Provincie Noord-Brabant: een succesvolle corona-aanpak, mét ruimte voor verbetering

Tijdens de coronapandemie heeft de provincie Noord-Brabant, als middenbestuur, een proactieve rol ingenomen met als doel de effecten van corona op de Brabantse samenleving en het bedrijfsleven te dempen.

Centraal in de gekozen aanpak stond de samenwerking met (bestuurlijke) partners op de belangrijke thema’s, zoals bedrijfsleven & economie, brede welvaart & gezondheid, cultuur, mobiliteit en communicatie. De provincie zag het als haar rol om haar partners binnen de provincie te ondersteunen, een weg naar herstel te vinden en waar mogelijk samen te werken aan bestaande- en nieuwe projecten. Hiemstra & De Vries evalueerde de genomen maatregelen, de keuze voor de rol en de samenwerking met haar partners. Deze evaluatie kende nadrukkelijk een lerend karakter: wat deed de provincie goed en waar zien partners ruimte voor verbetering?

Uitgangssituatie en doel
Nadat corona beleidsmatig naar de achtergrond verplaatste kon de aandacht geleidelijk worden verlegd naar het reguliere werk van de provincie. De coronacrisis deed een beroep op de provincie op een manier die nieuw was voor de provincie en ook de gekozen aanpak -een overkoepelende portefeuillehouder op de crisisaanpak- was nieuw voor de provinciale organisatie. Het doel van onze evaluatie was om in kaart te brengen wat het ervaren effect is van de getroffen maatregelen, hoe de (bestuurlijke) partners deze aanpak hebben ervaren en waar de ruimte ligt voor verbetering.

Wat hebben we gedaan
De kern van onze aanpak was lerend evalueren. Wat is de basis waarop de provincie kan voortbouwen en waar liggen de kansen om het beter te doen? We hebben een documentenstudie gedaan om het bereik van de verschillende provinciale maatregelen in kaart te brengen. Daarnaast spraken wij met verschillende partners uit verschillende domeinen over hun ervaring met de gekozen rol van de provincie. In eerlijke en open gesprekken voelden de gesprekspartners ook de ruimte om verbeteringen aan te kaarten.

Wat is het resultaat?
Het resultaat van onze aanpak is een eerlijk en helder verhaal: het handelen van de provincie is door haar partners gewaardeerd. Het brede netwerk van de provincie staat stevig. Hierdoor is er snel en gericht samengewerkt aan een versnelling van bestaande projecten en kon er in korte tijd waar nodig extra (co)financiering worden gerealiseerd. Tegelijkertijd bevat ons rapport aanbevelingen voor wat er nodig is om buiten crisistijd deze sterke positie verder door te ontwikkelen. In het rapport staan concrete handvatten voor hoe de bestuurlijke- en ambtelijke organisatie zich kan voorbereiden op een nieuwe crisis. Voorbereidingen waar de provincie, haar partners en de inwoners ook in niet-crisistijd profijt van hebben.

Nu de volgende stap zetten

Neem contact op met Loek of Mees.

  • 06-51244026
  • 06-28161923

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries