Provincie Utrecht geeft richting aan eigen rol in het digitale speelveld

Veel publieke organisaties willen meer samenhangend werken aan de verdere digitalisering van de organisatie. Dat leidt tot fundamentele vragen. Vaak worstelen publieke organisaties met de vraag hoe ze het bestuur goed kunnen betrekken in de te maken keuzes. Lees hieronder hoe de provincie Utrecht dit heeft aangepakt.

Dat leidt tot fundamentele vragen.

Uitgangssituatie en doel

De provincie Utrecht maakt steeds meer gebruik van data, algoritmen en modellen om besluiten te nemen in de grote ruimtelijke opgaven. Voorbeelden zijn monitors met logistieke vervoersbewegingen, dashboards en 3D-simulaties zoals digital twins waar allerlei ruimtelijke en economische data samenkomt. Ambtenaren uit de vakinhoudelijke afdeling maken allerlei keuzes in deze toepassingen: van de selectie van het algoritme tot en met de vraag om een toepassing zelf te bouwen of uitbesteden. Gezien het toenemende belang van digitalisering als basis voor besluitvorming wilde de provincie meer eenduidigheid in keuzes die ze maakt en bestuurders daar ook een keuze in laten maken.

Wat hebben we gedaan?

Om het project tot leven te brengen hebben we zes cases gebruikt van de provincie Utrecht en andere provincies. Welke keuzes in de ‘digitale stack’ van harde infrastructuur, datacollectie, algoritmes en modellen tot en met platforms en diensten maakten de provincies hier? Wat waren de voor- en nadelen van de gemaakte keuzes? De casussen variërende van een eenvoudig dashboard voor de logistieke monitor tot de 3D-visualisaties in digital twin waarin verschillende aspecten van de gezonde leefomgeving kunnen worden doorgerekend. Zoals bijvoorbeeld de groene batenplanner van het RIVM, die berekend wat het gezondheidseffect is van groen in de omgeving. Bij elke casus analyseerden we rol van de provincie ten opzichte van de markt (1), ten opzichte van medeoverheden (2) en ten opzichte van kennisinstellingen (3).Om de bestuurders goed mee te nemen in de discussie maakte de opdrachtgever Rob Peters PhD met ons twee filmpjes waarin hij de stack en vijf ontwikkelrichtingen in circa 3 minuten toelicht.

Wat was het resultaat?

Met dit project kregen zowel ambtenaren en bestuurders meer inzicht in (impliciete) keuzes die ze maken op het terrein van digitalisering. Zeven ontwikkelrichtingen stonden in het debat met de bestuurders centraal. De uitkomsten zijn de basis voor meer eenheid in de keuzes van de provincie Utrecht op het terrein van digitalisering. Zo kiest de provincie om vooral in te zetten op het benutten van bestaande bewezen technologie en de samenwerking met kennisinstellingen te verdiepen omdat die bijvoorbeeld leverancier zijn van algoritmes. Ook maakte het project duidelijk dat beleidsmedewerker de competenties op het gebied van data en data-analyse moeten versterken.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries