Professionaliseringstraject voor beleidsadviseurs

Van 2020 tot en met 2023 hebben wij de beleidsadviseurs van de gemeente Deventer mogen begeleiden met de leergang ‘het nieuwe vakmanschap’. De gemeente zag dat de verandering van haar rol en context impact heeft op het werk van de beleidsadviseurs en wilde hen daar een leergang in bieden om de functie toekomstbestendig te kunnen blijven invullen.

Uitgangssituatie en doelen

Doelen van het professionaliseringstraject waren:

  • beleidsadviseurs zijn zich bewust van hun kwaliteiten en valkuilen rondom de gewenste competenties
  • de individuele professional heeft meer handelingsperspectief én het collectief van beleidsadviseurs maakt gezamenlijk een beweging
  • verbeteren opdrachtgericht werken
  • verbeteren politiek-bestuurlijk adviseren
  • effectiever samenwerken (intern en extern)

Wat hebben we gedaan?

In totaal hebben we vijf leergangen verzorgd met elk 15 deelnemers. De leergangen bestonden uit vijf collectieve opleidingsdagen met vijftien deelnemers en vier leerteams met elk vijf deelnemers. Tijdens de collectieve leerdagen werd telkens een thema vastgepakt zoals Samenwerken, opdrachtgericht samenwerken, patronen en gespreksvaardigheden en integraal werken. Tijdens de leerteams stond casuïstiek, elkaar coachen en van elkaar leren centraal. Daarnaast had elke deelnemer een individueel focusgesprek met zijn leidinggevende en een trainer, om de leerdoelen te verdiepen.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een groep beleidsadviseurs die meer regie op zijn veranderende rol ervaart, zowel intern als extern. Hierdoor zijn ze in staat hun professionele positie te blijven innemen en hun advies te verstevigen in de samenwerkingen waarin ze bewegen. Daarnaast is een belangrijk effect dat de groep dezelfde taal spreekt op het gebied van gedrag en communicatie (met onder andere hulp van Insights Discovery) en op uniforme wijze opdrachtgericht samenwerkt met hun opdrachtgevers binnen de gemeente.

Nu de volgende stap zetten

Neem contact op met Marja.

  • 06-53416963

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries