Ouder- en Kindteams Amsterdam: samenhang tussen de ontwikkelopgaven

De ontwikkelopgaven in de jeugdhulp en -zorg zijn omvangrijk: denk aan preventie, een integraal ondersteuningsaanbod, de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, maar ook personeelstekorten en hoog ziekteverzuim. Dit vraagt om wendbaarheid en ontwikkelvermogen. Wij ondersteunen de Ouder- en Kindteams Amsterdam bij het in samenhang sturen op de oplossingen.

Uitgangssituatie en doel

De Ouder- en Kindteams Amsterdam willen hun ontwikkelplannen steviger en meer in samenhang vormgeven. De ingeslagen weg en het gemeentelijk beleid zijn daarbij leidend. De dagelijkse praktijk stelt de teams daarbij voor uitdagingen. De opgaves zijn continu in ontwikkeling en het reguliere werk vraagt veel aandacht. Wij ondersteunen de Ouder- en Kindteams Amsterdam binnen deze complexe context met de invulling van een nieuwe overleg- en sturingsstructuur, de herijking van de P&C-cyclus en de vorming van een helder en gedragen ontwikkelplan.

Wat hebben we gedaan?

We zijn gestart met het werken in (wendbare) portefeuilles. De ontwikkelplannen vormen de basis voor de invulling van deze portefeuilles. Zo kan er beter regie worden gevoerd op de ambities en ontwikkelingen per portefeuille. Door overzicht te creëren in alle (lopende) projecten en initiatieven lukte het de organisatie om grip te krijgen op alle projecten, hierin te prioriteren en te versnellen waar nodig. Tegelijkertijd zijn we op basis van waar we in de praktijk tegenaan liepen stapsgewijs de overleg- en sturingsstructuur van de organisatie en de aanverwante processen gaan aanpassen. Met name het scheppen van helderheid over overlegstructuren en sturingslijnen en rollen en verantwoordelijkheden heeft geholpen om het krachtig (samen)werken in lijn met de ambitie te realiseren, zonder daarbij de draagkracht van het primair proces uit het oog te verliezen.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van onze inzet is een effectieve start van een nieuwe overleg- en sturingsstructuur, waarmee de Ouder- en Kindteams Amsterdam in staat zijn om in samenhang sturing te geven aan de ontwikkelopgaven waarvoor zij aan de lat staan. Hiermee zijn zij in staat om een stevige impuls te geven aan de reeds ingezette ontwikkelingen én ontwikkelingen in de toekomst.

Meer weten over sturen op ontwikkelopgaven?

Neem dan contact op met Ralph Hanekamp.

  • 06-51234236

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries