RIEC Den Haag: actieonderzoek naar ondermijning in het buitengebied en de (glas)tuinbouw

Het buitengebied is kwetsbaar voor ondermijnende (drugs)criminaliteit. Boeren worden benaderd door criminelen die een leegstaande schuur willen huren voor drugsproductie en ook milieuschade door dumpingen van drugsafval baart zorgen. De aandacht voor deze problematiek in de aanpak van ondermijning is de afgelopen jaren toegenomen. Uit het Ondermijningsbeeld van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag bleek dat drugscriminaliteit ook in het buitengebied van de regio Den Haag speelt, al was er nog beperkt zicht op de problematiek en handelingsperspectief om deze aan te pakken.

Glastuinbouw ondermijning criminaliteit

Het RIEC Den Haag heeft ons gevraagd om een actieonderzoek uit te voeren met als doel om meer zicht te krijgen op de problematiek van ondermijnende (drugs)criminaliteit in het buitengebied en de (glas)tuinbouw én concreet handelingsperspectief in dit kader. Dit deden we in nauwe samenwerking met negen gemeenten en een brede vertegenwoordiging aan andere partners, waaronder de politie, de provincie Zuid-Holland en brancheorganisaties. Daarbij maakten we ook gebruik van bestaande onderzoeken en aanpakken uit andere regio’s, uiteraard voor zover te vertalen naar de context van de regio Den Haag.

Door middel van documentstudie en een ruim aantal interviews en werksessies met professionals van publieke én private partners haalden we informatie op. Daarbij beperkten we ons niet tot het veiligheidsdomein, maar keken we ook naar kansen op andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, economie en het sociaal domein. In een begeleidingscommissie van deelnemende partners en andere partners toetsten we onze inzichten en verkenden we kansen om al eerste acties in gang te zetten. Ook brachten we samen met een wijkagent een bezoek aan het gebied. Dit leverde waardevolle inzichten op die niet via papier of systemen te verkrijgen zijn. Daarom organiseerden we een soortgelijk bezoek voor de betrokken bestuurders.

Het resultaat van onze inzet was een onderzoeksrapport met daarin een beeld bij de problematiek van ondermijning in het buitengebied en de (glas)tuinbouw, inclusief een concrete actieagenda voor de partners om mee aan de slag te gaan. Gedurende het onderzoek communiceerden we regelmatig (breder dan de begeleidingscommissie) over de stand van zaken en haalden we behoeften op. Zo bouwden we al gedurende het onderzoek aan een breed netwerk van (potentiële) partners in de aanpak.

Het actieonderzoek, het rapport en de actieagenda hebben de partners in de regio Den Haag geholpen om effectief aan de slag te gaan met de aanpak van ondermijning in het buitengebied. Het thema buitengebied is opgenomen in de meerjarenstrategie van de RIEC-partners en er is een aanjager aangesteld om de brede beweging die wij in gang hebben gezet voort te zetten. Tot slot droegen we bij aan de bestuurlijke conferentie met de betrokken partners op het provinciehuis van Zuid-Holland die de officiële aftrap voor de aanpak vormde.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Ward of Marlou.

  • 06-12681048
  • 06-12040468

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries