Quick scan ‘Organized Crime Field Labs’ – waardevolle inzichten voor doorontwikkeling van de aanpak van ondermijning

Tussen 2014 en 2019 werden ongeveer 30 ‘Organized Crime Field Labs’ (OCFL) opgezet. Binnen deze OCFL’s werkten multidisciplinaire teams, onder begeleiding van Harvard en Tilburg University, aan het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe ondermijningsvraagstukken. Wij zijn door het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) benaderd om een quick scan uit te voeren met als resultaat een handig naslagwerk voor het gehele ondermijningsveld. Zowel de inhoudelijke lessen van de teams over verschillende thema’s als bredere inzichten over effectieve samenwerking in de specifieke context van ondermijning hebben we hierbij betrokken.

De quick scan omvatte ‘lessons learned’ over het aanpakken van ondermijningsproblematiek zoals ‘jonge aanwas’, het gebruik van cryptocurrencies, crimineel vastgoed, de cocaïnehandel en katvangers. Daarnaast boden we inzicht in de effectieve onderdelen van de OCFL-werkwijze, zoals de gebruikte strategieën; het organiseren van snelkookpansessies, zorgvuldige selectie van deelnemers, de focus op actiegerichtheid, klein beginnen en de toepassing van ‘less is more’.

Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van informatie en het analyseren van de resultaten van alle OCFL-teams. We bestudeerden rapporten, voerden gesprekken met betrokkenen en identificeerden maatschappelijke thema’s. We organiseerden ook bijeenkomsten om de kennis en ervaringen van de teams te delen en samen te brengen. Hieruit vormden we onze quick scan en advies aan de organisatie. Hierdoor kregen beleidsmakers, professionals en belanghebbenden toegang tot waardevolle kennis en strategieën om effectievere maatregelen te nemen tegen ondermijnende criminaliteit.

Ons werk helpt de OCFL-teams en andere professionals om de aanpak van ondermijning te versterken. Hierdoor dragen we bij aan een grotere bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijning en daarmee aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Ward of Marlou.

  • 06-12681048
  • 06-12040468

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries