Nieuw perspectief provincies: De moderne digitale provincie

Provincies zijn volop bezig met de digitale transformatie. Waar staan provincies nu als het gaat om de digitale transformatie en wat is het perspectief ervan voor provincies? Het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaf ons de opdracht om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek bestond uit het lezen van documenten van provincies, het voeren van gesprekken met bestuurders en ambtenaren en een kort kwantitatief onderzoek onder beslissers in provincies. Op basis daarvan maakten we voor elke provincie een korte rapportage en het boek De moderne digitale provincie.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kracht van het middenbestuur. Met alle data en de mogelijkheden die te analyseren kunnen provincies de ruimtelijke economische dynamiek (waarbij onder meer stikstof, energie en mobiliteit een rol spelen) beter doorzien en keuzes maken. Digitalisering speelt ook een belangrijke rol in het vergroten van de efficiency van de uitvoering en maakt grootschalige samenwerking met burgers en overheden mogelijk.

Uit ons onderzoek blijkt dat alle twaalf provincies een visie geformuleerd hebben op de digitale transformatie of datagedreven werken. Daarnaast hebben provincies de digitale competenties versterkt door onder andere het opzetten van datalabs en bewustwordingssessies voor medewerkers. Ondanks de eerste goede stappen, blijkt dat provincies nog een weg te gaan hebben. Ons onderzoek helpt provincies met een scherp perspectief op digitalisering. Het is mede de basis voor de nieuwe interprovinciale provinciale agenda rondom dit thema en is voor veel provincies een inspiratiebron om volgende stappen te zetten in de digitale transformatie.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries