Provincie Utrecht: lokaal plan van aanpak energiearmoede

De provincie Utrecht heeft de ambitie om de energietransitie voor alle inwoners haalbaar en betaalbaar te maken, ook voor mensen met een smalle beurs. Op dit moment leven er in de provincie ongeveer 30.000 huishoudens in energiearmoede. De verwachting is dat dit aantal groeit als er niets aan wordt gedaan. Om deze huishoudens te helpen wil de provincie Utrecht haar gemeenten ondersteunen bij het maken van lokale plannen van aanpak voor de opgave van energiearmoede. Daartoe vroeg de provincie Hiemstra & De Vries om een leer- en doekring op te zetten voor Utrechtse gemeenten.

Wij ontwierpen een traject waarbij deelnemers leren over de aanpak van energiearmoede: van elkaar, van experts en van voorbeelden uit het land. Behalve samen leren, gingen we ook samen aan de slag. Deelnemende gemeenten kregen via de leer- en doekring de kans om in een paar maanden tijd een gemeentelijk plan van aanpak energiearmoede op te stellen. Daarvoor stelden we een werkboek op. Het werkboek is een stappenplan, opgebouwd uit opdrachten, vragen, voorbeelden en tips. Onze ervaring is dat zulke generieke contouren helpend zijn om snelheid te maken. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Het maken van een vertaalslag naar de lokale context en opgave is daarbij essentieel. Daar begeleidden we de gemeenten bij.

Door onze inzet bundelden we denk- en doekracht om zo bij te dragen aan het tegengaan van energiearmoede bij Utrechtse huishoudens.

Benieuwd naar de opzet van de leer- en doekring?

Lees verder

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries