Simpel, toepasbaar en activerend model voor samenwerking

Samenwerking is voor veel publieke organisaties op dit moment dagelijkse realiteit. De opgaven ligt niet bij een partij, maar steeds vaker bij een breed palet aan spelers, zowel intern als extern. Het is belangrijk om vanaf de start niet alleen praktisch, maar ook strategisch te kijken naar deze samenwerking. Waarvoor staan we samen aan de lat? Wat zijn de verschillende belangen? Hoe organiseren we de samenwerking? En wat betekent dit voor onze inrichting en processen?

DUO+ heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om enkele inhoudelijke workshops aan te bieden voor hun professionals op hun Dag van de Omgevingswet. Een wet waarin samenwerking een must is. Een van de workshops ging over het toepassen van het model van Kaats & Opheij: Lenzen op samenwerking. Er zijn drie redenen waarom dit model interessant is voor professionals:

  1. Het model is simpel en dat komt doordat het logisch is opgebouwd. Veel deelnemers die ik spreek, geven aan dat ze onderdelen intuïtief gebruiken, maar niet in samenhang en niet zo gestructureerd. Dit model maakt inzichtelijk hoe je naar samenwerkingsverbanden kijkt door vijf lenzen (ambitie, belangen, relatie, proces en organisatie). De basis van dit model is makkelijk te onthouden en daardoor is het eenvoudig toe te passen in de praktijk.
  2. Het model is direct toepasbaar want iedereen werkt wel eens samen. Het maakt niet uit of je samenwerkt met collega’s of met externen, in welke fase de samenwerking verkeerd of hoe groot of hoe klein de opgave is. Het denken en werken vanuit dit model kan altijd. Bij de start van een samenwerking, helpen de lenzen om gestructureerd met elkaar te gaan (samen)werken. Tussentijds of na afloop van de samenwerking biedt het model handvatten om te evalueren: Waar gaat het goed? Waar loopt het moeizaam? En het model heeft zoveel meer schillen, details en nadere uitwerking.
  3. Het model activeert omdat het ook een handelingsperspectief biedt. Het lukt deelnemers om langs de vijf lenzen naar hun eigen casus te kijken. Het model nodigt uit om even met afstand naar de samenwerking te kijken. Het opent de ogen wat goed loopt en waardoor dit komt. En eenmaal op de mat wordt ook duidelijk wat er nodig is. Het model geeft niet het antwoord, maar zorgt voor bewustwording en dat levert inzicht op over mogelijke interventies, openingen, doorbraken en bevordert in ieder geval altijd het goede gesprek.

Wil je meer weten over positionering in netwerken?

Neem contact op met Loek.

 

  • 06-51244026

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries