Rotterdam: de juiste werkwijze bepalen

In Rotterdam scherpten we het initiatievenproces aan: waar komt een voorstel van een initiatiefrijke Rotterdammer binnen, hoe beslissen we of we daar als gemeente aan meewerken, en hoe begeleiden we dat? Initiatieven zijn er volop in Rotterdam, maar het ontbrak aan een uniforme werkwijze. Het was maar net waar, en bij wie je als initiatiefnemer binnen kwam, hoe je verder geholpen werd. Uit onderzoek van de ombudsman en van de Rekenkamer kwam naar voren dat inwoners door de bomen het bos niet meer zagen. Daarom is het interne werkproces aangepakt.

Daarom is het interne werkproces aangepakt.

We werkten in drie stappen toe naar een werkwijze die past bij de Omgevingswet: we deden een uitgebreide verkenning naar de huidige praktijk en de aandachtspunten daaruit. Op basis daarvan bouwden we een prototype: hoe ziet het ideale proces eruit? Het prototype scherpten we, tot slot, verder aan en testten we met een aantal concrete casussen.

Resultaat is dat de gemeente Rotterdam een verbeterslag slaat in haar werkwijze, zodat ze de belofte aan de stad om initiatieven vanuit de stad te omarmen beter waar kan maken.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries