concrete handvatten om de komende tijd aan te werken. De teamleden uit Hollands Kroon realiseren zich, dat dit het begin is. ‘We moeten ervoor waken om in de waan van de dag weer in oude patronen te vervallen. We moeten het gesprek met elkaar aan blijven gaan en daar tijd, ruimte en rust voor nemen.’

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Iri of Loek.

  • ‭06-44081744‬
  • 06-51244026

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries